Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

La Direcció General en xifres

Les xifres en 2021

Acords marc

17

Acords marc

6.222

Contractes basats

1.525 M€

Volum de Contractes basats

136

Lots d'acords marc

321

Empreses adjudicatàries

Contractes centralitzats

9

Contractes centralitzats

368 M€

Pressupost compromès (*)

46

Lots

46

Empreses adjudicatàries

(*) Nota aclaridora: No es recullen les dades corresponents a les entitats gestores i serveis comuns de la Seguretat Social ni a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ni al contracte centralitzat d'agència de viatges.

 

Nombre de contractes basats per acord marc

 

Volum de contractes basats per acord marc (milers de €) (i.i.)

 

Nombre de contractes basats en acords marc per àmbit

 

Import de contractes basats en acords marc (milers de €) (i.i.)

 

Import de contractes basats (milers de €) (i.i.)

 

Contractes de Compra Directa i de Segona Licitació

 

Nombre de contractes basats SARA/No SARA acumulats

 

Import de contractes basats SARA/No SARA acumulats (milers de €) (i.i.)