Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Contrato centralizado

Servizo de limpeza integral dos edificios, locais e dependencias da AXE localizados na Comunidade de Madrid – FASE III

Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 34/18
Tipo de Contrato: Servicios
Valor estimado* : 421.654.984,33 €

Descrición

O obxecto do contrato é a prestación do servizo de limpeza integral dos edificios, locais e dependencias da AXE localizados na Comunidade de Madrid. Inclúe as seguintes prestacións:

 • Servizo de limpeza de toda a superficie, sobre rasante e baixo rasante, interior e exterior, incluíndo cristais e cubertas.

 • Servizo de recollida separada de residuos e traslado ao punto limpo ou local de almacenamento de residuos de cada sede.

 • Servizo de lavandaría e tinturaría.

 • Servizo de desinfección, desinsectación e desratización.

 • Servizos de colocación e retirada de unidades hixiénicas sanitarias, recipientes de residuos hospitalarios e recipientes para obxectos punzantes e cortantes en sedes que dispoñan de gabinetes médicos.

Divídese en 18 lotes:

 • Lote 1: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea e Cooperación

 • Lote 2: Ministerio de Xustiza

 • Lote 3: Ministerio de Defensa

 • Lote 4: Ministerio de Facenda

 • Lote 5: Ministerio do Interior

 • Lote 6: Ministerio de Fomento

 • Lote 7: Ministerio de Educación e Formación Profesional e Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

 • Lote 8: Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social

 • Lote 9: Entidades xestoras e servizos comúns da Seguridade Social

 • Lote 10: Ministerio de Industria, Comercio e Turismo e Ministerio de Economía e Empresa

 • Lote 11: Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

 • Lote 12: Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade

 • Lote 13: Ministerio de Política Territorial e Función Pública

 • Lote 14: Ministerio para a Transición Ecolóxica

 • Lote 15: Ministerio de Cultura e Deporte

 • Lote 16: Ministerio de Sanidade, Consumo e Benestar Social

 • Lote 17: reservado a Centros Especiais de Emprego

 • Lote 18: Organismos Públicos de Investigación e Laboratorios

Nesta terceira fase, o contrato abrangue:

 • Os 17 ministerios

 • 42 organismos autónomos

 • 8 axencias: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC

 • 6 entidades xestoras, servizos comúns e entes dependentes da Seguridade Social INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)

 • 4 entidades de dereito público: AEAT, AEPD, o Instituto Cervantes e o Consello Económico e Social

 • 1 autoridade administrativa independente: Consello de Seguridade Nuclear.

Lotes

Listado Lotes
Lote Adxudicatario Orzamento licitación ** Importe de adxudicación ** Entrada en vigor Finalización Prazo de execución
Lote 1 TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN 7.602.675,86 € 7.057.534,51 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 2 SACYR FACILITIES 10.655.216,40 € 9.994.592,98 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 3 OPTIMA FACILITY SERVICES 25.662.685,15 € 24.840.526,07 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 4 TALHER 30.640.385,06 € 29.853.802,10 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 5 FISSA FINALIDAD SOCIAL 11.797.926,82 € 10.956.882,54 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 6 FISSA FINALIDAD SOCIAL 13.732.909,79 € 12.079.866,79 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 7 FISSA FINALIDAD SOCIAL 6.922.823,97 € 6.160.546,74 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 8 CEJAL LIMPIEZAS 13.362.922,29 € 12.494.332,34 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 9 CLECE 27.670.683,93 € 25.134.042,06 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 10 CEJAL LIMPIEZAS 14.077.491,78 € 13.134.299,83 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 11 EXPERTUS MULTISERVICIOS 9.897.687,46 € 9.201.986,38 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 12 SACYR FACILITIES 11.776.894,58 € 10.940.735,07 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 13 INTERSERVE FACILITIES SERVICES 6.729.666,56 € 6.258.610,53 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 14 FISSA FINALIDAD SOCIAL 8.820.931,19 € 7.053.876,14 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 15 GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS 7.306.348,99 € 7.138.481,25 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 16 OHL SERVICIOS-INGESAN 11.632.836,53 € 10.721.963,60 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses
Lote 17 SBC OUTSOURCING 120.907,27 € 108.072,43 € 30/12/2018 13/03/2019 2,5 meses
Lote 18 CLECE 34.312.869,21 € 33.766.547,80 € 30/12/2018 29/12/2021 36 meses

* O valor estimado é o valor do contrato sen IVE nin outros impostos, pero incluíndo prórrogas e posibles modificacións do contrato.

** O orzamento de licitación e o importe de adxudicación inclúen IVE e outros impostos pero non inclúen prórrogas nin posibles modificacións do contrato.

Duración

A duración deste contrato é de 36 meses para todos os lotes, agás o 17, desde o día 01/01/2019 ao día 31/12/2021, aínda que a incorporación de determinados edificios realizarase de forma paulatina durante 2019. Existe posibilidade de prórroga de ata 24 meses.

A duración do contrato do lote 17 é de 2,5 meses, desde o día 01/01/2019 ao día 15/03/2019.