Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Novidades Ver todas

Otras Novedades

Iniciouse a tramitación dun novo Contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais, cuxo inicio está previsto para o 1 de novembro de 2020, en substitución do contrato vixente. A súa duración inicial é de 25 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social.

O pasado 17 de agosto, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato centralizado de servizos postais de cartas ordinarias e certificadas, envíos publicitarios e franqueo en destino, cuxo inicio está previsto para o 1 de xaneiro de 2021. A súa duración inicial é de 35 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de cartas certificadas e ordinarias, tanto nacionais coma internacionais, así como as urxentes, sempre que sexan nacionais. Non se inclúen cartas urxentes internacionais nin cartas certificadas internacionais. Tamén están incluídos os servizos de envíos publicitarios e publicacións periódicas, tanto nacionais coma internacionais, franqueo en destino e devolución informada de cartas ordinarias.

Desde o 1 de setembro de 2020, todas as propostas de adxudicación por compra directa dos acordos marco de automobilismo (14, 17, 18, 19) con orzamento e entrega en 2020 deberán incorporar unha declaración de conformidade pola empresa no apartado “Aceptación condiciones del servicio por la empresa” (Aceptación condicións do servizo pola empresa).

O 27 de maio de 2020 acordouse a segunda prórroga do Acordo Marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais, por un prazo de 12 meses, desde o 15 de outubro de 2020 ata o 14 de outubro de 2021.

Preme aquí para ver máis información

Interésate