Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos de limpeza integral de inmobles do sector público estatal situados na Comunidade de Madrid

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2023/59
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 408.740.707,20 €

Descrición

O obxecto do contrato centralizado é a prestación dos servizos de limpeza integral de inmobles, xa sexan edificios, locais ou dependencias situados na Comunidade de Madrid, adscritos aos Ministerios, Organismos e Entes da Administración Xeral do Estado. Inclúe as seguintes prestacións:

 • Servizo de limpeza de toda a superficie, sobre rasante e baixo rasante, interior e exterior, incluíndo, segundo as características de cada inmoble, limpeza en fachadas, cerramentos de vidro e cubertas
 • Servizo de recollida separada de residuos e traslado ao momento limpo ou local de almacenaxe dos residuos de cada sede, ou no seu caso, ao lugar indicado para a súa retirada polos servizos do Concello
 • Servizo de lavandaría e tinturaría
 • Servizo de desinfección, desinsectación e desratización
 • Servizo de colocación e retirada de unidades hixiénico sanitarias, de colectores de residuos hospitalarios e de colectores para obxectos punzantes e cortantes nas sedes que dispoñan de gabinetes médicos

Divídese en 15 lotes:

 • Lote 1: Mº de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación
 • Lote 2: Mº de Xustiza
 • Lote 3: Mº de Defensa
 • Lote 4: Mº de Facenda e Función Pública
 • Lote 5: Mº do Interior
 • Lote 6: Mº de Transportes, Mobilidade e Axenda Urbana
 • Lote 7: Mº de Educación e Formación Profesional; Mº Cultura e Deporte
 • Lote 8: Mº de Traballo e Economía Social
 • Lote 9: Mº de Industria, Comercio e Turismo; Mº de Asuntos Económicos e Transformación Dixital; Mº de Ciencia e Innovación; Mº de Universidades
 • Lote 10: Mº de Agricultura, Pesca e Alimentación
 • Lote 11: Mº para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
 • Lote 12: Mº da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Democrática; Mº de Política Territorial
 • Lote 13: Mº de Sanidade; Mº de Dereitos Sociais e Axenda 2030; Mº de Consumo; Mº de Igualdade
 • Lote 14: Mº de Inclusión, Seguridade Social e Migracións
 • Lote 15: Organismos Públicos de Investigación e Laboratorios

O contrato engloba:

 • Os departamentos ministeriais
 • 40 Organismos Autónomos
 • 9 Axencias (AECID, AESA, AESF, CELAD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC, AEI)
 • 6 Entidades Xestoras, Servizos Comúns e entes dependentes da Seguridade Social (INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)
 • 3 Entidades de dereito público (AEAT, Instituto Cervantes, Consello Económico e Social)
 • 4 Autoridades administrativas independentes (Consello de Seguridade Nuclear, Consello de Transparencia e Bo Goberno, Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, Comisión dos Mercados e a Competencia)

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote 1 CEJAL LIMPIEZAS S.L. 6.039.864,32 € 5.496.276,52 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 2 UTE SENIOR-INTEGRA 8.283.016,14 € 7.037.416,82 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 3 OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. 24.058.231,24 € 17.915.839,34 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 4 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 26.685.242,02 € 20.715.016,72 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 5 MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. 9.009.705,94 € 7.932.959,05 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 6 SACYR FACILITIES, S.A. 11.094.052,69 € 9.247.370,08 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 7 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 8.167.070,48 € 6.780.147,75 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 8 CEJAL LIMPIEZAS S.L 9.623.122,80 € 7.987.191,92 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 9 CEJAL LIMPIEZAS S.L. 15.658.922,22 € 12.840.316,21 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 10 UTE TEAMDIVER 7.215.071,38 € 5.704.731,34 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 11 FISSA FINALIDAD SOCIAL, S.L. 6.332.085,66 € 5.271.841,52 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 12 MITIE FACILITIES SERVICES, S.A.U. 12.137.014,74 € 9.777.528,73 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 13 LACERA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO, S.A. 13.810.551,81 € 10.413.909,99 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 14 UTE SENIOR-INTEGRA 20.425.778,03 € 16.615.495,04 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses
Lote 15 OPTIMA FACILITY SERVICES, S.L. 27.533.710,42 € 24.081.155,55 € 01/01/2024 31/12/2025 24 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

A duración inicial deste contrato é de 24 meses para todos os lotes, desde o 1 de xaneiro de 2024 ata o 31 de decembro de 2025, con posibilidade de prórroga por un prazo máximo total de 24 meses.

Responsable do contrato

Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros de carácter Operativo

Contacto

Email: ctlimpieza@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas