Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Xunta de Contratación Centralizada

A Xunta de Contratación Centralizada (JCC) é o órgano de contratación interministerial. É un órgano colexiado adscrito á Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación ao que se atribúe, en consonancia co artigo 323.3 da Lei 9/2017, do 9 de novembro, de Contratos do Sector Público, “as funcións de órgano de contratación do sistema estatal de contratación centralizada regulado nos artigos 229 e 230”.

Por iso, na composición do Pleno deste órgano atópanse representantes permanentes dos Ministerios da Presidencia e de Facenda e Función Pública e representantes rotatorios do resto de departamentos ministeriais, de tal forma que asisten un total de cinco representantes dos departamentos ministeriais ás reunións do Pleno da Xunta de Contratación Centralizada cuxa función básica é adoptar os actos de adxudicación dos contratos centralizados e dos acordos marco e de admisión aos sistemas dinámicos de adquisición. Contando con representación de todos os departamentos preténdese a participación de todos os actores con intereses na contratación.

A JCC atópase actualmente regulada na Orde HAP/2834/2015, do 28 de decembro, pola que se modifica a Orde EHA/1049/2008.