Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Novidades Ver todas

Otras Novedades

Con data do 29 de outubro de 2020, acordouse a prórroga dos lotes 1 e 2 do Acordo Marco 20/2019 relativo á subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopiadoras, por un período de 1 ano, desde o 16 de marzo de 2021 ata o 15 de marzo de 2022.

Coa finalización do Acordo Marco 50/2017, para a prestación dos servizos de compra de espazos en medios de comunicación e outros soportes publicitarios para a difusión das campañas de publicidade institucional, o próximo 28 de febreiro de 2021, ditouse a resolución pola que se determina a data límite para iniciar expedientes de contratación baseados neste acordo marco.

Preme aquí para ver máis información

Iniciouse a tramitación dun novo Contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais, cuxo inicio está previsto para o 1 de novembro de 2020, en substitución do contrato vixente. A súa duración inicial é de 25 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social.

O pasado 17 de agosto, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato centralizado de servizos postais de cartas ordinarias e certificadas, envíos publicitarios e franqueo en destino, cuxo inicio está previsto para o 1 de xaneiro de 2021. A súa duración inicial é de 35 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de cartas certificadas e ordinarias, tanto nacionais coma internacionais, así como as urxentes, sempre que sexan nacionais. Non se inclúen cartas urxentes internacionais nin cartas certificadas internacionais. Tamén están incluídos os servizos de envíos publicitarios e publicacións periódicas, tanto nacionais coma internacionais, franqueo en destino e devolución informada de cartas ordinarias.

Interésate