Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2020/01
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 368.093.545,10 €

Descrición

O obxecto deste contrato é a prestación de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais en papel, con destino nacional e internacional, para a Administración xeral do Estado, os seus organismos autónomos, entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e outras entidades públicas estatais incluído no ámbito subxectivo deste contrato.

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar premendo aquí.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote único Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A 207.259.879,00 € 207.259.879,00 € 01/11/2020 30/11/2022 25 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

Do 1 de novembro de 2020 ao 30 de novembro de 2022. Permite unha prórroga por un período de 12 meses.