Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen é quen

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Coordinación y Gestión Presupuestaria

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Entre los años 2014 y 2017 desempeñó el puesto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, siendo en 2015 nombrada Delegada de Economía y Hacienda en la citada provincia.

Paloma Rosado Santurino
Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidad Complutense de Madrid e funcionaria do Corpo Superior de Intervención e Contabilidade da Administración da Seguridade Social. Desde o seu ingreso, ocupou varios postos no ámbito da xestión económica, financeira e orzamentaria en varios ministerios, entre os que destacan: Subdirectora Xeral de Administración e Control da Xestión e Subdirectora da Oficina Orzamentaria no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Oficial Maior no Ministerio de Educación, Política Social e Deporte e Subdirectora Xeral da Oficina Orzamentaria e Xestión Financeira no Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.

Carmen Noguero Galilea
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións para a Xestión de Inmobles

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidad Complutense de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Entre os anos 1995 e 2000 desempeñou o posto de Oficial Maior do Ministerio de Educación e Ciencia / Educación e Cultura. Desde o ano 2000 ata o 2013 foi Oficial Maior no Ministerio de Facenda / Economía e Facenda / Facenda e Administracións Públicas.

Rosa María Alonso Díaz
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxías

Licenciada en Ciencias Físicas pola Universidade Complutense de Madrid e Licenciada en Dereito pola UNED. Funcionaria da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Rama Xurídica) e do Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado (en excedencia). Desenvolveu a súa carreira profesional na administración en postos relacionados coa xestión financeira, no Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais e na unidade de control da Autoridade de Xestión dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Ten máis de trece anos de experiencia no sector privado no ámbito da consultoría de sistemas e procesos de negocio.

José Santos Santamaría Cruz
Secretario da Xunta de Contratación Centralizada

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad de Valladolid, e Máster en Dirección Pública polo Instituto Nacional de Administración Pública. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado e ao de Técnicos de Facenda (en excedencia). Vocal do tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desde a súa creación no ano 2010 ata maio de 2017.

 

Organigrama da DGRCC

Organigrama de la DG

Se queres saber cal é a subdirección xeral que xestiona cada contrato, preme en Contacta connosco.