Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos consolidados de Telecomunicacións da Administración Xeral do Estado Fase 2

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 11/18
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 378.118.354,70 €

Descrición

O obxecto do contrato centralizado de telecomunicacións é unificar os actuais contratos de servizos de telecomunicacións dos diferentes departamentos ministeriais e organismos públicos, consolidando os servizos de voz e datos fixos, datos e voz móbiles, acceso a internet e rede internacional.

Distribúese en catro lotes. O Lote 1, rede corporativa multiservizo e servizo de telefonía fixa, inclúe a provisión e xestión dos servizos de voz e datos necesarios para todas as sedes das entidades incluídas no seu ámbito subxectivo de aplicación, no territorio español e no exterior, así como a Rede SARA que interconecta a todas as Administracións Públicas españolas.

No Lote 2, de comunicacións móbiles, contrátase a prestación de servizos de comunicacións móbiles de voz, datos e mensaxes.

O Lote 3 está dedicado aos servizos de Internet, tanto de presenza como de navegación.

Por último, o Lote 4 está dedicado á rede internacional, incluíndo os servizos de telecomunicacións das sedes das entidades incluídas no seu ámbito de aplicación localizadas no exterior.

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar premendo aquí.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote 1: Rede corporativa multiservizo e servizo de telefonía fixa TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 171.149.378,61 € 148.829.983,95 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anos (con extensión)
Lote 2: Comunicacións móbiles VODAFONE ESPAÑA, S.A.U. 31.325.689,34 € 12.529.254,07€ 01/03/2020 10/09/2023 5 anos (con extensión)
Lote 3: Internet TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. 19.291.361,56 € 13.515.699,63 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anos (con extensión)
Lote 4: Rede Internacional BT ESPAÑA COMPAÑIA DE SERVICIOS GLOBALES DE TELECOMUNICACIONES, S.A.U. 63.252.976,61€ 48.364.141,49 € 01/03/2020 10/09/2023 5 anos (con extensión)

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

O contrato, cuxa duración inicial é inferior a catro anos, desde o 1 de marzo de 2020 ata o 10 de setembro de 2023, prorrogable ata unha duración máxima de 5 anos.

Responsable do contrato

.

Contacto

Email: .

Resolvemos as túas dúbidas