Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Ohiko galderak

 1. Behartuta al nago modu zentralizatuan kontratatzera?

  Artikulu honen arabera: Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 229.2 artikuluaren arabera, Estatuko Kontratazio Sistema Zentralizatua nahitaezkoa da Estatuko Administrazio Orokorrarentzat, haren erakunde autonomoentzat, Gizarte Segurantzako kudeaketa-erakunde eta zerbitzu erkideentzat, unibertsitate publikoentzat eta administrazio-agintaritza independenteentzat, nortasun juridiko propioa duten partzuergoentzat eta Estatuko gainerako erakunde publikoentzat. Informazio gehiago.

 2. Ez dakit eskuratu nahi dudan produktua edo zerbitzua zentralizatua den.

  Kontratazio zentralizatuko ondasun eta zerbitzuak deklaratzeari buruzko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduan jasotzen dira Estatuko kontratazio-sistema zentralizatuaren eremuko produktuak eta zerbitzuak, eta kasu bakoitzean kontuan hartu beharreko berezitasunak.

  Segurtasun- eta garbiketa-zerbitzuetan, Aginduaren bigarren eta hirugarren xedapen iragankorrak hartu behar dira kontuan, hurrenez hurren; izan ere, aldi baterako kontratuen zentralizazioak eremu geografiko jakin batzuetan eta erabilera jakin batzuetarako eraikinetan emandako zerbitzuei baino ez die eragiten.

  Zentralizazio-araudia Atari honetako Araudia atalean kontsulta daiteke.

  Atari honetako Katalogoaren atalean, Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sisteman eskuragarri dauden produktuen eta zerbitzuen zerrenda dago.

 3. Non kontsulta dezakezu kontratazio zentralizatuko ondasunen eta zerbitzuen katalogoa?

  Kontratazio Zentralizatuaren Atari honetako Katalogoa atalean kontratazio zentralizatua eskuragarri duten produktuen eta zerbitzuen zerrenda agertzen da. Katalogoko artikuluak, xehetasunak eta prezioak kontsultatzeko, orrialde honetara jo daiteke.

  Esparru-akordioetan eta produktu xehaturik gabeko erosketa-sistema dinamikoetan, derrigorrezko bigarren lizitazioarekin, ezin dira kontsultatu esleitutako artikuluen xehetasunak eta prezioak, esparru-akordioaren fasean ez baitira ezarri.

 4. Zer egin behar dut modu zentralizatuan kontratatu ahal izateko?

  Derrigorrezko eremu subjektiboaren barruan bazaude, esparru-akordio edo eskuratze-sistema dinamiko bakoitzerako emandako jarraibideak bete behar dituzu, eta alta emanda egon behar duzu KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA kontratazio zentralizatuko Estatuko sistemaren aplikazioan.

  Autonomia-erkidego, toki-erakunde, sozietate, fundazio edo kontratazio zentralizatuaren nahitaezko eremuan sartuta ez dagoen Estatuko sektore publikoko erakunde bateko kide bazara, lehenbizi Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistemara atxiki behar zara. Kontsultatu Nola atxikitzen naizen informazio gehiagorako atala.

 5. Esparru-akordio edo sistema dinamiko batean eskainitako produktu edo zerbitzu bat erosi nahi badut, zer egin behar dut?

  Lehenik eta behin, esparru-akordioaren edo eskuratze-sistema dinamikoaren jarraibide espezifikoak kontsultatu behar dira, katalogoaren atalean dagokion fitxaren bidez. Jarraibideetan esleipen-proposamen bat izapidetzeko kontuan hartu beharko diren aurreikuspenak azalduko dira, bai eta, hala badagokio, lizitazio-prozesuari buruzkoak ere.

  Esleipen-proposamena izapidetzeko, KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikaziora jo behar da, eta bertan egiten dira indarrean dagoen esparru-akordio edo erosketa-sistema dinamiko batean sartutako produktu edo zerbitzu bat eskuratzeko izapide elektroniko guztiak.

 6. Eskuratu nahi dudan produktu edo zerbitzua modu zentralizatuan eskuratzekoa bada ere, dagoen katalogoak ez ditu nire beharrak asetzen. Kontratazio zentralizatuko estatuko sistematik kanpo kontrata zaitzaket?

  Baldintza eta zirkunstantzia jakin batzuk gertatzen direnean, litekeena da erakunde batek kontratazio zentralizatua egitea Kontratazio Sistema Estataletik kanpo. Horri dagokionez, Atari honetako Baimenak eta salbuespenak atala kontsulta daiteke.

  Bereziki, erosi nahi dudan produktua edo zerbitzua zentralizatua bada, baina dagoen katalogoak ez baditu nire beharrak betetzen, baimena eskatu behar zaio KSKHZri katalogotik kanpo kontratatzeko, Autorizex aplikazioaren bidez, eta, horretarako, arrazoitu behar da esleitutako produktuek edo zerbitzuek ez dituztela betetzen erakunde hartzailearen premiak asetzeko ezinbestekoak diren ezaugarriak.

  Esparru-akordio edo sistema dinamiko bati atxikitako erakundeek hiru hilean behin eman beharko diote KSKHZri haiek alde batera utzita egindako kontratazioen berri.

 7. Nola atxiki naiteke Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistemara?

  Baldin eta ez bazaude sartuta artikulu honetan aipatzen den nahitaezko eremu subjektiboan. 229.2 SPKL, eta autonomia-erkidego, toki-erakunde, sozietate, fundazio eta Estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko sektore publikoko gainerako erakundeetako kide bazara, Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistemara atxikitzea eska dezakezu. Kontsultatu Nola atxikitzen naizen atala, informazio gehiagorako.

 8. Nola jakin dezaket nire erakundea Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistemari atxikita dagoela?

  Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sistemarekiko atxikipen orokorrari buruzko edozein informazio eska dezakezu, edo esparru-akordioetara eta sistema dinamikoetara berariaz atxikitzekoa, helbide elektroniko honen bidez: Adhesiones.DGRCC@hacienda.hacienda.gob.es

 9. Zer prozedura jarraitu behar dut bigarren lizitazio bat egiteko?

  Jarraitu beharreko prozedura esparru-akordioa edo eskuratze-sistema dinamikoa arautzen duten agirietan eta horietako bakoitzerako prestatutako jarraibideetan ezartzen da. Dagokion katalogoaren fitxan dokumentu horiek eskura daitezke.

 10. Enpresa batek Kontratazio Zentralizatuaren Estatuko Sisteman jasotakoa baino baldintza hobeak eskaintzen badizkit, nire kontura kontrata al nezake?

  Kontratazio zentralizatuaren nahitaezko eremu subjektiboaren barruan badago, edo dagokion zerbitzu edo hornidurarako sistemari atxikita badago, ezin da kanpoan kontratatu: sistema zentralizatua erabili behar da. Aurrez ezarritako produktu edo zerbitzuen bidez ase ezin diren premiak badira, salbuespen-baimen bat eska daiteke Estatuko Erosketa Zentraletik kanpo kontratatzeko.

 11. Erositako hornidurarekin edo zerbitzuarekin arazorik izanez gero, nola balia ditzakezu bermetik eratorritako eskubideak?

  DGRCCri jakinarazi behar zaio, arazoak sortu dituen kontratua adieraziz, eta horien justifikazio frogagarria aurkeztu behar da.

 12. Sistemarekin gorabeherarik izanez gero, norekin jar zaitezke harremanetan?

  Kontaktua atalean, zalantzei eta iradokizunei erantzuteko postontzi guztiak dituzu eskura.

 13. Eskaintza eskatu behar al diet katalogoko enpresa guztiei?

  Kasu bakoitzean jarraitu beharreko prozedura dagokion esparru-akordioa edo eskuratze-sistema dinamikoa arautzen duten agirietan eta horietako bakoitzerako prestatutako jarraibideetan ezarritakoa da. Katalogoaren dagokion fitxan dokumentu horiek eskura daitezke.