Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Avís important sobre inici del Lot 4 “Butaques per a sales d’actes” de l’Acord marc 01/2019, per al subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric i de laboratori
  27/07/2021

  El proper dia 1de agost de 2021 entrarà en vigor el Lot 4 “Butaques per a sales d’actes” de l’AM 01/02019, per al subministrament de mobiliari. La durada del Lot 4 d’aquest Acord marc és de 24 mesos, des de l’01/08/2021 fins al 31/07/2023. L’inici de la resta dels lots es comunicarà també a través del portal. Per a qualsevol dubte o aclariment, es pot contactar a través del compte de correu electrònic mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Acuerdo Marco 02/2020 de suministro de ordenadores, portátiles, monitores y otras soluciones de puesto de trabajo.
  19/07/2021

  Se ha publicado la nota informativa adjunta relativa a las circunstancias del mercado que pueden afectar a los plazos de entrega de los bienes objeto del acuerdo marco y las pautas a seguir en las propuestas de adjudicación y licitaciones de los contratos basados. También se ponen a disposición de los organismos los nuevos modelos de Anexo para facilitar la confección de las propuestas de adjudicación sin segunda licitación adaptados a las circunstancias de mercado.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre inici del lot 6 “paravents, envans i mampares” de l’Acord marc 01/2019, per al subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric i de laboratori.
  08/07/2021

  El proper dia 20 de juliol entrarà en vigor el Lot 6 “Paravents, envans i mampares” de l’AM 01/02019, per al subministrament de mobiliari.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor el 13 de juliol dels lots 1,2,3 i 12 de l’AM 02/2020 per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball
  01/07/2021

  S’informa que un cop desestimats pel TACRC els recursos especials en matèria contractual interposats contra l’adjudicació dels lots 1,2,3 i 12 de l’AM 02/2020 s’ha fixat el 13 de juliol com a inici de vigència per a aquests lots.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del lot 1 i 2 del nou Acord marc 50/2020, per a la contractació dels serveis de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional.
  29/06/2021

  Han entrat en vigor els lots 1 i 2 del nou Acord marc 50/2020, per a la contractació dels serveis de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional. En l’apartat corresponent a aquest Acord marc poden consultar-se tant les instruccions per a la tramitació dels contractes basats com un model de document de licitació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor el 15 de juny de 2021 dels lots 4, 6 i 8 del nou Acord marc 02/2020 per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball.
  10/06/2021

  El dia 15 de juny de 2021 entraran en vigor els lots 4, 6 i 8 de l’Acord marc 02/2020 per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball. Les eines d'ajuda per a aquests lots ja es troben disponibles. Aviat s’indicarà la data d’entrada en vigor de la resta de lots.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contracte centralitzat de serveis de seguretat integral i d’auxiliars de control en edificis del sector públic estatal.
  14/06/2021

  S’ha publicat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou contracte centralitzat de serveis de seguretat privada i d’auxiliars de control, l’inici del qual està previst per a l’1 de novembre de 2021. La seva durada inicial és de 24 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 24 mesos. Tota la informació relativa a l’esmentada licitació es pot consultar en el següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Informació sobre publicació d’anuncis d’adjudicació a la Plataforma de Licitació del Sector Públic.
  03/06/2021

  A partir del 3 de juny de 2021, el sistema Conecta-Centralización durà a terme de manera automàtica la publicació de l’anunci d’adjudicació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic de determinats contractes que es tramitin a través de Conecta-Centralización.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Acord marc 02/2020 l’1 de juny de 2021 per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball
  26/05/2021

  El dia 1 de juny de 2021 entrarà en vigor l’Acord marc 02/2020 per a la contractació dels subministraments d’ordinadors de taula, ordinadors portàtils, monitors i altres solucions de lloc de treball per als lots 5, 7, 9, 10 i 11.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • AVÍS IMPORTANT SOBRE EL CANVI DE DENOMINACIÓ SOCIAL D’UNA DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER 20/2019
  19/05/2021

  L’empresa STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L., adjudicatària dels lots 1 i 2 de l’AM 20/2019 ha canviat la seva denominació social per la de KALAMAZOO PRODUCTOS DE OFICINA, S.L. En cas de requerir documentació justificativa relativa a l’esmentat canvi de denominació, a través del següent enllaç poden accedir a l’addenda als documents administratius de formalització de l’empresa STAPLES PRODUCTOS DE OFICINA, S.L., relatius a l’Acord marc 20/2019: Consulta DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER 20/2019. Per a qualsevol dubte o aclariment, pot contactar a través del compte de correu electrònic papel.centralizado@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació