Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Novidades Ver todas

Otras Novedades

Púxose a disposición a aplicación Autorizex de presentación de solicitudes de autorizacións de excepción para organismos do ámbito subxectivo obrigatorio na ligazón https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/.

Preme aquí para ver máis información

O vindeiro 1 de novembro iniciarase o novo contrato centralizado de Servizos de Seguridade Integral e de Auxiliares de control en edificios do Sector Público Estatal.

O próximo 14 de outubro de 2021 finaliza o prazo de vixencia do AM 12/2016. O prazo no que poden adxudicarse os contratos baseados no acordo marco é o de vixencia do mesmo, polo que se establece o día 6 de outubro de 2021 coma data límite para remitir as propostas de adxudicación a través de Conecta-Centralización. Segundo o prazo antes indicado, xa non é posible convocar novas licitacións para a adxudicación de contratos baseados no AM 12/2016. O novo acordo marco para a subministración de equipos audiovisuais atópase en trámite de adxudicación, de xeito que non é posible determinar actualmente a data concreta de entrada en vigor do mesmo. Conforme o establecido no artigo 4 da Orde EHA/1049/2008, ata a entrada en vigor do novo acordo marco, a adquisición destas novas subministracións será realizada polo órgano competente, conforme ás normas xerais de competencia e procedemento.

O pasado 23 de setembro, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a adxudicación do contrato centralizado de Servizos de Seguridade Integral e de Auxiliares de control en edificios do Sector Público Estatal, cuxo inicio está previsto para o próximo 1 de novembro.

Preme aquí para ver máis información

Interésate