Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de papel

AM 20/2019
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 52/19
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de papel cortado de tamaño DIN A-4 e DIN A-3 para o seu uso en fotocopiadoras e equipos de impresión.

Este é un acordo marco con todos os termos definidos para contratos baseados cuxo valor sexa inferior a 5000 €. En contratos con valor igual ou superior a 5000 €, deberase realizar unha segunda licitación.

Listado de artigos e prezos

Consulta os artigos deste acordo marco no buscador do catálogo.

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

O acordo marco ten un prazo de vixencia dun ano, ata o 15 de marzo de 2021, e foi prorrogado un ano máis, ata o 15 de marzo de 2022.