Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Acordo marco

Subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico, e de laboratorio

AM 01/2019
Ficha na Plataforma de Contratación do Sector Público 44/19
Tipo de AM : Suministros

Descrición

O obxecto do acordo marco é a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, biombos, clínico e xeriátrico, e de laboratorio.

Quedan fóra do ámbito deste acordo marco os contratos cuxo orzamento de licitación sexa inferior a 5.000 euros, impostos excluídos.

O AM estrutúrase nos seguintes lotes:

  • Lote 1: Despachos de dirección e mesas de estrado.

  • Lote 2: Moble de oficina xeral.

  • Lote 3: Cadeirado.

  • Lote 4: Butacas para salóns de actos.

  • Lote 5: Estantes.

  • Lote 6: Biombos, tabiques e paneis.

  • Lote 7: Mobiliario técnico de laboratorio.

  • Lote 8: Mobiliario clínico e xeriátrico.

Listado de artigos e prezos

Ao tratarse dun acordo marco sen todos os termos definidos, non hai un catálogo de produtos con prezos para todas as subministracións incluídas.
En decembro de 2023 entraron en vigor os termos de certas categorías dos Lotes 2: Moble de oficina xeral e 3: Sillería, para os que non é necesaria a segunda licitación. Poden consultarse na icona de “Mobles compra directa” dentro do apartado de Acordos Marco.

Adxudicatarios

O prego de cláusulas administrativas particulares do AM determina o número máximo de empresas adxudicatarias que serán seleccionadas para cada lote:

Duración

A duración de cada un dos lotes do AM é de 24 meses, desde a data que se indique no documento de formalización, que non poderá exceder en máis dun mes á data da firma:
Lote 1. Data de entrada en vigor: 20 de decembro de 2021; Data de finalización: 19 de decembro de 2023. Prorrogado desde o 20 de decembro de 2023 ao 31 de decembro de 2024.
Lote 2. Data de entrada en vigor: 20 de decembro de 2021; Data de finalización: 19 de decembro de 2023. Prorrogado desde o 20 de decembro de 2023 ao 31 de decembro de 2024.
Lote 3. Data de entrada en vigor: 1 de xaneiro de 2022; Data de finalización: 31 de decembro de 2023. Prorrogado desde o 1 de xaneiro de 2024 ao 31 de decembro de 2024.
Lote 4. Data de entrada en vigor: 1 de agosto de 2021; Data de finalización: 31 de xullo de 2023. Prorrogado ata o 31 de xullo de 2025.
Lote 5. Data de entrada en vigor: 20 de decembro de 2021; Data de finalización: 19 de decembro de 2023. Prorrogado ata o 19 de decembro de 2025.
Lote 6. Data de entrada en vigor: 20 de xullo de 2021; Data de finalización: 19 de xullo de 2023. Prorrogado ata o 19 de xullo de 2025.
Lote 7. Data de entrada en vigor: 1 de novembro de 2021; Data de finalización: 31 de outubro de 2023. Prorrogado ata o 31 de outubro de 2025.
Lote 8. Data de entrada en vigor:  20 de xaneiro de 2022; Data de finalización: 19 de xaneiro de 2024. Prorrogado ata o 19 de xaneiro de 2026.

Gerente AM

Subdirección General de Contratación Centralizada de Servicios y Suministros para la Gestión de Inmuebles

Contacto

Email: mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es

Resolvemos as túas dúbidas