Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Licitación electrónica del nuevo Acuerdo Marco 14/2017 para el suministro de vehículos turismo
  26/09/2017

  Se ha publicado el anuncio de licitación electrónica del nuevo Acuerdo Marco de suministro de vehículos turismo.

  Preme aquí para ver máis información
 • Comunicación importante en relación co Canon Dixital
  20/09/2017

  As entidades integradas no ámbito subxectivo dos acordos marco celebrados pola Xunta de Contratación Centralizada do Ministerio de Facenda e Función Pública forman parte do sector público, o que se certifica aos efectos do disposto respecto ao pago da compensación equitativa por copia privada.

  Preme aquí para ver máis información
 • Segunda prórroga do Acordo Marco 23/2015 de subministración de enerxía eléctrica
  20/09/2017

  Formalizouse a segunda prórroga do AM 23/2015 por seis meses, polo que a súa data fin é o 30 de xuño de 2018 e a dos contratos baseados, como máximo, o 31 de decembro de 2018.

 • Aviso sobre a finalización do Acordo Marco 14/2014 de subministración de vehículos turismo
  20/09/2017

  Lémbrase que o Acordo Marco 14/2014 finaliza o próximo 30 de novembro de 2017. Tramitaranse todas as propostas que, completa e correctamente formalizadas, se reciban ata o 27 de novembro.

  Preme aquí para ver máis información
 • Próxima Finalización do AM 27/2012 para o aloxamento de sistemas de información
  11/09/2017

  O Acordo Marco AM 27/2012 finalizará a súa vixencia o 30 de setembro de 2017 e non está prevista a celebración dun novo Acordo Marco que o substitúa. Tramitaranse todas as propostas que, completa e correctamente formalizadas, se reciban antes do 25 de setembro.

  Preme aquí para ver máis información
 • Aviso sobre a finalización do Acordo Marco 20/2013 de Papel
  02/08/2017

  A fin de que os organismos peticionarios o teñan en conta ao planificar as súas adquisicións de papel, lémbrase que o Acordo Marco 20/2013 finaliza o 14 de outubro de 2017. En caso de precisar algunha aclaración, pódense dirixir a papel.centralizado@minhafp.es

 • Aviso importante sobre o Acordo Marco 1/2016, Moblaxe
  02/08/2017

  Información sobre o estado da tramitación, a 31 de xullo, do Acordo Marco 1/2016, para a subministración de moblaxe de despacho e complementario, de arquivo, de bibliotecas, anteparas, clínico e xeriátrico, e de laboratorio.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco 02/2013 para a subministración de ordenadores persoais e software ofimático
  04/08/2017

  O Acordo Marco 02/2013 para a contratación da subministración de ordenadores persoais e software ofimático, actualmente vixente ata o 9 de agosto de 2017, foi prorrogado por un período adicional de seis meses, ata o 9 de xaneiro de 2018.

  Preme aquí para ver máis información
 • Licitación electrónica do novo Acordo Marco 20/2017 para a subministración de papel
  06/08/2017

  Publicouse o anuncio de licitación electrónica do novo Acordo Marco de subministración de papel de equipos de impresión, fotocopiadoras, copiadoras e multicopistas.

  Preme aquí para ver máis información
 • Modelo de documento de licitación de contratos baseados no Acordo Marco 26/2015
  10/08/2017

  Elaborouse un documento co obxecto de facilitar a tarefa de elaboración, polos organismos, de Documentos de Licitación de contratos baseados no Acordo Marco AM 26/2015 para o desenvolvemento de sistemas de Administración Electrónica, e axilizar a súa verificación no ámbito do Acordo Marco.

  Preme aquí para ver máis información