Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizos postais de cartas certificadas e ordinarias

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 2020/03
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 122.949.420,83 €

Descrición

O obxecto do presente contrato é a prestación dos servizos postais de carta certificada e carta certificada urxente, carta ordinaria e carta ordinaria urxente, envíos publicitarios, de publicacións periódicas, con destino nacional e internacional (excluídos os envíos urxentes de cartas certificadas e ordinarias de ámbito internacional) e franqueo en destino, para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos Autónomos, Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social e outras entidades públicas estatais incluídas no ámbito subxectivo deste contrato.

 

O ámbito subxectivo deste contrato pódese consultar premendo aquí.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote 1 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 28.034.518,43 € 28.034.518,43 € 01/01/2021 30/11/2023 35 meses
Lote 2 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 25.954.066,22 € 25.954.066,22 € 01/01/2021 30/11/2023 35 meses
Lote 3 Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 38.332.478,68 € 38.332.478,68 € 01/01/2021 30/11/2023 35 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

Do 1 de xaneiro de 2021 ao 30 de novembro de 2023. Admite prórroga por un prazo de 12 meses.