Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Canvi en la data de la segona reunió informativa per a organismes sobre el nou Sistema Dinàmic d'Adquisició 26/2021
  11/05/2022

  S'informa d'un canvi en la data de les segona reunió informativa per a organismes sobre el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA 26/2021), de serveis dirigits al desenvolupament de l'Administració Electrònica, per causes alienes a la DGRCC. Es realitzarà el 19 de maig en comptes del 23 de maig com estava previst.

 • Reunió informativa per a organismes sobre el nou Sistema Dinàmic d'Adquisició 26/2021
  29/04/2022

  S'informa de la convocatòria de les properes reunions informatives per a organismes sobre el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA 26/2021), de serveis dirigits al desenvolupament de l'Administració Electrònica.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Actualització de contrasenyes en Connecta-Centralització
  13/04/2022

  Tal com es va indicar en l'avís publicat el passat 9 de març de 2022, totes les claus d'accés d'usuaris de Connecta caducarien en el període de 30 dies si no es procedia a la seva renovació. Una vegada transcorregut aquest termini s'informa que, en el cas de no haver procedit a aquesta renovació, en el proper accés se sol·licitarà canviar la contrasenya de forma obligatòria per poder accedir al sistema. Aquí pot trobar una guia ràpida per al canvi, recuperació i desbloquejo de claus.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou acord marc de subministrament de vehicles comercials lleugers (Acord marc 18/2021)
  13/04/2022

  El nou acord marc 18/2021 de subministrament de vehicles comercials lleugers ha entrat en vigor, amb data 31 de març de 2022 per als lots 2 i 3, i amb data 8 d'abril de 2022 per als lots 1, 4, 5, 6, 7 i 8.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Canvi de contrasenya en Connecta Centralització.
  09/03/2022

  Per motius de seguretat, en el termini de 30 dies, totes les claus d'accés d'usuaris de Connecta que no s'hagin canviat abans, caducaran. Per aquest motiu, es recomana que procedeixin a actualitzar-les abans del final del termini per evitar els possibles inconvenients que puguin trobar per a la seva recuperació o desbloquejo. Aquesta mesura ha de ser contemplada independentment que es realitzi l'autenticació mitjançant certificat electrònic. Aquí pot trobar una guia ràpida per al canvi, recuperació i desbloquejo de claus.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa: Nous models de documents de licitació
  06/04/2022

  Estan disponibles al Portal de Contractació Centralitzada els nous model dels documents de licitació per als acords marc: AM 02/2020 de subministrament d'ordinadors personals, portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball; AM 05/2018 de subministrament d'impressores, equips multifuncionales i escáneres; AM 10/2018 de subministrament de sistemes i elements de comunicació; AM 13/2018 de subministrament de servidors, sistemes d'emmagatzematge i programari d'infraestructura. En aquests nous models es recullen les obligacions als contractes recolzats amb càrrec al pressupost de la Unió Europea i al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) conforme a l'establert en l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i en la Instrucció de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 23 de desembre sobre aspectes a incorporar en els expedients que es vagin a finançar amb fons procedents del PRTR.

 • Pròrroga del contracte centralitzat de servei d'agència de viatges
  01/04/2022

  Amb data 30 de març s'ha acordat prorrogar els cinc contractes corresponents als diferents lots del vigent contracte centralitzat de servei d'agència de viatges de l'Administració General de l'Estat, de conformitat amb l'article 29.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, des del 6 d'abril de 2022 fins a la formalització del nou contracte centralitzat de servei d'agències de viatge, que ha de donar continuïtat a l'actual.

 • Recordatori per als usuaris de Conecta-Centralización
  28/01/2022

  Es recorda als usuaris i les usuàries de l'aplicació Connecta-Centralització, que tal com recullen les guies de tramitació posades a la seva disposició, en el cas que es requereixi tramitar propostes d'adjudicació de contractes basats amb signatures realitzades fora del sistema, hauran de tenir en compte que les signatures recollides en el document hauran de ser electròniques i si es requereix més d'un signant per estar l'expedient de despesa subjecta a fiscalització prèvia totes, les signatures electròniques hauran de figurar document de la proposta d'adjudicació. En tot cas, tant la signatura de la proposta per part de la persona que realitzi la petició, com de la persona que incorpori en Connecta-Centralització els documents, hauran de realitzar-se en Connecta-Centralització.

 • Avís important sobre l'inici de l'acord marc 20/2021 per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras
  31/03/2022

  El dia 1 d'abril 2022 entra en vigor el Lot 2 “paper reciclat” de l'AM 20/2021 per al subministrament de paper. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.gob.es. Tota la informació relativa a aquest acord marc es troba disponible a través del següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre el nou acord marc de subministrament de paper 20/2021.
  18/03/2022

  El 15 de març de 2022 va finalitzar l'Acord marc 20/2019, per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras. Respecte al nou Acord marc 20/2021, únicament s'ha adjudicat el lot 2 (paper reciclat), trobant-se actualment en fase de recurs especial contra l'adjudicació. S'assenyalarà oportunament la seva data d'inici per aquesta via. El lot 1 (paper de fibra verge) ha estat declarat desert, no estant prevista la seva licitació, novament, fins a no tenir certesa de la fixació de preus del paper de fibra verge. L'adquisició, tant de paper de fibra verge com de paper reciclat (aquest últim fins a l'entrada en vigor del lot 2), es farà conforme a les normes generals de competència i procediment, d'acord amb l'art. 4 de l'Ordre EHA/1049/2008. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació