Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen é quen

Paloma Rosado Santurino
Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación

Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad Complutense de Madrid e funcionaria do Corpo Superior de Intervención e Auditores da Administración da Seguridade Social. Desde o seu ingreso, ocupou varios postos no ámbito da xestión económica, financeira e orzamentaria en varios ministerios, entre os que destacan: Subdirectora Xeral de Administración e Control da Xestión e Subdirectora da Oficina Orzamentaria no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Oficial Maior no Ministerio de Educación, Política Social e Deporte, Subdirectora Xeral da Oficina Orzamentaria e Xestión Financeira no Ministerio de Política Territorial e Administración Pública e Subdirectora xeral de Coordinación e Xestión Orzamentaria na Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación..

Elena Rubio Aliste
Subdirectora Xeral de Coordinación y Xestión Orzamentaria

Licenciada en Administración e Dirección de Empresas pola Universidade Autónoma de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado. Entre os anos 2014 e 2017, ocupou o posto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife e en 2015 foi nomeada Delegada de Economía e Facenda na mesma provincia.

Mª Belén Isla Ayuso
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións de carácter Operativo

Arquitecta pola Universidade Politécnica de Madrid. Funcionaria do Corpo de Técnicos Superiores. Nomeada no ano 2009 Oficial Maior no Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. Dende 2012, asume tamén a xestión económica e financeira, así como o estudo, a preparación e as propostas da contratación do Departamento como Subdirectora Xeral da Oficialía Maior e Administración Financeira, un posto que desempeña ata 2019 nos sucesivos Ministerios de Industria, Enerxía e Turismo, Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital e Ministerio de Industria, Comercio e Turismo.

Carmen Arroyo Waldhaus
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións para a Xestión de Inmobles

Licenciada en Dereito pola Universidade Autónoma de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Entre 2002 e 2005, ocupou o posto de Subdirectora Xeral de Recursos Humanos nos Ministerios de Economía e de Industria, Turismo e Comercio. Desde 2005 ata 2008 foi Subdirectora Xeral de Coordinación, Asistencia Técnica e Desenvolvemento Organizativo no Ministerio de Industria, Turismo e Comercio. En 2008, foi nomeada Xefa do Gabinete Técnico da Subsecretaria de Ciencia e Innovación e, en 2012, do Subsecretario de Economía e Competitividade.

Rosa María Alonso Díaz
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxías

Licenciada en Ciencias Físicas pola Universidade Complutense de Madrid e Licenciada en Dereito pola UNED. Funcionaria da Escala Técnica de Xestión de Organismos Autónomos (Rama Xurídica) e do Corpo de Xestión da Administración Civil do Estado (en excedencia). Desenvolveu a súa carreira profesional na administración en postos relacionados coa xestión financeira, no Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais e na unidade de control da Autoridade de Xestión dos programas operativos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. Ten máis de trece anos de experiencia no sector privado no ámbito da consultoría de sistemas e procesos de negocio.

José Santos Santamaría Cruz
Secretario da Xunta de Contratación Centralizada

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad de Valladolid, e Máster en Dirección Pública polo Instituto Nacional de Administración Pública. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado e ao de Técnicos de Facenda (en excedencia). Vocal do tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desde a súa creación no ano 2010 ata maio de 2017.

 

Organigrama da DGRCC

Se queres saber cal é a subdirección xeral que xestiona cada contrato, preme en Contacta coa DGRCC.