Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos postais de paquetaría ordinaria, paquetaría e documentación urxente e valixa nacional

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 07/19
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 8.952.175,91 €

Descrición

O obxecto do contrato é a prestación dos servizos de paquetaría ordinaria en territorio nacional e de valixa nacional para os ministerios, entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social e organismos públicos do sector público estatal incluídos no ámbito subxectivo deste contrato.

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar premendo aquí.

O contrato divídese en tres lotes:

  • Lote 1: Paquetaría de ministerios e organismos públicos do sector público estatal

  • Lote 2: Paquetaría e valixa de ministerios e organismos públicos do sector público estatal

  • Lote 3: Paquetaría e valixa de entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote 1 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 1.347.860,79 € 1.347.860,79 € 01/01/2020 31/03/2022 27 meses
Lote 2 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 2.277.651,42 € 2.277.651,42 € 01/01/2020 31/03/2022 27 meses
Lote 3 SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A. S.M.E. 1.539.204,66 € 1.539.204,66 € 01/01/2020 31/03/2022 27 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

Desde o 1 de xaneiro de 2020 ata o 31 de marzo de 2022; pode ser obxecto de prórroga por un máximo de 12 meses.