Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Nota relativa a l’entrada en vigor de determinats lots de l’Acord marc 05 SUBMINISTRAMENT D’IMPRESSORES, EQUIPS MULTIFUNCIONALS I ESCÀNERS
  10/09/2019

  S’informa els organismes que, una vegada resolts pel TACRC part dels recursos contractuals interposats contra l’adjudicació de l’acord marc, el proper 20 de setembre de 2019 entraran en vigor diversos lots.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Disponible nova versió de les eines de l’Acord Marc 07/2016 de MONI
  09/09/2019

  S’han publicat noves versions de les eines i del generador de llistes de l’acord marc 07/2016 de subministrament de material d’oficina no inventariable (versió 20190902). No s’admetran noves peticions a Conecta que hagin estat confeccionades amb versions anteriors de les eines.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa per a organismes sobre l’Acord marc 05/2018 (Impressores, equips multifuncionals i escàners)
  04/09/2019

  S’informa de la reunió del nou Acord marc 05/2018 Subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners que tindrà lloc dimarts que ve, dia 24 de setembre, de 09:30 a 13:00 h a Madrid al complex Cuzco de Paseo de la Castellana, 162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota relativa a l’entrada en vigor de determinats lots de l’Acord marc 05 SUBMINISTRAMENT D’IMPRESSORES, EQUIPS MULTIFUNCIONALS I ESCÀNERS
  28/07/2019

  El proper 1 d’agost està prevista l’entrada en vigor de diversos lots de l’Acord marc 05/2018.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota sobre la condició d’òrgan de contractació per a les entitats adherides a Acords marc en l’àmbit d’aplicació de la llei 9/2017 de contractes del sector públic (LCSP)
  28/07/2019

  En aquells Acords marc regits per la LCSP, la DGRCC deixa de tenir la consideració d’òrgan de contractació per als seus contractes basats; de manera que l’òrgan de contractació per a l’adjudicació dels contractes basats en un acord marc, el destinatari del qual fóra una Administració, un organisme o una entitat adherida al sistema estatal de contractació centralitzada, serà el previst en les normes generals aplicables a aquestes Administracions, organismes o entitats, cosa que implica per a elles importants canvis en l’ús de l’aplicació “Connecta-Centralització”.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nous models de sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc 5/2018 per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners
  28/07/2019

  En l’apartat “Com m’hi adhereixo” ja poden descarregar-se els models de sol·licitud d’adhesió a l’Acord marc 5/2018, per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners. Es tracta del primer acord marc del sistema estatal de contractació centralitzada tramitat a l’empara de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

 • Pròrroga de l'Acord marc 21/2016, per als subministraments de combustibles en estacions de servei
  25/07/2019

  El 23 de juliol de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 21/2016 per als subministraments de combustibles en estacions de servei, en tots els seus lots, per un termini de 6 mesos, des de l’1 de juny de 2020 fins al 30 de novembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Contracte de paqueteria: publicació plecs proper contracte
  07/07/2019

  El passat 27 de juny es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte Centralitzat dels Serveis Postals de Paqueteria i Valisa Nacional, l’inici de la qual està previst per a l’1 de gener de 2020, amb una durada inicial de 27 mesos i 12 mesos de pròrroga. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de paqueteria i valisa nacional.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa a la publicació de les instruccions i model de document de licitació de l’Acord marc 10/201
  01/07/2019

  S’informa que s’han publicat les instruccions del nou Acord marc 10/2018 per al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS I SOFTWARE DE COMUNICACIONS i un enllaç a un Model de document de licitació. Aquest Acord marc admetrà l’enviament d’invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d’informació de la DGRCC.

 • Entrada en vigor del nou Acord marc 10/2018 el 2 de juliol de 2019 i fi de vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions
  11/06/2019

  L’1 de juliol de 2019 finalitzarà la vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions, admetent-se peticions de contractes basats a través de Conecta-Centralització fins al dia 28 de juny de 2019. El nou Acord marc 10/2018 entrarà en vigor el 2 de juliol de 2019.