Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais

Expediente na Plataforma de Contratación do Sector Público: 38/18
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 214.473.452,80 €

Descrición

O obxecto do presente contrato é a prestación dos servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais en papel, con destino nacional e internacional, para determinados Ministerios e organismos públicos do sector público estatal incluídos no ámbito subxectivo deste contrato.

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar premendo aquí.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote único Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A 89.363.938,67 € 89.363.938,67 € 31/10/2018 30/10/2019 12 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

Do 1 de novembro de 2018 ao 31 de outubro de 2020, porque foron obxecto de prórroga por un prazo de 12 meses.