Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Integritat i lluita contra el frau

La integritat i la lluita contra el frau són principis fonamentals de la contractació pública i constituïxen valors essencials de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Estos principis prenen particular rellevància en la gestió dels fons de Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència sent essencials per al desenvolupament d'una gestió amb totes les garanties per als interessos financers d'Espanya i la Unió Europea. Així, en l'execució dels fons s'ha de vetlar especialment per la prevenció, detecció i correcció del frau, i la lluita contra la corrupció i els conflictes d'interessos.

A continuació, es destaquen tant els principals instruments que han sigut desenvolupats en matèria de lluita contra el frau -especialment en l'àmbit de la contractació pública- com les més rellevants unitats amb competències en la matèria: