Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

A Dirección Xeral en cifras

As cifras en 2022

Acordos marco/Sistemas dinámicos de adquisición

21

AMs/SDAs
(*)

4.806

Número
de contratos

1.995 M€

Volume
de contratos

138

Lotes de AMs/SDAs

1426

Empresas
adjudicatarias

Contratos centralizados

8

Contratos centralizados

306 M€

Orzamento comprometido (**)

45

Lotes

45

Empresas adjudicatarias

Adicionalmente a DGRCC conta cun encargo ao FNMT de servizos electrónicos de confianza.

(*) Número total de AM/SDAs en vigor nalgún momento ao longo de 2022 independentemente de que algúns poidan corresponder á mesma materia.

(**) Non se recollen os datos correspondentes ás Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social nin á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), nin ao contrato centralizado de axencia de viaxes.

 

Volume de contratos por acordo marco/sistema dinámico de adquisición (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos por acordo marco

 

Volume de contratos por ámbito (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos en acordos marco/sistemas dinámicos por ámbito

 

Volume de contratos (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos de Compra Directa e de Segunda Licitación

 

Volume de contratos SARA/Non SARA acumulados (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos SARA/Non SARA acumulados