Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen é quen

Paloma Rosado Santurino
Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad Complutense de Madrid e funcionaria do Corpo Superior de Intervención e Auditores da Administración da Seguridade Social. Desde o seu ingreso, ocupou varios postos no ámbito da xestión económica, financeira e orzamentaria en varios ministerios, entre os que destacan: Subdirectora Xeral de Administración e Control da Xestión e Subdirectora da Oficina Orzamentaria no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Oficial Maior no Ministerio de Educación, Política Social e Deporte, Subdirectora Xeral da Oficina Orzamentaria e Xestión Financeira no Ministerio de Política Territorial e Administración Pública e Subdirectora xeral de Coordinación e Xestión Orzamentaria na Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación..

Elena Rubio Aliste
Subdirectora xeral de Xestión Orzamentaria e Asuntos Xerais

Licenciada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade Autónoma de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado. Entre os anos 2014 e 2017, ocupou o posto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife e en 2015 foi nomeada Delegada de Economía e Facenda na mesma provincia.

Carmen Arroyo Waldhaus
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións para a Xestión de Inmobles

Licenciada en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Entre 2002 e 2005, ocupou o posto de Subdirectora Xeral de Recursos Humanos nos Ministerios de Economía e de Industria, Turismo e Comercio. Desde 2005 ata 2008 foi Subdirectora Xeral de Coordinación, Asistencia Técnica e Desenvolvemento Organizativo no Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. En 2008, foi nomeada Xefa do Gabinete Técnico da Subsecretaria de Ciencia e Innovación e, en 2012, do Subsecretario de Economía e Competitividade.

Alberto Ramallo Lucini
Subdirector Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxías

Enxeñeiro industrial pola Universidade Politécnica de Madrid, traballou en sector TIC desde 2005. No ano 2018 incorpórase á Administración Xeral do Estado como funcionario do Corpo Superior de Sistemas e Tecnoloxías da Información da Administración do Estado, primeiro no Ministerio de Xustiza e, desde 2021, no Ministerio de Facenda. Actualmente desempeña o posto de Subdirector Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxía, na Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

Eugenio Albero Cifuentes
Subdirector Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións de Carácter Operativo

Licenciado en Dereito pola UNED. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado, ao Corpo Superior de Inspectores de Facenda do Estado (en excedencia), e á escala de suboficiais do Corpo Xeral do Exército de Terra (en excedencia). Interventor delegado en diferentes Ministerios e Organismos Autónomos (1998-2017). Vogal do Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais (2017-2024).

José Santos Santamaría Cruz
Secretario da Xunta de Contratación Centralizada

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad de Valladolid, e Máster en Dirección Pública polo Instituto Nacional de Administración Pública. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado e ao de Técnicos de Facenda (en excedencia). Vocal do tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desde a súa creación no ano 2010 ata maio de 2017.

 

Organigrama da DGRCC

Organigrama DGRCC

Se queres saber cal é a subdirección xeral que xestiona cada contrato, preme en Contacta coa DGRCC.