Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Nuevo contrato centralizado de servicios postales de paquetería y valija nacional.
  23/03/2023

  El próximo día 1 de abril de 2023 entrará en vigor el nuevo contrato centralizado de servicios postales de paquetería y valija nacional, para la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Entidades públicas estatales, distribuido en tres lotes, por un periodo inicial de 24 meses, prorrogable por un máximo de 12 doce meses.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important per a tots els lots de l'acord marc 02/2020 per al subministrament d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball
  03/03/2023

  El termini de vigència dels diferents lots de l'AM 02/2020 finalitza el proper 31 de maig de 2023 per als lots 05, 07, 09, 10 i 11, el 14 de juny per als lots 04, 06 i 08 i el 12 de juliol per als lots 01, 02, 03 i 12. S'està tramitant una pròrroga per als lots 01, 02, 04, 05, 06, 08, 09, 11 i 12 fins al 31 de març de 2024. En el cas dels lots que no es van a prorrogar, conforme al previst en la clàusula IV del PCAP, es podran adjudicar els contractes les propostes dels quals d'adjudicació es rebin abans de la fi de la seva vigència. Això és, abans del dia 31 de maig de 2023 en el cas dels lots 07 i 10, i abans del dia 12 de juliol de 2023 en el cas del lot 03.

 • Prórroga del Lote 1 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura
  23/02/2023

  El 22 de febrero de 2023 se ha dictado resolución por la que se acuerda prorrogar el lote 1 del Acuerdo Marco 13/2018, para el suministro de servidores, sistemas de almacenamiento y software de infraestructura, desde el desde el 28 de febrero de 2023 hasta el 31 de mayo de 2023.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • IMPORTANT: Entrada en vigor per a contractes del PRTR de l'Ordre HFP/55/2023, relativa a l'anàlisi exdavant de conflictes d'interès.
  17/02/2023

  Entrada en vigor de l'ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'anàlisi sistemàtica del risc de conflicte d'interès en els procediments que executen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Actualització dels documents de licitació dels AM 14/2022 i 18/2021
  03/02/2023

  S'han actualitzat els models de documents de licitació de l'AM 14/2022 Subministrament de vehicles turismes i AM 18/2021 Subministrament de vehicles comercials lleugers per incloure el MODEL DE JUSTIFICACIÓ DE LA IMPOSSIBILITAT DE PRESENTAR OFERTA VÀLIDA a presentar per les empreses convidades a la licitació en cas que no presentin oferta a la mateixa.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • SDA 26/2021 Nota informativa relativa a l'aplicació de la circular 1/2023 de la IGAE als contractes específics en el marc del sistema dinàmic d'adquisició de serveis dirigits al desenvolupament de l'administració electrònica
  26/01/2023

  S'informa als organismes d'àmbit obligatòria sobre l'aplicació de la Circular 1/2023, de la Intervenció General de l'Administració de l'Estat, relativa a la fiscalització de les propostes d'adjudicació dels contractes específics del SDA 26/2021 de Serveis dirigits al desenvolupament de l'Administració Electrònica. Veure enllaç

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre el procediment d'invitació als contractistes admesos en un sistema dinàmic d'adquisició per a l'adjudicació dels contractes específics
  08/02/2023

  Al següent enllaç trobaran les instruccions per a la contractació de serveis o subministraments en el marc dels sistemes dinàmics d'adquisició de contractació centralitzada

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota important sobre el procediment d'administració de la informació d'organismes i usuaris de Connecta-centralització i Auna
  06/02/2023

  Al següent enllaç els usuaris administradors d'organismes trobaran informació fonamental que hauran de tenir en compte per a la gestió efectiva dels seus organismes i usuaris en Connecta i Auna.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pla anual de contractació centralitzada 2023
  02/02/2023

  Acord de la Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació pel qual s'aprova el pla anual de contractació centralitzada (programació 2023)

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa per a organismes sobre el nou Sistema Dinàmic d'Adquisició 25/2022 de subministrament de programari de sistema, de desenvolupament i d'aplicació.
  24/01/2023

  S'informa de la convocatòria de les properes reunions informatives per a organismes sobre el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA 25/2022), de subministrament de programari de sistema, de desenvolupament i d'aplicació.

  Fes clic aquí per veure més informació