Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • AVISO IMPORTANTE SOBRE FINALIZACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE SUMINISTRO DE PAPEL 20/2017
  15/11/2019

  Información sobre el fin de la vigencia del Acuerdo Marco 20/2017, para el suministro de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras y multicopiadoras, y estado de la licitación del nuevo Acuerdo Marco 20/2019.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • AVISO IMPORTANTE NUEVO AM 01/2019, MOBILIARIO
  15/11/2019

  Información sobre la licitación de nuevo Acuerdo Marco para el “SUMINISTRO DE MOBILIARIO DE DESPACHO Y COMPLEMENTARIO, DE ARCHIVO, DE BIBLIOTECAS, MÁMPARAS, CLÍNICO Y GERIATRICO Y DE LABORATORIO (AM 01/2019)”

  Fes clic aquí per veure més informació
 • CIERRE EJERCICIO 2019 DE LA TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCO DE LA CENTRAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO
  14/11/2019

  A efectos de cierre del ejercicio 2019, se informa de que los documentos de licitación y las propuestas de adjudicación de contratos basados, cuando dichos contratos se ejecuten o inicien su ejecución en el presente ejercicio, deberán tener entrada en la aplicación CONECTA CENTRALIZACIÓN dentro de los plazos especificados.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Aviso Acuerdo Marco 23/2017, Suministro de energía eléctrica
  11/11/2019

  Se han aprobado nuevas instrucciones para la licitación y ejecución de contratos basados en el Acuerdo Marco 23/2017 para el suministro de energía eléctrica (Fase 2). En caso de precisar alguna aclaración pueden dirigirse a electricidad.centralizada@hacienda.gob.es.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Publicació de noves versions dels documents de l’Acord marc 05/2018
  27/10/2019

  S’han publicat noves versions de les instruccions, models tipus de documents de licitació, exemples i models bàsics d’ofertes de l’Acord marc 05/2018 de SUBMINISTRAMENT D’IMPRESSORES, EQUIPS MULTIFUNCIONALS I ESCÀNERS. Els presents documents inclouen els següents aclariments: - Tipus de tecnologies: els plecs recullen dos tipus de tecnologies (electrofotografia i injecció de tinta d’alt rendiment). Dins de la tecnologia d’electrofotografia es consideren equivalents el marcat Làser, LED o LCD - Els organismes peticionaris no han d’indicar preus unitaris dels equips i/o el cànon d’arrendament o manteniment en el document de la licitació.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Avís important sobre la finalització de l’acord marc de subministrament de mobiliari 01/2016
  25/09/2019

  Atesa la finalització de l’Acord marc 01/2016, per al subministrament de mobiliari de despatx i complementari, d’arxiu, de biblioteques, mampares, clínic i geriàtric i de laboratori, el proper 15 de gener de 2020, s’ha dictat la resolució per la qual es determina la data límit per iniciar expedients de contractació basats en aquest acord marc.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Kits d’adaptació per a la renovació de l’acord marc vehicles industrials
  25/09/2019

  S’informa els organismes que fins al 17 de gener de 2020, es podran remetre les prescripcions de kits d’adaptació de vehicles industrials lleugers per a la seva incorporació en els plecs del següent acord marc 18. Per a més informació, enviïn un correu electrònic a amautomocion@hacienda.gob.es.

 • Avís important sobre l’acord marc per al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores (Acord marc 20/2019)
  18/09/2019

  S’ha publicat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou acord marc per al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores (Acord marc 20/2019), i el termini de presentació d’ofertes finalitzarà el proper 4 d’octubre de 2019 a les 14:00 hores.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa a la publicació de noves instruccions i models tipus de documents de licitació de l’Acord marc 08/2017 de SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT
  18/09/2019

  S’informa que s’han publicat noves versions de les instruccions i dels models tipus de documents de licitació de l’acord marc 08/2017 per al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT. Aquest acord marc admetrà l’enviament d0invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d’informació de la DGRCC (CONECTA-CENTRALIZACIÓN).

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota relativa a l’entrada en vigor de determinats lots de l’Acord marc 05 SUBMINISTRAMENT D’IMPRESSORES, EQUIPS MULTIFUNCIONALS I ESCÀNERS
  10/09/2019

  S’informa els organismes que, una vegada resolts pel TACRC part dels recursos contractuals interposats contra l’adjudicació de l’acord marc, el proper 20 de setembre de 2019 entraran en vigor diversos lots.

  Fes clic aquí per veure més informació