Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizo de seguridade integral e auxiliares de control en edificios da administración xeral do Estado (Fase I)

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 66/17, 16/18 y 50/18
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 67.793.465,67 €, 71.832.725,47 € y 1.694.731,50 €, respectivamente

Descrición

A seguridade dos edificios da Administración Xeral do Estado inclúese en tres contratos centralizados (expedientes 66/17, 16/18 e 50/18). A contratación destes servizos de forma centralizada iniciouse en dúas fases que incluían ámbitos subxectivos diferentes e que culminaron en tres expedientes de contratación.

O obxecto do contrato centralizado inclúe as seguintes prestacións:

 • Servizos de vixilancia e seguridade.

 • Mantemento de instalacións de seguridade.

 • Servizos de auxiliares de control.

Os contratos divídense en lotes; cada un deles abrangue os edificios de varios ministerios e organismos.

 1. Contrato centralizado correspondente ao expediente 66/17:

  • Lote 1: Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Comisionado para o Mercado de Tabacos, Parque Móbil do Estado e Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos de Educación e Cultura

  • Lote 2: Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, Ministerio da Presidencia e para as Administracións Territoriais, Ministerio de Facenda e Función Pública, Servizo Español para a Internacionalización da Educación, Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte, Consello Superior de Deportes

  • Lote 3: Ministerio de Xustiza, Delegación do Goberno en Madrid, Mutualidade Xeral Xudicial (MUGEJU), Confederación Hidrográfica do Texo, Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado (MUFACE)

  • Lote 4: Fondo Español de Garantía Agraria, Axencia de Información e Control Alimentarios, Organismo Autónomo Parques Nacionais e Centro de Estudos Xurídicos

 2. Contrato centralizado correspondente ao expediente 16/18:

  • Lote 1: Delegación Especial en Madrid da Axencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), Servizos centrais da AEAT, Dirección Provincial de Madrid do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) e Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) Servizos Centrais.

  • Lote 2: Dirección Provincial de Madrid da Tesouraría Xeral da Seguridade Social (TGSS), Xerencia de Informática da Seguridade Social (GISS), Instituto Nacional de Xestión Sanitaria (INGESA) e Xefatura Central de Tráfico

  • Lote 3: Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación, Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento, Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios, Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, Instituto Nacional de Administración Pública, Instituto de Estudos Fiscais.

  • Lote 4: Instituto de Contabilidade y Auditoría de Contas, Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades e Real Padroado Sobre Discapacidade (quedou deserto)

 3. Contrato centralizado correspondente ao expediente 50/18:

  • Lote 1: Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas.

  • Lote 2: Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades e Real Padroado Sobre Discapacidade.

Ámbito subxectivo: ministerios e organismos

 1. Expediente 66/17

  • Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

  • Organismo Autónomo Parques Nacionais

  • Confederación Hidrográfica do Texo

  • Fondo Español de Garantía Agraria

  • Axencia de Información e Control Alimentarios

  • Ministerio de Educación, Cultura e Deporte

  • Ministerio da Presidencia e para las Administracións Territoriais

  • Servizo Español para la Internacionalización da Educación

  • Consello Superior de Deportes

  • Axencia Española de Protección da Saúde no Deporte

  • Xerencia de Infraestruturas e Equipamentos

  • Ministerio de Facenda e Función Pública

  • Delegación do Goberno de Madrid

  • Mutualidade Xeral de Funcionarios Civís do Estado

  • Comisionado para o Mercado de Tabacos

  • Parque Móbil do Estado

  • Ministerio de Xustiza

  • Mutualidade Xeral Xudicial

  • Centro de Estudos Xurídicos

 2. Expediente 16/18

  • Delegación Especial en Madrid da Axencia Estatal de Administración Tributaria

  • Xefatura Central de Tráfico

  • Dirección Provincial de Madrid do Servizo Público de Emprego Estatal

  • Dirección Provincial de Madrid da Tesouraría Xeral da Seguridade Social

  • Axencia Estatal de Administración Tributaria. Servizos centrais

  • Servizo Público de Emprego Estatal. Servizos centrais

  • Xerencia de Informática da Seguridade Social

  • Ministerio de Asuntos Exteriores e Cooperación

  • Instituto de Estudos Fiscais

  • Axencia Española de Medicamentos e Produtos Sanitarios

  • Instituto Nacional de Xestión Sanitaria

  • Axencia Española de Cooperación Internacional para o Desenvolvemento

  • Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade

  • Instituto Nacional de Administración Pública

  • Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición

 3. Expediente 50/18

  • Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas

  • Instituto da Muller e para a Igualdade de Oportunidades

  • Real Padroado Sobre Discapacidade.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
1 (Exp. 66/17) UTE SURESTE SEGURIDAD SLU -SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. 11.168.033,07€ 10.205.471,03€ 01/08/2018 31/07/2020 24 meses
2 (Exp. 66/17) NAVALSERVICE S.L.-EUROPEA DE SERVICIOS Y VIGILANCIA, SL 16.392.540,46€ 15.519.242,92€ 01/08/2018 31/07/2020 24 meses
3 (Exp. 66/17) UTE COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA, S.A. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS IBERCRA, S.L. 8.192.244,94€ 7.621.851,78€ 01/08/2018 31/07/2020 24 meses
4 (Exp. 66/17) UTE COMPAÑIA DE SEGURIDAD OMEGA, S.A. Y SERVICIOS TECNOLOGICOS IBERCRA, S.L. 1.533.587,65€ 1.449.181,7€ 01/08/2018 31/07/2020 24 meses
1 (Exp. 16/18) UTE SURESTE, SEGURIDAD, S.L.-SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. 16.274.000 € 16.013.698,69 € 01/11/2018 31/10/2020 24 meses
2 (Exp. 16/18) UTE SURESTE SEGURIDAD S.L.U y SURESTE FACILITY SERVICES, S.L. 12.087.999 € 11.799.154,12 € 01/11/2018 31/10/2020 24 meses
3 (Exp. 16/18) UTE SASEGUR, S.L.- NAVALSERVICE S.L. 11.146.000 € 10.611.068,51 € 01/11/2018 31/10/2020 24 meses
4 (Exp. 16/18) DESIERTO 695.200 € DESIERTO 01/11/2018 31/10/2020 DESIERTO
1 (Exp. 50/18) SASEGUR S.L. 648.560,00 € 486.627,56 € 09/02/2019 08/02/2021 24 meses
2 (Exp. 50/18) SASEGUR S.L. 283.542,33 € 246.504,60 € 09/02/2019 08/02/2021 24 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

 • Expediente 66/17

  Desde o 1 de agosto de 2018 ata o 31 de xullo de 2020. Ampliado ata o 31 de outubro de 2021.

 • Expediente 16/18

  Desde o 1 de novembro de 2018 ata o 31 de outubro de 2020. Ampliado ata o 31 de outubro de 2021.

 • Expediente 50/18

  Desde o 9 de febreiro de 2019 ata o 8 de febreiro de 2021. Ampliado ata o 31 de outubro de 2021.

Todos eles con posibilidade de prórroga por un período máximo de 24 meses.