Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de sistemas, equipos e software de comunicacións

AM 10/2018
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 15/18
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración dos bens incluídos nos diferentes lotes.

  • LOTE 1 – REDES DE TRANSMISIÓN DE DATOS

  • LOTE 2 – SISTEMAS DE COMUNICACIÓNS UNIFICADAS

  • LOTE 3 – SISTEMAS DE RADIO PROFESIONAIS

A adxudicación dos contratos baseados efectuarase convocando as partes a unha nova licitación na que se tomarán como base os termos do acordo marco, formulándoos de xeito máis preciso, de conformidade co procedemento estabelecido no artigo 198.4 do TRLCSP.

Listado de artigos e prezos

Consulta os equipos e software de comunicacións adxudicados

Adxudicatarios

Consulta as empresas adxudicatarias deste acordo marco no buscador do catálogo.

Duración

O prazo de duración do acordo marco será de dous anos, desde o 2 de xullo de 2019, prorrogable por outros dous.