Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica

AM 26/2015
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 24/15
Tipo de AM : Servicios

Descrición

O obxecto do acordo marco comprende as seguintes prestacións:

  • Estudo de viabilidade, análise, arquitectura, deseño, construción, migración e implantación de sistemas de información.

  • Servizos asociados ao desenvolvemento de aplicacións como:

    • Oficina de proxectos

    • Oficina de calidade e/ou seguridade

    • Probas e validación de desenvolvementos de aplicacións

  • Mantemento de aplicacións desenvolvidas a medida (adaptación, evolución e aseguramento da continuidade).

Para a adxudicación dos contratos baseados, os organismos peticionarios deben convocar sempre unha segunda licitación.

Listado de artigos e prezos

Non hai listado de artigos porque é un acordo marco non detallado con segunda licitación obrigatoria.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Neste caso non poderás ver artigos adxudicados porque trátase dun acordo marco non detallado con segunda licitación obrigatoria.

Duración

Este acordo marco comezou a súa vixencia o 1 de agosto de 2016 e despois das prórrogas acordadas cos adxudicatarios que deron o seu acordo, estará en vigor ata o 1 de febreiro de 2022 ou data anterior na que se substitúa polo sistema de adquisición dinámica. que se espera licitar durante o ano fiscal 2021.