Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Sessions públiques

Per tal d'incrementar la transparència dels processos de contractació centralitzada i de conéixer l'opinió del sector empresarial a què es dirigixen els acords marc i els contractes, des de la DGRCC es duen a terme, en el procés d'elaboració dels plecs, reunions amb associacions empresarials i sessions públiques amb licitadors potencials i associacions. Estes sessions permeten, a més, conéixer l'opinió del sector sobre els diversos aspectes de la contractació. Este procés es completa en la majoria d'ocasions amb la remissió d'un qüestionari (RFI) perquè les empreses i les associacions es pronuncien sobre els diferents aspectes del plantejament de la contractació. Al llarg dels dos últims anys s'han mantingut les sessions públiques següents:

 • El 12 de desembre de 2013 es va celebrar una sessió informativa amb els principals operadors econòmics del sector de les estacions de servici (REPSOL, CEPSA, BP, DISA PENÍNSULA (LLICENCIATÀRIA DE SHELL) i DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS) per a combustibles d'automoció i es va remetre un qüestionari perquè les empreses opinaren sobre diversos aspectes del contracte.

 • El 30 de gener de 2014 es va celebrar una sessió informativa destinada a les empreses fabricants de vehicles turismes, per a la presentació del nou acord marc relatiu a l'adquisició d'estos vehicles i per demanar l'opinió del sector en relació a diverses qüestions tècniques, que es van fer arribar a la DGRCC a través d'un qüestionari. A esta sessió van acudir representants de 26 empreses i associacions.

 • El 26 de març de 2014 es va celebrar una sessió informativa amb el sector empresarial de la seguretat privada, per a la presentació de la primera fase de la contractació centralitzada dels servicis de seguretat privada i auxiliars de control en diversos edificis de quatre ministeris i diversos organismes a Madrid, a la qual van assistir més de 60 persones de 45 empreses o associacions. Després de la reunió es va remetre un qüestionari a les empreses assistents sobre determinats aspectes determinants de la licitació com la duració del contracte, la integració de servicis, la distribució en lots, etc.

 • El dia 1 d'abril de 2014 es va celebrar una sessió informativa a la qual van acudir 68 representants de 61 empreses i associacions empresarials de publicidad, per presentar el procediment de contractació centralitzada dels servicis relatius a la compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris relatius a la publicitat institucional.

 • El 8 d'abril de 2014 es va celebrar una reunió informativa amb associacions i empreses del sector de la neteja a què van assistir més de 100 representants i després de la qual se'ls va remetre un qüestionari per a conéixer la seua opinió sobre determinats aspectes del contracte, com la quantia anual que faria que el contracte fóra accessible a les empreses de diferent mida.

 • El d'abril i el 9 de juny es van celebrar sengles sessions informatives amb les empreses dedicades a la gestió de viatges, a les quals van acudir 35 representants d'empreses i associacions del sector, amb la finalitat de presentar el procediment de licitació del contracte centralitzat de servicis integrals de gestió de viatges per a l'Administració General de l'Estat, exposar a les empreses del sector les línies generals del procediment de contractació i recollir el seu punt de vista sobre la qüestió, per a la qual cosa es va remetre un qüestionari sobre diversos aspectes del contracte.

 • El 4 de juliol de 2014 es va celebrar la reunió de presentació de l'acord marc per al subministrament d'energia elèctrica de l'AGE, a la qual van ser convocades totes les empreses comercialitzadores. A esta reunió van assistir 28 empreses i més de 40 responsables. Després de la reunió es va remetre un qüestionari a les empreses sobre diversos aspectes del plantejament de l'acord marc.

 • El 17 de juliol de 2014 es va convocar una sessió de presentació del contracte de servicis postals (fase I), a la qual van acudir representants de les principals empreses de prestació de servicis postals i d'associacions empresarials del sector. Addicionalment, es van mantindre reunions amb representants de les principals organitzacions empresarials com ASEMPRE i UNO.

 • El 17 de juliol de 2014 es va fer un acte públic en relació a l'acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament del mobiliari general i especialitzat al qual van assistir al voltant de 100 responsables de 66 empreses o associacions del sector.

 • El 2 d'octubre de 2014 es va celebrar una sessió informativa amb empreses del sectoraudiovisual, a la qual van confirmar l'assistència 100 representants de 65 empreses.

 • El 10 de de juliol del 2015 es va celebrar una sessió informativa amb empreses i associacions del sector de tecnologies de la informació relativa a la renovació de l'acord marc 26/2011 de servicis de desenvolupament de sistemes d'informació, a la qual van assistir 98 persones.