Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Acord marc

Subministrament de sistemes, equips i software de comunicacions

AM 10/2018
Expedient en Plataforma de Contractació de l'Sector Públic 15/18
Tipus d'AM : Suministros

Descripció

L’objecte de l’acord marc és el subministrament dels béns inclosos en els diferents lots.

  • LOT 1 – XARXES DE TRANSMISSIÓ DE DADES

  • LOT 2 – SISTEMES DE COMUNICACIONS UNIFICADES

  • LOT 3 – SISTEMES DE RÀDIO PROFESSIONALS

L’adjudicació dels contractes basats s’efectuarà convocant a les parts a una nova licitació, en la qual es prendran com a base els termes de l’acord marc, formulant-los de manera més precisa, de conformitat amb el procediment previst en l’article 198.4 del TRLCSP.

Llistat d'articles i preus

Consulta els equips i programari de comunicacions adjudicats.

Adjudicataris

Consulta les empreses adjudicatàries d’aquest acord marc al cercador del catàleg.

Durada

El termini de durada de l’acord marc serà de dos anys, des del 2 de juliol de 2019, prorrogable per altres dos anys.