Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen somos

Misión

Na Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación temos como misión principal impulsar, xestionar e realizar o seguimento da contratación centralizada no Sector Público Estatal.

Visión

Queremos ser a organización de referencia en España para a compra pública centralizada, por eficiencia, flexibilidade e capacidade de materialización do aforro, conseguindo os obxectivos coa maior transparencia, de forma socialmente responsable e buscando a excelencia operativa para manter satisfeitos a organismos clientes, provedores, empregados e á sociedade en xeral.

Obxectivos Estratéxicos

Marcámonos os seguintes obxectivos:

  • Racionalizar a adquisición de bens e servizos.

  • Establecer procedementos e ferramentas de contratación comúns para todas as Administracións Públicas.

  • Homoxeneizar os niveis de calidade dos servizos e subministracións que se contratan.

  • Mellorar o acceso á información de contratación e compra pública a todos os interesados na mesma.

  • Impulsar a melloría continua e a transparencia grazas á análise da información.

  • Reforzar a imaxe institucional da DX e comunicar os resultados da súa xestión.

  • Implantar un modelo de xestión que garanta a misión e visión da DGRyCC.

Valores

  • Buscamos unha racionalización do gasto público baseada na homoxeneización e o aforro.

  • Queremos ser eficaces a través da eficiencia no uso dos recursos públicos.

  • As nosas licitacións fundaméntanse na transparencia baseada na obxectividade, a non discriminación, a igualdade no trato, a publicidade e a libre concorrencia dos operadores económicos.