Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Histórico Novidades

 • Aviso en relación cos contratos baseados de tramitación anticipada
  09/10/2020

  En caso de remitir unha proposta de adxudicación dun contrato baseado nun acordo marco cuxa execución debe iniciarse no exercicio 2021, deberá terse en conta o especificado no seguinte documento.

  Preme aquí para ver máis información
 • Novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 20/2019, de subministración de papel
  06/10/2020

  Con data 5 de outubro de 2020, aprobáronse novas instrucións para a tramitación dos contratos baseados no Acordo Marco 20/2019, de subministración de papel. As instrucións teñen 5 anexos que tamén están dispoñibles para a súa descarga.

  Preme aquí para ver máis información
 • Notificacións administrativas e xudiciais
  24/09/2020

  Iniciouse a tramitación dun novo Contrato centralizado de servizos postais de notificacións administrativas e xudiciais, cuxo inicio está previsto para o 1 de novembro de 2020, en substitución do contrato vixente. A súa duración inicial é de 25 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social.

 • Cartas certificadas e ordinarias e outros envíos postais
  24/09/2020

  O pasado 17 de agosto, publicouse na Plataforma de Contratación do Sector Público a licitación do novo Contrato centralizado de servizos postais de cartas ordinarias e certificadas, envíos publicitarios e franqueo en destino, cuxo inicio está previsto para o 1 de xaneiro de 2021. A súa duración inicial é de 35 meses, cunha prórroga posible de ata 12 meses. O ámbito subxectivo do contrato inclúe todos os ministerios e organismos do sector público estatal, así como as entidades xestoras da Seguridade Social. O obxecto do contrato é o servizo de cartas certificadas e ordinarias, tanto nacionais coma internacionais, así como as urxentes, sempre que sexan nacionais. Non se inclúen cartas urxentes internacionais nin cartas certificadas internacionais. Tamén están incluídos os servizos de envíos publicitarios e publicacións periódicas, tanto nacionais coma internacionais, franqueo en destino e devolución informada de cartas ordinarias.

 • Incorporación de declaración de conformidade en acordos marco de automobilismo
  01/09/2020

  Desde o 1 de setembro de 2020, todas as propostas de adxudicación por compra directa dos acordos marco de automobilismo (14, 17, 18, 19) con orzamento e entrega en 2020 deberán incorporar unha declaración de conformidade pola empresa no apartado “Aceptación condiciones del servicio por la empresa” (Aceptación condicións do servizo pola empresa).

 • Novo sistema de sinatura en CONECTA-CENTRALIZACIÓN a través de Autofirm@
  23/06/2020

  A partir do 30 de xuño, as sinaturas na aplicación CONECTA-CENTRALIZACIÓN realizaranse a través do módulo Autofirm@. Todos os usuarios de CONECTA-CENTRALIZACIÓN deben descargar e instalar o módulo Autofirm@ desde a páxina do Portal de Administración Electrónica: https://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html

 • Segunda prórroga do Acordo Marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais
  09/06/2020

  O 27 de maio de 2020 acordouse a segunda prórroga do Acordo Marco 12/2016 para a subministración de equipos audiovisuais, por un prazo de 12 meses, desde o 15 de outubro de 2020 ata o 14 de outubro de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Segunda prórroga do Acordo Marco 07/2016 para a subministración de material de oficina non inventariable
  05/06/2020

  O 3 de xuño de 2020 acordouse a segunda prórroga do Acordo Marco 07/2016 para a subministración de material de oficina non inventariable, en todos os lotes, desde o 1 de outubro de 2020 ata o 30 de abril de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga do Acordo Marco 26/2015 de servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica
  01/06/2020

  O 28 de maio de 2020 acordouse a prórroga do Acordo Marco 26/2015 de servizos de desenvolvemento de sistemas de administración electrónica coas empresas adxudicatarias que prestaron a súa conformidade á mesma. O acordo marco prorrógase por un período de 6 meses, desde o 1 de agosto de 2020 ao 1 de febreiro de 2021.

  Preme aquí para ver máis información
 • Prórroga ordinaria do Acordo Marco 02/2016 para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores
  01/06/2020

  O 7 de maio de 2020 acordouse prorrogar o Acordo Marco 02/2016 para a subministración de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles e monitores, por un período de 6 meses, desde o 3 de setembro de 2020 ao 2 de marzo de 2021, para os lotes 2 a 9, e desde o 14 de novembro de 2020 ao 13 de maio de 2021, para o lote 1.

  Preme aquí para ver máis información