Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

A Dirección Xeral en cifras

As cifras en 2023

Acordos marco/Sistemas dinámicos de adquisición

19

AMs/SDAs
(*)

4.833

Número
de contratos

2.283 M€

Volume
de contratos

116

Lotes de AMs/SDAs

1.621

Empresas
adjudicatarias

Contratos centralizados

11

Contratos centralizados
(**)

304 M€

Orzamento comprometido (***)

48

Lotes

48

Empresas adjudicatarias

Adicionalmente a DGRCC conta cun encargo ao FNMT de servizos electrónicos de confianza.

(*) Número total de AM/SDAs en vigor nalgún momento ao longo de 2023 independentemente de que algúns poidan corresponder á mesma materia.

(**) Número total de contratos centralizados en vigor nalgún momento ao longo de 2023 independentemente de que algúns poidan corresponder á mesma materia.

(***) Non se recollen os datos correspondentes ás Entidades Xestoras e Servizos Comúns da Seguridade Social nin á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV), nin ao contrato centralizado de axencia de viaxes.

 

Volume de contratos por acordo marco/sistema dinámico de adquisición (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos por acordo marco

 

Volume de contratos por ámbito (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos en acordos marco/sistemas dinámicos por ámbito

 

Volume de contratos (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos de Compra Directa e de Segunda Licitación

 

Volume de contratos SARA/Non SARA acumulados (miles de €) (i.i.)

 

Número de contratos SARA/Non SARA acumulados