Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Ámbito subxectivo obrigatorio

De conformidade co artigo 206 do texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, o Sistema de Contratación Centralizada Estatal ten carácter obrigatorio para a Administración Xeral do Estado, os seus Organismos autónomos, Entidades xestoras e Servizos comúns da Seguridade Social e outras Entidades públicas estatais.

Podes consultar o listado de entes de participación obrigada.

Se estás incluído no ámbito obrigatorio, deberás realizar a contratación dos bens e servizos declarados de contratación centralizada a través do Sistema de Contratación Centralizada Estatal.