Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Normativa

 1. Estrutura orgánica e competencias

 2. Normativa centralización

  • Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada.

  • Orde HFP/457/2018, do 30 de abril, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008, do 10 de abril, de declaración de subministracións e servizos de contratación centralizada.

  • Instrución do 5 de xullo de 2013, da Subsecretaría de Facenda e Administracións Públicas en materia de centralización de contratos.

  • Resolución da Dirección Xeral do Patrimonio do Estado, 16 de maio de 2005, pola que se aproba a aplicación Conecta-Patrimonio para a presentación telemática de proposicións aos concursos de adopción de tipo de subministracións e servizos de adquisición centralizada, así coma de peticións de subministracións e servizos derivados de ditos concursos.

 3. Normativa contratación nacional e comunitaria