Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2023/76
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 441.499.887,79 €

Descrición

É obxecto do presente contrato a prestación dos servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais en papel, con destino nacional e internacional, para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e demais Entidades públicas estatais incluídos no ámbito subxectivo deste contrato.

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar pulsando aquí.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote único Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. S.M.E. 445.179.053,52 € 445.179.053,52 € 01/12/2023 30/11/2026 36 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

Do 1 de decembro de 2023 ao 30 de novembro de 2026. Sen prórrogas.

Responsable do contrato

Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros para la Gestión de Inmuebles

Contacto

Email: postalescentralizado1@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas