Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Quen somos

​​

A Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación é a unidade dependente da Subsecretaría do Ministerio de Facenda e Función Pública, que dirixe e xestiona o sistema estatal de contratación centralizada, como vía para a súa racionalización e mellora da súa eficiencia e transparencia. Este modelo non só xera aforros de natureza económica, senón tamén outros derivados da redución de trámites e de cargas administrativas, estando aberto a todas as Administracións Públicas.

Misión

Impulso, xestión e mellora continua do sistema estatal de contratación centralizada.

Visión

Traballamos para a consolidación da contratación centralizada, como modelo de referencia baseado na sostibilidade e calidade dos subministracións e servizos adquiridos, así como para a mellora da eficiencia e rendibilidade do gasto público.

Valores

Calidade; eficiencia; igualdade de trato; integridade; libre concorrencia; participación; profesionalización; responsabilidade; simplificación; sostibilidade; transparencia.