Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Contracte centralitzat

Servei de neteja integral dels edificis, locals i dependències de l’AGE ubicats a la Comunitat de Madrid – FASE III

Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 34/18
Tipus de contracte: Servicios
Valor estimat * : 421.654.984,33 €

Descripció

L’objecte del contracte és la prestació del servei de neteja integral dels edificis, locals i dependències de l’AGE ubicats a la Comunitat de Madrid. Inclou les següents prestacions:

 • Servei de neteja de tota la superfície, sobre rasant i sota rasant, interior i exterior, incloent vidres i cobertes

 • Servei de recollida separada de residus i trasllat al punt net o local d’emmagatzematge de residus de cada seu

 • Servei de bugaderia i tintoreria

 • Servei de desinfecció, desinsectació i desratització

 • Serveis de col·locació i retirada d’unitats higièniques sanitàries, recipients de residus hospitalaris i recipients per a objectes punxants i tallants en seus que disposin de gabinets mèdics

Es divideix en 18 lots:

 • Lot 1: Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació

 • Lot 2: Ministeri de Justícia

 • Lot 3: Ministeri de Defensa

 • Lot 4: Ministeri d’Hisenda

 • Lot 5: Ministeri de l’Interior

 • Lot 6: Ministeri de Foment

 • Lot 7: Ministeri d’Educació i Formació Professional i Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

 • Lot 8: Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social

 • Lot 9: Entitats Gestores i Serveis Comuns de la Seguretat Social

 • Lot 10: Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme i Ministeri d’Economia i Empresa

 • Lot 11: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació

 • Lot 12: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat

 • Lot 13: Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

 • Lot 14: Ministeri per a la Transició Ecològica

 • Lot 15: Ministeri de Cultura i Esport

 • Lot 16: Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social

 • Lot 17: reservat a Centres Especials d’Ocupació

 • Lot 18: Organismes Públics d’Investigació i Laboratoris

El contracte engloba en aquesta tercera fase:

 • Els 17 ministeris

 • 42 organismes autònoms

 • 8 agències: AECID, AESA, AEPSD, AEMET, AEBOE, AEMPS, CSIC

 • 6 entitats gestores, serveis comuns i ens dependents de la Seguretat Social (INSS, INGESA, IMSERSO, TGSS, GISS, ISM)

 • 4 entitats de dret públic: AEAT, AEPD, l’Institut Cervantes i el Consell Econòmic i Social

 • 1 autoritat administrativa independent : Consell de Seguretat Nuclear

Lots

Llistat lots
Lot Adjudicatari Pressupost de licitació ** Import d'adjudicació ** Entrada en vigor Finalització Termini d'execució
Lot 1 TÉCNICAS Y SISTEMAS DE CONSERVACIÓN 7.602.675,86 € 7.057.534,51€ 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 2 SACYR FACILITIES 10.655.216,40 € 9.994.592,98 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 3 OPTIMA FACILITY SERVICES 25.662.685,15 € 24.840.526,07 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 4 TALHER 30.640.385,06 € 29.853.802,10 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 5 FISSA FINALIDAD SOCIAL 11.797.926,82 € 10.956.882,54 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 6 FISSA FINALIDAD SOCIAL 13.732.909,79 € 12.079.866,79 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 7 FISSA FINALIDAD SOCIAL 6.922.823,97 € 6.160.546,74 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 8 CEJAL LIMPIEZAS 13.362.922,29 € 12.494.332,34 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 9 CLECE 27.670.683,93 € 25.134.042,06 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 10 CEJAL LIMPIEZAS 14.077.491,78 € 13.134.299,83 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 11 EXPERTUS MULTISERVICIOS DEL SUR 9.897.687,46 € 9.201.986,38 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 12 SACYR FACILITIES 11.776.894,58 € 10.940.735,07 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 13 INTERSERVE FACILITIES SERVICES 6.729.666,56 € 6.258.610,53 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 14 FISSA FINALIDAD SOCIAL 8.820.931,19 € 7.053.876,14 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 15 GRUPO NORTE AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DE SERVICIOS 7.306.348,99 € 7.138.481,25 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 16 OHL SERVICIOS-INGESAN 11.632.836,53 € 10.721.963,60 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos
Lot 17 SBC OUTSOURCING 120.907,27 € 108.072,43 € 31/12/2018 14/03/2019 2,5 mesos
Lot 18 CLECE 34.312.869,21 € 33.766.547,80 € 31/12/2018 30/12/2021 36 mesos

* El valor estimat és el valor del contracte sense IVA ni altres impostos però incloent pròrrogues i possibles modificacions del contracte.

** El pressupost de licitació i l'import d'adjudicació inclouen IVA i altres impostos però no inclouen pròrrogues ni possibles modificacions del contracte.

Durada

La durada inicial d'aquest contracte és de 36 mesos per a tots els lots a excepció del 17, des del dia 01/01/2019 al dia 31/12/2021, si bé la incorporació de certs edificis es va produir de manera gradual al llarg de 2019. S'ha prorrogat pels 24 mesos possibles fins al 31/12/2023. Els edificis del lot 17 es van incorporar via modificació als seus lots orgànics.