Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Normativa

 1. Estrutura orgánica e competencias

 2. Normativa centralización

  • Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/2027/2013, do 30 de outubro pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/536/2014, do 3 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/1392/2014, do 25 de xullo, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/1098/2015, do 11 de xuño, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada

  • Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HFP/457/2018, do 30 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HFP/761/2022, do 2 de agosto, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de bens e servizos de contratación centralizada

  • Resolución do 8 de maio de 2024, Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, en relación coa declaración de contratación centralizada de determinados subministracións e servizos.

  • Resolución do 3 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se aproba a utilización da aplicación AUNA como ferramenta de xestión dos acordos marco e dos sistemas dinámicos de adquisición do sistema estatal de contratación centralizada.

  • Resolución do 11 de xaneiro de 2023, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do acordo marco e dos contratos baseados de subministración de papel.

  • Resolución do 19 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do acordo marco e dos contratos baseados de subministración de motocicletas e ATV/QUADS.

  • Resolución do 27 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do acordo marco e dos contratos baseados de subministración de equipos audiovisuais.

  • Resolución do 8 de maio de 2023, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do sistema dinámico de adquisición e dos contratos específicos para a subministración do software de sistema, desenvolvemento e aplicación.

  • Resolución do 25 de xaneiro de 2024, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do Acordo Marco e dos contratos baseados dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e demais soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional.

  • Resolución do 29 de maio de 2024, da Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación, pola que se autoriza a utilización da aplicación informática AUNA como ferramenta de xestión do acordo marco e dos contratos baseados de subministración de combustibles en estacións de servizo.

 3. Normativa contratación nacional e comunitaria