Logotipo de Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen é quen

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Coordinación y Gestión Presupuestaria

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Entre los años 2014 y 2017 desempeñó el puesto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, siendo en 2015 nombrada Delegada de Economía y Hacienda en la citada provincia.

Paloma Rosado Santurino
Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación

Licenciada en Ciencias Económicas pola Universidad Complutense de Madrid e funcionaria do Corpo Superior de Intervención e Contabilidade da Administración da Seguridade Social. Desde o seu ingreso, ocupou varios postos no ámbito da xestión económica, financeira e orzamentaria en varios ministerios, entre os que destacan: Subdirectora Xeral de Administración e Control da Xestión e Subdirectora da Oficina Orzamentaria no Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Oficial Maior no Ministerio de Educación, Política Social e Deporte e Subdirectora Xeral da Oficina Orzamentaria e Xestión Financeira no Ministerio de Política Territorial e Administración Pública.

Lucía Campos Zambrano
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións de carácter Operativo

Licenciada en Dereito pola Universidade Complutense de Madrid e pola Universidade Sorbona de París. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Desde o seu ingreso na Administración, ocupou diversos postos de traballo relacionados coa contratación pública. Entre os anos 2008 e 2013, desempeñou o cargo de Subdirectora Adxunta da Oficial Maior do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente. Desde o ano 2013 ata o 2017, foi Subdirectora Adxunta de Contratación Centralizada de Subministracións, Obras e Servizos.

Carmen Noguero Galilea
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Servizos e Subministracións para a Xestión de Inmobles

Licenciada en Xeografía e Historia pola Universidad Complutense de Madrid. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Entre os anos 1995 e 2000 desempeñou o posto de Oficial Maior do Ministerio de Educación e Ciencia / Educación e Cultura. Desde o ano 2000 ata o 2013 foi Oficial Maior no Ministerio de Facenda / Economía e Facenda / Facenda e Administracións Públicas.

Carmen Gandarillas Rodríguez
Subdirectora Xeral de Contratación Centralizada de Tecnoloxías

Licenciada en Dereito pola Universidad Complutense de Madrid e Máster en Dirección Pública pola EOI e o Instituto de Estudos Fiscais. Pertence ao Corpo Superior de Administradores Civís do Estado. Desde o seu ingreso na Administración, ocupou diversos postos de traballo relacionados coa contratación pública.

José Santos Santamaría Cruz
Secretario da Xunta de Contratación Centralizada

Licenciado en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidad de Valladolid, e Máster en Dirección Pública polo Instituto Nacional de Administración Pública. Pertence ao Corpo Superior de Interventores e Auditores do Estado e ao de Técnicos de Facenda (en excedencia). Vocal do tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais desde a súa creación no ano 2010 ata maio de 2017.

 

Organigrama da DGRCC

Organigrama de la DG

Se queres saber cal é a subdirección xeral que xestiona cada contrato, preme en Contacta connosco.