Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  07/05/2019

  El 5 d’abril de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de l’Acord marc 21/2016, per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1
  07/05/2019

  El 15 de març de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 21/2016 per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1, per un període de 5 mesos i mig, des del 17 de desembre de 2019 fins al 31 de maig de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança
  28/02/2019

  Ha entrat en vigor el nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança, l’objecte de la qual inclou, entre d’altres, la prestació de serveis tècnics, administratius i de seguretat necessaris per garantir la validesa i eficàcia de l’emissió i recepció de comunicacions i documents produïts a través de tècniques i mitjans EIT (serveis de certificació i signatura electrònica), serveis relatius a la identificació electrònica de les Administracions Públiques i autenticació de l’exercici de la seva competència i altres serveis tals com l’expedició de certificats d’autenticació del lloc web, serveis de validació de certificats a través de la plataforma FNMTRCM o el servei de segellat de temps (creació de segells qualificats de temps electrònics).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Instruccions per a la contractació de subministraments a través de l’Acord Marc 08/2017 de sistemes i elements de seguretat
  28/02/2019

  Amb motiu de l’entrada en vigor de l’Acord Marc 08/2017 es publiquen les corresponents instruccions per a la contractació de subministraments d’elements i sistemes de seguretat.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa al subministrament de sistemes de seguretat compresos en els lots 1 al 5 de l’Acord Marc 08/2017
  28/02/2019

  Els contractes de subministrament de sistemes de seguretat compresos en els lots 1 al 5, el valor estimat dels quals sigui igual o inferior a 5.000 € i no tinguin una durada superior a un any, prorrogable com a màxim per un altre any, podran celebrar-se conforme a les normes generals de competència i procediment, sense haver de sol·licitar autorització per contractar al marge de la Central de Contractació de l’Estat.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Cuestionario relativo al suministro centralizado de mobiliario
  26/02/2019

  El 15 de diciembre de 2017 entró en vigor el AM 1/2016, para el suministro de mobiliario de despacho y complementario, de archivo, de bibliotecas, mamparas, clínico y geriátrico, y de laboratorio, que finalizará el próximo 15 de enero de 2020. Para definir las líneas estratégicas del próximo AM se ha elaborado un cuestionario sobre diversos aspectos que afectan a la formulación y mecánica de este instrumento, así como a los contratos basados en el mismo. Si lo desea puede hacernos llegar sus respuestas hasta el 8 de marzo de 2019 a la dirección mobiliario.centralizado@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Posibilidades de adhesión a los distintos acuerdos marco
  25/02/2019

  Con el fin de clarificar las dudas surgidas a diferentes entidades interesadas en solicitar la adhesión a los distintos acuerdos marco de la Central de Contratación del Estado, se ha procedido a publicar un tabla informativa con las distintas posibilidades de adhesión en función de la fecha de formalización de dichos acuerdos marco.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Fin de vigencia del Acuerdo Marco 08/2011 de suministro de elementos y sistemas de seguridad el 28 de febrero de 2019 y entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco 08/2017.
  18/02/2019

  El 28 de febrero de 2019 finalizará la vigencia del Acuerdo Marco 08/2011 de suministro de elementos y sistemas de seguridad, admitiéndose peticiones de contratos basados a través de Conecta-Centralización hasta el día 25 de febrero de 2019. El nuevo Acuerdo Marco 08/2017 entrará en vigor el 1 de marzo de 2019.

 • Plan anual de contratación centralizada 2019
  28/01/2019

  El pasado 23 de enero se aprobó el Plan anual de contratación centralizada 2019 de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del Acuerdo Marco 17/2016 para el suministro de vehículos industriales pesados
  28/01/2019

  El 31 de enero de 2019 finalizará Acuerdo Marco 17/2011 de suministro de vehículos industriales pesados, admitiéndose peticiones a través de Conecta-Centralización hasta el día 28 de enero de 2019. El nuevo Acuerdo Marco 17/2016 de Acuerdo Marco para el suministro de vehículos industriales pesados entrará en vigor el día 1 de febrero de 2019.