Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • AVISO DE CORTE DA APLICACIÓN CONECTA-CENTRALIZACIÓN
  07/06/2016

  Por labores de mantemento do sistema, o servizo non estará dispoñible desde o próximo xoves 9 de xuño ás 3 p.m. ata o luns 13 de xuño ás 8 a.m. http://catalogocentralizado.minhap.es Desculpen as molestias.

 • Adhesión ao novo Acordo Marco para a subministración de mobiliario de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, mamparas, clínico e xeriátrico e de laboratorio (AM 1/2016)
  31/05/2016

  Aqueles poderes adxudicadores interesados na adhesión a este AM deberán manifestalo nun prazo de 20 días naturais desde a publicación deste anuncio, mediante correo electrónico á dirección: mobiliario.centralizado@minhap.es.

  Preme aquí para ver máis información
 • Autorización do Consello de Ministros para a celebración do AM de subministración de material de oficina non inventariable
  28/05/2016

  O Consello de Ministros autorizou a celebración dun Acordo Marco para a contratación centralizada da subministración de material de oficina non inventariable, no marco da medida CORA de impulso á contratación centralizada de bens e servizos no sector público, desenvolvida pola Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación.

  Preme aquí para ver máis información
 • Preparación do novo acordo marco de subministración de vehículos industriais comerciais. Cuestionario para asociacións e empresas do sector.
  20/04/2016

  A DGRCC está a preparar o novo AM 18/2016 da adopción de tipo para a subministración de vehículos industriais comerciais, que substituirá ao actual AM 17/2011 (Tipo I). Publícase un documento resumo dalgunhas das novidades do novo expediente, e tamén un cuestionario para solicitar a opinión das asociacións e empresas do sector sobre as cuestións que se indican no mesmo. As respostas aos cuestionarios deberán remitirse por correo electrónico á dirección sgccsos@minhap.es ata o próximo 29 de abril.

  Preme aquí para ver máis información
 • Obrigación de tramitación a través de CONECTA CENTRALIZACIÓN para entes adheridos
  16/03/2016

  A partir do 1 de xuño de 2016, estenderase a todos os entes adheridos á Central de Compras do Estado que non forman parte do sector público estatal a obrigación de tramitar as solicitudes de contratos baseados en acordos marco a través da aplicación informática CONECTA CENTRALIZACIÓN

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do AM 12/2014, de subministración de equipos audiovisuais
  26/02/2016

  Unha vez solicitados os informes e autorizacións preceptivos e fiscalizado o expediente pola Intervención Delegada, de conformidade co ordenamento xurídico, a Directora Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación resolveu prorrogar o acordo marco para a adopción de tipo das subministracións de equipos audiovisuais (AM 12/2014), coas empresas adxudicatarias do mesmo, desde o 15 de abril de 2016 ata o 14 de outubro de 2016.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso importante para empresas relativo ao AM 02, de subministración de ordenadores persoais e software ofimático
  26/02/2016

  Aquelas empresas interesadas en participar neste acordo marco poderán enviar as súas propostas de mellora ata o próximo día 4 de marzo

  Preme aquí para ver máis información
 • Solicitude de propostas de mellora para o AM 02, de subministración de ordenadores persoais e software ofimático
  04/02/2016

  Aqueles organismos usuarios do actual acordo marco 02/2013 poderán enviar as súas propostas de mellora ata o próximo día 19 de febreiro

  Preme aquí para ver máis información
 • Publicación das novas instrucións para a licitación de contratos baseados dos AM 10/2012, 26/2011 e 27/2012
  04/02/2016

  Recentemente, modificáronse as instrucións para a licitación de contratos baseados nos acordos marco: 10/2012 (equipos e software de comunicacións), 26/2011 (servizos de desenvolvemento) e 27/2012 (servizos de aloxamento). Consulta as novas instrucións na ficha do acordo marco correspondente

  Preme aquí para ver máis información
 • En preparación o novo acordo marco de combustibles: Posibilidades de adhesión
  03/02/2016

  Aqueles poderes adxudicadores que estean interesados na adhesión a este novo AM de subministración de combustibles en estacións de servizo, deberán manifestalo nun prazo de 10 días naturais desde a súa publicación.

  Preme aquí para ver máis información