Logotipo de Ministerio de Facenda e Administracións Públicas
Imagen de la Contratación Centralizada

A Dirección Xeral en cifras

A modo de resumo, o traballo realizado ata a actualidade é o seguinte:

O número de contratos centralizados que xestiona a Dirección Xeral de Racionalización e Centralización da Contratación actualmente é de 36, o que implica un incremento en catro veces do número de contratos fronte aos acordos marco que se xestionaban anteriormente (o número de contratos antes da creación da DGRCC non inclúe os acordos marco actualizados en 2014):

 

Gráfica con el número de contratos centralizados que gestiona la DGRCC

 

O valor estimado xestionado a través de ditos contratos incrementouse desde 1 200,8 millóns de €, xestionados anteriormente, a 5.038,20 millóns € que a DGRCC xestiona na actualidade (O valor estimado antes da creación da DGRCC non inclúe os acordos marco actualizados en 2014):

 

Valor estimado gestionado a través de los contratos centralizados que gestiona la DGRCC

A distribución do valor estimado dos novos contratos centralizados desde a creación da DGRCC é a que se amosa a continuación (en millóns de euros):

 

Gráfica con la distribución del valor estimado de los nuevos contratos centralizados desde la creación de la DGRCC

O aforro previsto desde a creación da DGRCC ascende a 549,15 millones de €. A distribución do aforro prevista por contrato é a seguinte (os aforros exprésanse en millóns de euros):

 

Gráfica con la distribución del ahorro previsto desde la creación de la DGRCC por contrato