Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Normativa

 1. Estrutura orgánica e competencias

  • Real Decreto 769/2017, de 28 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Facenda e Función Pública e se modifica o Real Decreto 424/2016, de 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Orde HAP/386/2015, do 6 de marzo, pola que se modifica a Orde HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias.

  • Orde HAP/1671/2015, do 30 de xullo, pola que se modifican os Anexos II e III da Orde HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias.

  • Orden HAP/1135/2016, do 8 de xullo, pola que se modifica a Orde HAP/1335/2012, do 14 de xuño, de delegación de competencias.

 2. Normativa centralización

  • Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HFP/457/2018, do 30 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Instrución do 5 de xullo de 2013, da Subsecretaría de Facenda e Administracións Públicas en materia de centralización de contratos.

  • Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado, 16 de maio de 2005, pola que se aproba a aplicación Conecta-Patrimonio para a presentación telemática de proposicións aos concursos de adopción de tipo de bens e servizos de adquisición centralizada, así coma de peticións de subministracións e servizos derivados de ditos concursos.

 3. Normativa contratación nacional e comunitaria