Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Historia Nobedadeak

 • Sinadura sistema berria KONEKTA-ZENTRALIZAZIOAn Autofirm@ bitartez
  23/06/2020

  Ekainaren 30tik aurrera, KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikazioko sinadurak Autofirm@ moduluaren bitartez egingo dira. KONEKTA-ZENTRALIZAZIOAren erabiltzaile guztiek Autofirm@ modulua deskargatu beharko dute Administrazio Elektronikoaren Atariaren orritik, eta ondoren hura instalatu: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 • CONECTA-CENTRALIZACIÓNen enpresentzako katalogoa eguneratzeko aukeraren aldi baterako itxiera-dataren eguneratzea
  12/06/2020

  CONECTA-CENTRALIZACIÓN aplikazioaren mantentze-lanak direla eta, esparru-akordioaren enpresa esleipendunei abisatzen zaie ekainaren 30ra arte ezin izango dela katalogoaren eguneratze-prozesurik hasi.

 • Ikus-entzunezko ekipamenduez hornitzeko 12/2016 Esparru Akordioaren bigarren luzapena
  09/06/2020

  2020ko maiatzaren 27an, ikus-entzunezko ekipamenduez hornitzeko 12/2016 Esparru Akordioaren bigarren luzapena erabaki da, 12 hilabetekoa, 2020ko urriaren 15etik 2021eko urriaren 14ra.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Inbentagarria ez den bulegoko materialaz hornitzeko 07/2016 Esparru Akordioaren bigarren luzapena
  05/06/2020

  2020ko ekainaren 3an inbentagarria ez den bulegoko materialaz hornitzeko 07/2016 Esparru Akordioaren bigarren luzapena erabaki da, lote guztiei dagokienez, 2020ko urriaren 1etik 2021eko apirilaren 30era.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Administrazio elektronikoko sistemak garatzeko zerbitzuen gaineko 26/2015 Esparru Akordioaren luzapena
  01/06/2020

  2020ko maiatzaren 28an administrazio elektronikoko sistemak garatzeko zerbitzuen gaineko 26/2015 Esparru Akordioa luzatzea erabaki da enpresa esleipenekin, eta horiek ados daude luzapenarekin. Esparru-akordioa 6 hilabetez luzatuko da, 2020ko abuztuaren 1etik 2021eko otsailaren 1era.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Mahai gaineko ordenagailuez, ordenagailu eramangarriez eta monitoreez hornitzeko 02/2016 Esparru Akordioaren luzapen arrunta
  01/06/2020

  2020ko maiatzaren 7an mahai gaineko ordenagailuez, ordenagailu eramangarriez eta monitoreez hornitzeko 02/2016 Esparru Akordioa 6 hilabetez luzatzea erabaki da, 2020ko irailaren 3tik 2021eko martxoaren 2ra, 2.etik 9.era arteko loteetarako, eta 2020ko azaroaren 14tik 2021eko maiatzaren 13ra, 1. loterako.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Oharra, kontratazio zentralizatuari edo Konekta-Zentralizazioa aplikazioari buruzko galderez eta gorabeherez aritzeko harremanetan jartzeko telefono eta helbideen gainean
  01/04/2020

  Gogorarazten da kontratazio zentralizatuari edo KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikazioari buruzko edozein kontsulta, zalantza edo gorabeherez aritzeko asmoz gurekin harremanetan jartzeko modu hauek daudela: portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es eta conecta-centralizacion@hacienda.gob.es helbide elektronikoak eta 91 59 55 706 telefonoa (al.-og., 9:00etatik 18:00etara, eta ostiraletan, 8:00etatik 15:00etara).

 • Esparru-akordioetan oinarritutako kontratuen lizitazioa alarma-egoeran
  12/05/2020

  Esparru-akordioetan oinarritutako kontratuen eta haien esleipen-proposamenak beti KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikazioaren bidez izapidetzen badira ere, alarma-egoeran joan-etorriak murrizteko eta lizitazio batera gonbidatutako esparru-akordioen enpresa esleipendunei eskaintzak aurkeztea errazteko, Estatuko Kontratazio Zentralaren esparru-akordioen erakunde erabiltzaileei gomendatzen zaie lizitazio-fasea (enpresei gonbidapena egitea eta eskaintzak aurkeztea) modu elektronikoan ere egitea, hain zuzen, Sektore Publikoaren Lizitazio Plataformaren bidez edo erakundeak eskuragarri duen lizitazio elektronikoko plataformaren bidez, KONEKTA-ZENTRALIZAZIOA aplikazioaren eskaintzak gonbidatzeko eta aurkezteko bidea erabili beharrean, horrek eskaintzak paperean aurkeztea aurreikusten duelako eta hori Sektore Publikoko Kontratuen Legearen Testu Bateginak (TRLCSP) araututako esparru-akordio batzuen baldintza-agirietan baimentzen delako. Bestalde, 17/2020 Errege Lege Dekretuaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritakoaren arabera, martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako kontratazio-prozeduren epemugen etendura eta epeen etetea kentzea erabaki da (463/2020 Errege Dekretuak COVID-19ak eragindako osasun-krisiaren egoera kudeatzeko alarma-egoera deklaratu zuen), baldin eta bitarteko elektronikoen bidez izapidetzen badira.

 • 17/2020 Errege Lege Dekretuak, maiatzaren 5ekoak, Estatuko kontratazio-sistema zentralizatuaren esparru-akordioetan oinarritutako kontratuak alarma-egoeran izapidetzean egindako aldaketak
  14/05/2020

  Maiatzaren 5eko 17/2020 Errege Lege Dekretuak, COVID-2019aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko kultura-sektoreari laguntzeko neurriak eta zerga-neurriak onartu dituenak, maiatzaren 7an indarrean sartu zenak, zortzigarren Xedapen gehigarrian arauketa berria jaso du, zeinaren bidez aukera ematen baitzaie sektore publikoko erakundeei etendako prozedurekin jarraitzeko eta kontratazio-prozedura berriak hasteko alarma-egoerak indarrean dirauen bitartean, elektronikoki izapidetzen direnean.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • 2020ko martxoaren 23ko lehen informazio oharra, alarma egoeraren deklarazioan oinarritutako kontratuak prozesatu eta gauzatzeari buruzkoa
  13/05/2020

  Kontratazio zentralizatuko estatu-sistemaren esparru-akordioetan oinarritutako kontratuak izapidetu eta gauzatzea, COVID-19 birusak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko alarma-egoera deklaratu duen martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren arabera.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko