Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Nota aclaridora sobre les peticions de servei d'allotjament en el marc del contracte centralitzat del servei d'agència de viatges
  21/09/2023

  Davant els dubtes sorgits sobre este tema, es publica la següent nota aclaridora relativa a les condicions generals dels serveis d'allotjament objecto del contracte centralitzat:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important AM per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras (AM 20/2023)
  12/09/2023

  El dia 31 d'agost de 2023 s'ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou AM per al subministrament de paper d'equips d'impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadoras (AM 20/2023. Expedient 2023/57. El termini de presentació d'ofertes finalitza 3 d'octubre, a les 14:00 hores. Podran accedir a tota la informació relativa a l'expedient a través del següent enllaç:

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Segona pròrroga dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'Acord marc 21/2020, per al subministrament de combustibles en estacions de servei
  14/08/2023

  El 4 d'agost de 2023 s'ha acordat la segona pròrroga dels lots 1, 2, 4, 5 i 6 de l'Acord marc 21/2020, per al subministrament de combustibles en estacions de servei, des de l'1 de desembre de 2023 fins al 31 de maig de 2024.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Inici de les invitacions a les empreses adherides al sistema dinàmic de subministrament d'equips de comunicacions, servidors i sistemes d'emmagatzematge SDA 24/2022
  08/08/2023

  S'informa des del proper dia 10 d'agost de 2023 els organismes destinataris podran començar a remetre invitacions a la licitació per a l'adjudicació de contractes específics a les empreses del SDA 24/2022 que hagin formalitzat l'adhesió i estiguin incorporades en el sistema AUNA. Ja estan disponibles les instruccions i models d'invitacions perquè els organismes destinataris puguin preparar les licitacions dels contractes específics.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de diversos lots de l'Acord marc 05/2018, per al subministrament d'impressores, equips multifuncionales i escáneres
  24/07/2023

  S'està tramitant la pròrroga dels lots 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 23 i 24 de l'Acord marc 05/2018 fins al 19 de setembre de 2023 i del lot 28 fins al 17 de desembre del mateix any. Per a la resta de lots, l'acord marc preveu la seva finalització l'1 d'agost de 2023, sent aquesta la data límit per a l'enviament de les invitacions per participar en les licitacions. La remissió de les propostes d'adjudicació a través de Connecta-Centralització haurà de realitzar-se, com a màxim, dins del mes següent per fi de la vigència dels diferents lots.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Resolución de prórroga de varios lotes del Acuerdo Marco 05/2018, para el suministro de impresoras, equipos multifuncionales y escáneres
  31/07/2023

  Se ha adoptado la resolución para prorrogar los lotes 01, 02, 04, 05, 06, 09, 10, 13, 23 y 24 del acuerdo marco 05/2018 hasta el 19 de septiembre de 2023, y el lote 28 hasta el 17 de diciembre de 2023, salvo que el AM 05/2023 entre en vigor en una fecha anterior, en cuyo caso la prórroga finalizará el día anterior a la entrada en vigor del nuevo acuerdo marco. En el caso de los lotes 03, 08, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26 y 27, el acuerdo marco prevé su finalización el 1 de agosto de 2023. Los organismos podrán invitar a las empresas adjudicatarias hasta el 1 de agosto de 2023 inclusive, debiéndose incorporar las propuestas de adjudicación a CONECTA-CENTRALIZACIÓN hasta el 1 de septiembre de 2023.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Acord marc 02/2020 Nous valoris CPU Average Performance Benchmark
  21/06/2023

  S'han publicat els nous valoris CPU Average Performance Benchmark que poden trobar-se en la nota adjunta. S'actualitza la versió de l'eina d'ajuda en els lots afectats per modificacions de catàleg. La seva aplicació es produirà en les licitacions i procediments que s'iniciïn a partir del 21 de juny de 2023.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís sobre actualització d'instruccions i model de document d'invitació SDA 25/2022 de subministrament de programari de sistema, desenvolupament i aplicació
  16/06/2023

  S'han publicat noves instruccions del SDA 25/2022 a fi d'incloure els canvis derivats de la utilització del nou sistema AUNA. També s'ha actualitzat el model del document d'invitació que haurà d'utilitzar-se en les licitacions dels contractes específics del sistema dinàmic. Per a més informació es pot consultar la nota informativa.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • CC Servei d'Agència de Viatges. Habitacions garantides.
  05/06/2023

  Es publica la següent nota aclaridora de les competències de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa per a organismes sobre el nou Sistema Dinàmic d'Adquisició 24/2022 de subministrament d'equips de comunicacions, servidors i sistemes d'emmagatzematge
  05/06/2023

  S'informa de la convocatòria d'una reunió informativa dirigida als organismes que participen en el sistema estatal de contractació centralitzada sobre el nou sistema dinàmic d'adquisició (SDA 24/2022), de subministrament d'equips de comunicacions, servidors i sistemes d'emmagatzematge que tindrà lloc el dimarts 20 de juny de 2023 en el Complex Cuzco.

  Fes clic aquí per veure més informació