Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Enpresa naiz

Kontratazioa Arrazionalizatzeko eta Zentralizatzeko Zuzendaritza Nagusiak kudeatzen du Kontratazio Zentralizatuko Estatuko Sistema, kontratazio zentralizatuen deialdiaren bidez.

Indarrean dauden kontratuen katalogoa kontsulta dezakezu eta baita laster lizitazioan aterako diren kontratuak ere Kontratazioen Urteko Planean.

Lehenago Administrazioarekin kontratatu ez baduzu, irakurri “Nola parte hartu?” atala. Bertan, Estatuko Administrazio Orokorreko hornitzaile bilakatzeko beharrezko pausoak azaltzen dituen gida txikia aurkituko duzu.

ETEentzat ere bai

Sailetatik eta erakundeetatik metatutako eskariak, bere horretan, eskalako ekonomia bilakatzeko potentziala du, baina DGRCCan neurriak hartu ditugu zentralizazio-prozesuak zenbait sektoretan lehia kalte ez dezan eta ETEen sarbidea muga ez dezan.

Horregatik, lehiaren sustatze ildo honetan, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren (CNMC) parte-hartzea bermatu nahi izan dugu, erakunde horri eskatuz kontratazio-prozedurak arautzen dituzten agirien inguruko aurretiko txostena.

Gainera, lehen aipaturiko eskari hori enpresa bakar batek ez betetzeko beharra aintzat hartu da. ETEak kontratu zentralizatuetara sar daitezkeela bermatzeko hainbat bide erabiltzen dira:

  • Banaketa loteetan: zerbitzu beraren enpresa esleipendunak bat baino gehiago izatea sustatzen du. Horrela, Madrilgo Autonomia Erkidegoko garbiketa-kontratuaren I. fasearen kasuan 11 lote ezarri dira, posta-zerbitzuen kontratuan 4 lote, etab.

  • Enpresei ezarritako loteetara aurkezteko mugak: garbiketa edo segurtasun kontratuaren I. fasearen kasuan, lizitatzaileek muga bat izango dute loteetara aurkezteko orduan. Neurri hau argi eta garbi Administrazioarentzat onuragarria da eta, aldi berean, ETEenganako irekiera dakar. ETEen parte-hartzea bereziki garrantzitsua da sektore hauetan, beraz lizitazio hauetan ETEak egon daitezen sustatuz lortzen da lizitatzaile bakoitzak bere eskaintza optimizatzea eskaintza lehiakorrago bat aurkezteko prest dagoen loteetarantz eta, era berean, esleipenen dibertsifikatzea ere lortzen da.

  • Enplegu Zentro Berezientzat erreserbaturiko loteak: aipatutako garbiketa-kontratuan mota horretako erakundeentzat gordetako lote bat dago. Zentro berezi horien ezaugarria da plantillaren ehuneko jakin batek desgaitasuna duten langileak izan behar duela. Neurri honek, alde batetik, lizitatzaileen espektroa zabaltzeko politika sustatzen du eta, bestetik, gizarteratzeko politiken aldeko apustu garbia egiten du kontratazio publikoaren alorrean.

  • Zenbait kasu zentralizazioaren eremutik kanpo uztea: 18.000€-tik beherako zenbatekoa duten eskuratzeak (kontratu txikiak). Honela, tamaina txikiko enpresekin kontratatzea ahalbidetzen da.

  • Kaudimen-irizpideen modulazioa kontratu eta esparru-akordio guztietan: oreka bat bilatu da kaudimena duten lizitatzaileak izateko behar logikoaren eta enpresa kopuru handi batek bete ditzakeen baldintzak ezartzeko beharraren artean.

  • Eskaintzak baloratzeko irizpideen haztapena (ezaugarri teknikoak, prezioa, lurralde-estaldura, etab.) ETEei aukera emateko kontratu horien esleipendun izateko.

  • Azpi-kontratazioa ahalbidetzen duten klausulak edo baldintzak onartzea, enpresa esleipendunek tamaina txikiagoko enpresak azpikontratatu ahal izateko.

  • •Kontratuak aldi baterako enpresa-elkarteei (ABEE) esleitzeko aukera, ABEEn ezaugarriak direla eta enpresa txiki eta ertainak barne hartzeko bide egokia baitira.

Edozein iradokizun pozik jasoko dugu Atari honetan argitaratzen dugun informazioa hobetze aldera eta zure laguntza eskertuko dizugu.