Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratazio zentralizatua kudeatzeko eredua

Hainbat kudeaketa-eredu daude kontratazioa egiteko tresnaren arabera, eta honako hauek bereiz daitezke:

  • Esparru-akordioen, eskuratze-sistema dinamikoen, oinarritutako kontratuen eta kontratu espezifikoen kudeaketa:
  • Esparru-akordio baten (AM) edo eskuratze-sistema dinamiko baten (SDA) kontratazio-organoa Kontratazio Batzorde Zentralizatua da, baina Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusian (DGRCC) deskontzentratu dira bere eskumenak, esleipen-egintzei buruzkoak izan ezik. Beraz, AMZri dagokio AM edo SDA formalizatzea SDAren enpresa adjudikaziodunekin edo SDAn onartutako enpresekin, dagozkion aldaketak egitea, zigorrak ezartzea, etab.

AMk eta SDAk ez dakarte gastu-espedienterik, ez baita zehazten oinarrizko kontratu bat edo kontratu espezifiko bat egin arte.

  • Oinarritutako kontratuei eta kontratu espezifikoei dagokienez, kontratazio-organoa Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza da, atxikitako erakundeen kasuan izan ezik, horietan erakundearen arau orokorrak aplikatzen baitira.

Oro har, erakunde hartzaileari dagokio kontratuaren bidez bete beharreko beharrak zehaztea, eta, kontratua esleitzeko bigarren lizitazio baterako deialdia egin behar denean, esleipenaren aurreko jarduketa guztiak egitea. Nahitaezko izapideak egin ondoren, horniduraren edo zerbitzuaren hartzaile den erakundeak kontratua esleitzeko proposatuko dio KSKHZri.

Kontratu oinarrituek eta espezifikoek gastu-espediente bat dakarte, kontratatzen den zerbitzuaren edo horniduraren erakunde hartzaileak izapidetu beharrekoa, eta erakunde horri dagokio kontratatutako prestazioa jasotzea eta ordaintzea.

Esleipen-proposamenak Konekta-Zentralizazioa aplikazioaren bidez izapidetzen dira, eta elektrizitatearen AMaren kasu espezifikorako, gainera, ELECTRA izeneko aplikazio bat garatu da, haren kontratu oinarrituen kudeaketa errazteko.

Kudeaketa-eredu horren bidez, aurrezkiek zuzenean eragiten diete erakunde eskatzaileen aurrekontuei.

  • 10. atalean zentralizatutako aurrekontua duten kontratu zentralizatuen kudeaketa:

Kontratazio-organoa Kontratazio Batzorde Zentralizatua da, baina Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusian (AMSKZ) deskontzentratu dira bere eskumenak, esleipen-egintzei dagozkienak izan ezik. Horregatik, Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza da kontratua formalizatzeko organo eskuduna, baita kontratua aldatzeko, zigorrak ezartzeko, kontratua luzatzeko, suntsiarazteko eta abarretarako ere.

Ikuspegi ekonomiko-finantzarioari dagokionez, gastua onartzeko eta konpromisoa hartzeko eskumenak bereizten dira. Eskumen horiek Klima Aldaketari buruzko Zuzendaritza Nagusiaren titularrarenak dira, eta betebeharrak eta ordainketa-proposamenak onartzeko eskumenak, berriz, kontratu zentralizatuan sartutako sail edo erakunde bakoitzak izendatutako organoen esku uzten dira, telekomunikazioen kontratu zentralizatuaren kasuan izan ezik. Azken hori Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioaren Administrazio Digitalaren Idazkaritza Nagusiaren esku dago, eta erakunde-publizitateko kanpainen eraginkortasuna ex post ebaluatzeko kontratuaren kasuan izan ezik, azken horretan ez baitira eskumen horiek eskuordetu.

Kontratua gauzatzearen ikuspegitik, kontratuaren barruan dauden sailek eta erakundeek dute kontratuaren xede diren zerbitzu edo hornidurei eta fakturei adostasuna emateko eskumena, eta horrek aukera ematen du kontratuaren kudeaketa deszentralizatua eratzeko, kontratuaren hartzaile diren erakundeek kontratua betetzen dela ikuskatzeko erantzukizunarekin lotuta.

Kontratu zentralizatu horietan, kontratu zentralizatuak finantzatzeko kreditu propioak dituzten Gizarte Segurantzako erakundeak sartzen dira, eta, era berean, kontratuaren gauzatzearen jarraipena egiteko ardura dute.

  • Kredituak zentralizatu gabeko kontratu zentralizatuen kudeaketa:

Bidaia-agentziako zerbitzuaren kontratu zentralizatuaren kasuan, kredituak ez dira 10. atalean zentralizatu, eta, beraz, zentro kudeatzaile bakoitzak bere aurrekontuaren kontura ordaindu behar ditu zerbitzuak.