Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit internacional

L'impuls que s'ha donat a la centralització de la contractació a Espanya i a la seua central estatal de compres està en consonància amb l'evolució de la contractació pública a escala europea. La majoria dels Estats membres de la UE compten amb centrals de compres d'àmbit estatal que, si bé són molt diferents des del punt de vista organitzatiu, responen a una mateixa necessitat de professionalització i d'especialització de la contractació pública.

La mateixa Directiva 2014/24/UE recull esta realitat, assenyalant que les tècniques de centralització d'adquisicions s'utilitzen cada vegada més en la majoria dels estats membres i manifestant la conveniència d'establir una definició, a escala de la Unió, de les centrals de compres al servici dels poders adjudicadors. L'article 37 està dedicat a les activitats de compra centralitzada i a les centrals de compres.

Per tal d'intercanviar experiències entre diverses centrals de compres europees que treballen en un marc normatiu comú, va sorgir la Xarxa de Centrals de Compres (Central Purchasing Bodies Network), xarxa informal que agrupa les centrals de compres estatals d'Alemanya, Àustria, Bèlgica , Croàcia, Dinamarca, Finlàndia, França, Itàlia, Islàndia, Noruega, Portugal, el Regne Unit i, des del maig de 2014, Espanya, representada per la DGRCC.

La CPB-Network celebra dos reunions anuals en què es presenten els diversos models organitzatius i s'estudien els problemes comuns en la regulació de les centrals de compres i en la gestió de contractes i d'acords marc. Així mateix, es treballa en l'elaboració d'indicadors d'activitat comuns, que permeten analitzar i dur a terme estudis comparatius sobre el funcionament de les organitzacions.

En l'àmbit internacional, també cal destacar que la DGRCC ha sigut convidada en diverses ocasions a presentar el seu projecte d'impuls a la contractació centralitzada davant de representants de centrals de compres d'altres estats europeus.

A l'octubre de 2014, esta Direcció General va presentar al Grup d'Experts en Contractació Pública de la Unió Europea el procés de centralització que s'està duent a terme per part de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació. Este grup va elogiar els grans progressos que en tan poc de temps havia aconseguit l'administració espanyola en este àmbit.

Al desembre de 2014, la DGRCC va participar en les Jornades sobre "Administración Electrónica abierta a la ciudadanía. Hacia un nuevo paradigma basado en la transparencia, la participación y la colaboración" celebrades a Cartagena d'Índies, en què es va exposar el model de la nova central de compres estatal a Espanya i el seu impacte en la millora de l'eficiència de la despesa pública, en les garanties i en la transparència en la contractació, i es va debatre sobre experiències similars de les centrals de compres iberoamericanes. En estes jornades van estar presents funcionaris dels països iberoamericans.

La Direcció General per al Mercat Interior, la Indústria, les Empreses i les PIMES de la Comissió Europea va convidar la DGRCC a l'abril de 2015 a Varsòvia per presentar el projecte a representants de les administracions búlgara, ucraïnesa i polonesa.

També el grup TAIEX de la Comissió Europea, dedicat a facilitar el compliment de requisits exigits per la UE als països aspirants a la integració, va convidar la DGRCC a presentar en dos seminaris a Belgrad (Sèrbia) al novembre de 2014 i al juny de 2015, davant dels representants de la CPB sèrbia així com davant de personal d'organismes públics i empreses, el pla estratègic de creació d'una CPB estatal, en l'exemple de la CPB espanyola, i bones pràctiques de contractació centralitzada, en l'exemple de la definició, la licitació i la gestió d'un contracte centralitzat complex com és el de servicis d'agències de viatges per a l'Administració General de l'Estat a Espanya.

A continuació es mostren els enllaços a algunes centrals de compres europees.