Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Sistema dinámico de adquisición

Servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica

SDA 26/2021
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2021/16
Tipo de SDA : Servicios

Descrición

O presente sistema dinámico ten por obxecto os contratos de servizos dirixidos ao desenvolvemento da Administración Electrónica cuxo obxecto consista en traballos de consultoría, planificación, estudo de viabilidade, análise, deseño, construción e implantación de sistemas de información, e os mantementos das aplicacións desenvolvidas baixo esta modalidade, cuxo orzamento de licitación non supere o importe de 862.000 euros, excluídos impostos, prórrogas e modificacións contractuais.

Listado de artigos e prezos

    Non hai listaxe de artigos. Cada contrato que se pretenda adxudicar no marco dun sistema dinámico de adquisición deberá ser obxecto dunha licitación.

Adxudicatarios

    

Duración

Este sistema dinámico de adquisición entra en vigor o día 20 de xuño de 2022. O prazo de vixencia do sistema dinámico será de dous anos e poderá ser prorrogado unha ou varias veces antes da finalización do mesmo, ata un máximo de tres anos.

No entanto, o período máximo de vixencia, incluídas prórrogas, alcanzará ata o 1 de febreiro de 2027.

Xestor SDA

Subdirección General de Contratación Centralizada de Tecnologías

Contacto

Email: sda26.sgcctecnologias@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas