Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Históric Novetats

 • Contracte de paqueteria: publicació plecs proper contracte
  07/07/2019

  El passat 27 de juny es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte Centralitzat dels Serveis Postals de Paqueteria i Valisa Nacional, l’inici de la qual està previst per a l’1 de gener de 2020, amb una durada inicial de 27 mesos i 12 mesos de pròrroga. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de paqueteria i valisa nacional.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Nota informativa relativa a la publicació de les instruccions i model de document de licitació de l’Acord marc 10/201
  01/07/2019

  S’informa que s’han publicat les instruccions del nou Acord marc 10/2018 per al SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS I SOFTWARE DE COMUNICACIONS i un enllaç a un Model de document de licitació. Aquest Acord marc admetrà l’enviament d’invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d’informació de la DGRCC.

 • Entrada en vigor del nou Acord marc 10/2018 el 2 de juliol de 2019 i fi de vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions
  11/06/2019

  L’1 de juliol de 2019 finalitzarà la vigència de l’Acord marc 10/2012 de subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions, admetent-se peticions de contractes basats a través de Conecta-Centralització fins al dia 28 de juny de 2019. El nou Acord marc 10/2018 entrarà en vigor el 2 de juliol de 2019.

 • Previsió d’entrada en vigor del nou Acord marc 05/2018 per al subministrament d’impressores, equips multifuncionals i escàners
  17/06/2019

  La tramitació del nou Acord marc 05/2018 és a punt d’acabar, estimant-se com a data prevista d’entrada en vigor del nou acord la segona quinzena del mes de juliol.

 • Reunió informativa per a empreses adjudicatàries dels acords marc 08/2017 i 10/2018
  04/06/2019

  Es convoca a les empreses adjudicatàries dels acords marc 08/2017 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT i 10/2018 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS, I SOFTWARE DE COMUNICACIONS a la reunió informativa que tindrà lloc el proper divendres 21 de juny de 9:30 a 11:30 al Paseo de la Castellana, 160-162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Reunió informativa adreçada a organismes peticionaris dels acords marc 08/2017 i 10/2018
  04/06/2019

  Es convoca als organismes peticionaris dels acords marc 08/2017 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES I ELEMENTS DE SEGURETAT i 10/2018 SUBMINISTRAMENT DE SISTEMES, EQUIPS, I SOFTWARE DE COMUNICACIONS a la reunió informativa que tindrà lloc el proper dimarts 18 de juny de 9:30 a 11:30 al Paseo de la Castellana, 160-162.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Previsió d’entrada en vigor del nou Acord marc 10/2018 per a subministraments de sistemes, equips i software de comunicacions
  20/05/2019

  La tramitació del nou Acord marc 10/2018 (que substituirà al vigent Acord marc 10/2012) es troba proper a la seva fi, estimant-se com a data prevista d’entrada en vigor del nou acord la segona quinzena del mes de juny. L’adjudicació dels contractes basats en aquest nou acord marc s’haurà de dur a terme mitjançant una segona licitació en tots els casos.

 • Pròrroga de l’Acord marc 07/2016, per als subministraments de material d’oficina no inventariable
  07/05/2019

  El 5 d’abril de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de la data de finalització de la seva vigència fins al 30 de setembre de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Pròrroga de l’Acord marc 21/2016, per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1
  07/05/2019

  El 15 de març de 2019 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 21/2016 per als subministraments de combustibles en estacions de servei, lot 1, per un període de 5 mesos i mig, des del 17 de desembre de 2019 fins al 31 de maig de 2020.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • Entrada en vigor del nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança
  28/02/2019

  Ha entrat en vigor el nou Encàrrec a la FNMT-RCM per a la prestació a l’AGE de serveis electrònics de confiança, l’objecte de la qual inclou, entre d’altres, la prestació de serveis tècnics, administratius i de seguretat necessaris per garantir la validesa i eficàcia de l’emissió i recepció de comunicacions i documents produïts a través de tècniques i mitjans EIT (serveis de certificació i signatura electrònica), serveis relatius a la identificació electrònica de les Administracions Públiques i autenticació de l’exercici de la seva competència i altres serveis tals com l’expedició de certificats d’autenticació del lloc web, serveis de validació de certificats a través de la plataforma FNMTRCM o el servei de segellat de temps (creació de segells qualificats de temps electrònics).

  Fes clic aquí per veure més informació