Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Reunió informativa dirigida a organismes peticionaris de l’Acord marc 13/2018 (subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i software d’infraestructura)
  10/02/2020

  S’informa que la reunió sobre el nou Acord marc 13/2018 Subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i software d’infraestructura tindrà lloc dijous que ve, 20 de febrer de 2020, de 09:30 a 13:00 h a Madrid, al complex Cuzco de Paseo de la Castellana, 162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa sobre la tramitació de contractes basats conforme a les darreres modificacions normatives en matèria de contractació
  14/01/2020

  Instruccions d’aplicació de les modificacions normatives introduïdes en matèria de contractació pel Reial Decret–llei 14/2019, de 31 d’octubre.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • AVÍS IMPORTANT SOBRE FINALITZACIÓ DE L’ACORD MARC DE MOBILIARI 01/2016 I ESTAT DE LA LICITACIÓ DEL NOU ACORD MARC 01/2019
  13/01/2020

  El proper 15 de gener de 2020 finalitza l’acord marc de mobiliari 01/2016. El dia 14 de novembre de 2019 es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou acord marc per al “SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE DESPATX I COMPLEMENTARI, D’ARXIU, DE BIBLIOTEQUES, MAMPARES, CLÍNIC I GERIÀTRIC I DE LABORATORI (Acord marc 01/2019)” Exp. 44/19, que encara es troba en fase d’obertura d’ofertes.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Acord marc 13/2018 l’11 de febrer de 2020 i fi de vigència de l’Acord marc 13/2013 de subministrament de servidors de propòsit general i sistemes d’emmagatzematge
  12/01/2020

  El nou Acord marc 13/2018 de subministrament de servidors, sistemes d’emmagatzematge i programari d’infraestructura entrarà en vigor l’11 de febrer de 2020. Per això, el 10 de febrer de 2020 finalitzarà la vigència de l’Acord marc 13/2013 de subministrament de servidors de propòsit general i sistemes d’emmagatzematge, i s’admetran les propostes d’adjudicació de contractes basats a través de Conecta- Centralización fins al dia 6 de febrer de 2020.

 • Nota relativa a l’entrada en vigor del lot 28 - Escàners de l’Acord marc 05 SUBMINISTRAMENT D’IMPRESSORES, EQUIPS MULTIFUNCIONALS I ESCÀNERS
  16/12/2019

  S’informa els organismes que, una vegada resolt pel TACRC el recurs contractual interposat contra l’adjudicació del lot 28 - Escàners de l’esmentat acord marc, el proper 18 de desembre de 2019 entrarà en vigor aquest lot.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa a la publicació de nous models de documents de licitació per a contractes basats en els lots de l’1 al 9 de l’Acord marc 02/2016 de SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE TAULA, ORDINADORS PORTÀTILS I MONITORS
  23/11/2019

  S’informa que s’ha publicat una nova versió dels models de documents de licitació per a contractes basats en els lots de l’1 al 9 de l’acord marc 02/2016 per al SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE TAULA, ORDINADORS PORTÀTILS I MONITORS, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Els documents de licitació dels contractes basats en l’Acord marc 02/2016 hauran d’indicar si la prestació objecte del contracte implica o no el tractament de les dades personals. Finalment, es recorda que aquest Acord marc admet l’enviament d'invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d'informació de la DGRCC (CONECTA-CENTRALIZACIÓN) o a través de la plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • AVÍS IMPORTANT NOU AM 01/2019, MOBILIARI
  14/11/2019

  Informació sobre la licitació de nou Acord marc per al “SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE DESPATX I COMPLEMENTARI, D’ARXIU, BIBLIOTEQUES, MAMPARES, CLÍNIC I GERIÀTRIC I DE LABORATORI (AM 01/2019)”

  Fes clic aquí per veure més informació
 • AVÍS IMPORTANT SOBRE FINALITZACIÓ DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER 20/2017
  14/11/2019

  Informació sobre la fi de la vigència de l’Acord marc 20/2017, per al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores, i estat de la licitació del nou Acord marc 20/2019.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • TANCAMENT EXERCICI 2019 DE LA TRAMITACIÓ DE CONTRACTES BASATS EN ACORDS MARC DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT
  13/11/2019

  A l'efecte de tancament de l'exercici 2019, s'informa que els documents de licitació i les propostes d'adjudicació de contractes basats, quan aquests contractes s'executin o iniciïn la seva execució en aquest exercici, hauran de tenir entrada en l'aplicació CONECTA CENTRALIZACIÓN dins dels terminis especificats.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís Acord Marc 23/2017, subministrament d’energia elèctrica
  10/11/2019

  S’han aprovat noves instruccions per a la licitació i execució de contractes basats en l’Acord marc 23/2017 per al subministrament d’energia elèctrica (Fase 2). En cas de necessitar algun aclariment poden dirigir-se a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació