Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Kontratazio zentralizatua kudeatzeko eredua

Kontratazio zentralizatuak kontratuak kudeatzeko hainbat eredu daude, hona hemen:

  • Esparru-akordioen eta oinarritutako kontratuen kudeaketa: kontratazio-organoa (DGRCC) da lizitaziorako, esleipenerako eta esparru-akordioa enpresa esleipendunekin formalizatzeko eskumena duena, bai eta aldaketak burutzeko, produktuen eguneraketak baimentzeko, zehapenak ezartzeko, oinarritutako kontratuak edo esparru-akordioa bertan behera uzteko, etab. Aldiz, erakunde interesduna izango da eskaera burutzeko ardura duena eta, behar denean, bigarren lizitazioa antolatuko duena, oinarritutako kontratuarekin loturiko gastua onartzen duena eta kontratatu diren ondasun eta zerbitzuen jasotzea eta ordainketa kudeatzen duena. Eskaerak Conecta-Centralización aplikazioaren bitartez izapidetzen dira eta elektrizitatearen esparru-akordioaren kasu jakinerako, horrez gain, ELECTRA izeneko aplikazio bat garatu da, akordio horretan oinarritutako kontratuen kudeaketa errazte aldera. Kudeaketa-eredu honekin, prozeduraren aurrezteak zuzenki erakunde eskatzaileen aurrekontuetan nabaritzen dira.

  • 10. atalean zentralizatutako aurrekontua duten kontratu zentralizatuen kudeaketa: DGRCCak kontratazio-organoaren eskumenak mantenduko ditu, lizitaziorako, kontratua esleitu eta formalizatzeko, aldaketak burutzeko, zehapenak ezartzeko, kontratua luzatzeko edo bertan behera uzteko, etab. Halere, finantza-ekonomiaren ikuspuntutik, gastuaren onarpenerako eta konpromisorako eskumenak, alde batetik, Zuzendaritza Nagusiko buruari dagozkio eta obligazioak eta ordainketa-proposamenak aitortzeko eskumenak, bestalde, kontratuaren alderdi diren sail edo erakunde bakoitzak izendaturiko organoei dagozkie, organo horiek zerbitzuen arduradunak izango direlarik. Horretarako, martxoaren 12ko HAC / 316/2014 Agindua onartu zen, eskumenak eskuordetu eta aurrekontuen kudeaketaren eskumenak eta diru-laguntzak eta laguntzak emateko estatu idazkariak burutzeko. Kontratua gauzatzearen ikuspuntutik, sailek eta erakundeek eskumenak dituzte zerbitzuei eta fakturei onespena emateko, beraz kontratua beren alorrean kudeatzeko ardura duten zerbitzuen arduradunak dira, hartara kontratuaren kudeaketa deszentralizatu bat ahalbidetuz funtzionamenduaren erantzukizunarekin lotuta. Are gehiago, kalitatean urritasunak direla eta zehapenak dituzten kontratuetan, haiek dira erabakiak hartzeko boterea dutenak, honela sail eta erakundeetako buruen funtsezko eginkizuna indartuz. Nabarmendu beharra dago, prozesua kontrolatzeko asmoz MERCURIO eta ELECTRA bezalako hainbat aplikazio informatiko garatu direla, posta-zerbitzuen, elektrizitate-zerbitzuen, bidaia-agentzia zerbitzuen eta garbiketa-zerbitzuen kontratuen gauzatzearen jarraipena egin ahal izateko hurrenez hurren, kontratuaren kudeatzaileei balio erantsia eskainiz, esaterako, informazioa, kontrola, etab.

  • Bestelako kontratu zentralizatuen kudeaketa: bidaia-agentzia zerbitzuen kontratuaren kasuan, kontratazio-organoa DGRCCa da, baina kredituak ez dira 10. atalean zentralizatu, beraz zentro kudeatzaile bakoitzak bere aurrekontutik ordaindu beharko ditu zerbitzuak. Kasu hauetarako ere aplikazio informatiko bat garatu da (ATLAS) kontratuaren gauzatzearen jarraipena errazteko xedearekin. Azkenik, 10. ataleko kredituen bitartez ere finantzatzen den telekomunikazioen kontratuaren kasuan, eskumenak zentralizatuta mantendu dira, bai kontratazio-eskumenak (DGRCCari dagozkionak) eta baita telekomunikazio zerbitzuekin loturiko obligazioak aitortzeko eta ordainketak proposatzeko eskumena ere (Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioko Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendariaren esku dagoena). Kasu honetan, organo hori izango da, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Zuzendaritza (DTIC), telekomunikazio zerbitzuen gauzatzearen jarraipena egiteko eta fakturei onespena emateko ardura izango duena.