Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Avís important sobre inici de l'acord marc 20/2023 per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras
  25/03/2024

  El dia 1 d'abril de 2024 entra en vigor l'AM 20/2023 per al subministrament de paper. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.gob.es Tota la informació relativa a aquest acord marc es troba disponible a través del següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • RECORDATORI PROPERA FINALITZACIÓ DE L'ACORD MARC 20/2021 DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER.
  20/03/2024

  Es recorda que el 31 de març de 2024 finalitza la vigència de l'AM 20/2021, sent la data límit per remetre les propostes d'adjudicació a través d'AUNA el proper 22 de març de 2024.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa sobre la retirada de Windows 10 del catàleg
  13/03/2024

  Amb data 31 de març de 2024 l'empresa Microsoft finalitza la comercialització de la versió del sistema operatiu “Microsoft Windows 11 amb downgrade a Windows 10”, sent aquesta empresa la titular dels drets de propietat intel·lectual dels programes Windows 10 i Windows 11. A fi de completar el procés de substitució, les empreses adjudicatàries de l'acord marc 02/2020 en els lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 que inclouen en la data actual la possibilitat de subministrar els seus equips amb “Windows 11 PRO (modalitat OEM) amb downgrade a Windows 10” instal·lat podran sol·licitar la seva baixa, sempre que hagin incorporat ja al catàleg el nou producte “Windows 11 PRO modalitat OEM”.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga dels lots 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11 i 12 de l'Acord marc 02/2020 per a la contractació dels subministraments d'ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball.
  11/03/2024

  Amb data 04/03/2024 s'ha acordat la pròrroga fins a 30 de setembre de 2024 per als lots 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 i 11 i, fins al 31 de juliol de 2024, per al lot 12, tret que la data d'entrada en vigor del nou acord marc d'ordinadors (Expte. 2023/113) sigui anterior, en aquest cas la pròrroga finalitzarà el dia anterior a l'entrada en vigor del nou acord marc.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga dels lots 1, 2, 3, 6, 7 i 8 i fi de vigència dels lots 4 i 5 de l'Acord marc 18/2021 per al subministrament de vehicles comercials lleugers.
  26/02/2024

  Amb data 22/02/2024 s'ha acordat la pròrroga fins al 30 de setembre de 2024 dels lots 1, 2, 3, 6, 7 i 8 de l'acord marc 18/2021 per al subministrament de vehicles comercials lleugers. El 8 d'abril de 2024 finalitza la vigència dels lots 4 i 5 de l'Acord marc 18/2021 per al subministrament de vehicles comercials lleugers, admetent-se la remissió de propostes d'adjudicació a través de Connecta-Centralització per a la seva revisió fins al dia 22 de març de 2024.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre l'acord marc 20/2021 de subministrament de paper
  22/02/2024

  Pròximament entrarà en vigor el nou AM de Subministrament de paper que ve a substituir a l'actual AM 20/2021. El termini de vigència de l'acord marc delimita, al seu torn, el termini en el qual podran adjudicar-se els contractes basats en el mateix, d'acord amb el previst en la clàusula 4 del PCAP. Per això, es prega agilitar les propostes d'adjudicació pendents de contractes basats en aquest AM a fi de no sobrepassar la seva vigència, en aquest cas no podran ser adjudicats. Així mateix, es prega parar esment als anuncis del Portal de Contractació i de l'aplicació CONJUMINA per conèixer la data exacta d'entrada en vigor del nou AM. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.hacienda.gob.es. La informació sobre l'estat de tramitació del nou Acord marc 20/2023 pot consultar-se a través del següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga dels Lots 1, 2, 3, 4 i 5 del Contracte Centralitzat 2021/70 del servei d'agència de viatges.
  07/02/2024

  El 9 de gener de 2024 s'ha dictat resolució per la qual s'acorda prorrogar els lots 1, 2, 3, 4 i 5 del contracte centralitzat de servei d'agència de viatges de l'Administració General de l'Estat, des del 22 d'abril de 2024 fins al 21 d'abril de 2025, tret que la data d'entrada en vigor d'un nou contracte centralitzat de servei d'agència de viatges de l'AGE sigui anterior, en aquest cas la pròrroga finalitzarà el dia anterior a l'entrada en vigor del nou contracte. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través de següent adreça de correu electrònic ccagenciaviajes@hacienda.gob.es

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís sobre la publicació d'instruccions i model de document de licitació per a l'AM 50/2023
  01/02/2024

  Per a l'AM 50/2023 de serveis de compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional s'han publicat les instruccions de tramitació dels contractes basats així com el model de document de licitació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del catálogo de compra directa de los lotes 2 y 3 del Acuerdo Marco 01/2019 de Mobiliario
  22/12/2023

  El pasado 18 de diciembre de 2023 entró en vigor el catálogo de compra directa donde han quedado definidos todos los términos, incluso el precio, de algunos de los siguientes productos: Lote 2 – Mobiliario de oficina general (mesa autónoma de oficina de estructura metálica y bloques de cajones). Lote 3 – Sillería (silla de trabajo de oficina y silla para visitas o reuniones). Para la gestión del catálogo de compra directa, así como de sus contratos basados, se utilizará la aplicación informática AUNA.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del Acuerdo Marco 50/2023 de servicios de compra de espacios en medios de comunicación
  20/12/2023

  El 19 de diciembre entra en vigor el nuevo Acuerdo Marco de Servicios de compra de espacios en medios de comunicación y demás soportes publicitarios para la difusión de las campañas de publicidad institucional (Expte. 2023/01). Para la gestión del acuerdo marco, así como de los contratos basados en el mismo, se utilizará la aplicación informática AUNA.

  Fes clic aquí per veure més informació