Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Metodologia

Esparru-akordioak, sistema dinamikoak eta kontratu zentralizatuak prestatzeko metodologia.

Esparru-akordioak, sistema dinamikoak eta kontratu zentralizatuak prestatzeko prozesuak jarduera ugari biltzen ditu, bereziki lehenengo aldiz hornidurak edo zerbitzuen kontratazio zentralizatuari ekiten zaionean. Jarduera horiek eskariaren eta eskaintzaren azterketan oinarritzen dira, baita kontratazioa zentralizatzen den ondasunaren edo zerbitzuaren azterketan ere, kontratazioa arautuko duten agiriak egin aurreko fase gisa.

 1. Eskariaren AZTERKETA (Administrazioaren beharrak):
 • Administrazioak guztiek erabiltzeko zerbitzuak eta hornidurak zehaztea.
 • Ministerioen eta organismoen beharren azterketa kualitatiboa eta kuantitatiboa, ministerioek emandako informaziotik abiatuta, eskuratu beharreko hornidurak eta zerbitzuen ezaugarriak zehazteko.
 • Zentralizatu aurretik indarrean zeuden kontratuei buruzko informazioaren azterketa: preskripzio teknikoak, administrazio-klausula zehatzen agirien oinarrizko alderdiak, zenbateko unitarioak, etab.
 1. Eskaintzaren AZTERKETA (Merkatu-ikerketa)
 • Aplikatzekoa den araudi sektoriala aztertzea, eta, hala badagokio, bilerak egitea dagokion sektorean erregulatzeko eskumenak dituzten ministerio edo erakundeekin, agiri arautzaileak organo eskudunen araudiarekin eta interpretazio-irizpideekin bat datozela bermatzeko.
 • Sektoreko enpresen azterketa: lurralde-ezarpenaren azterketa, enpresa-tipologia produktuaren arabera, espezializazioaren arabera (adibidez, fabrikatzaile-banatzaileak), lehiakortasun-alderdiak, ETEen presentzia handiagoa edo txikiagoa, azpikontratazioa, eta abar.
 • Merkatuko produktuak eta prezioak aztertzea. Kostuen azterketa (hala badagokio, soldata-kostuak barne).
 • Kontratatu beharreko hornidurak edo zerbitzuei eragiten dieten arau juridikoak eta teknikoak aztertzea.
 • Ondasunaren edo zerbitzuaren ezaugarriak eta zehaztapen teknikoak aztertzea.
 • Ondasunaren edo zerbitzuaren ingurumen- eta gizarte-alderdiak eta ondasunarekin zerikusia duten politika publikoak aztertzea.
 1. KONTRATUAREN FUNTSEZKO EZAUGARRIAK ZEHAZTEA ETA ESPEDIENTEAREN OINARRIZKO DOKUMENTAZIOA EGITEA:
 • Erabili beharreko kontratazioa arrazionalizatzeko teknika zehaztea, bai eta kontratazioaren ezaugarriak eta funtsezko terminoak ere.
 • Preskripzio teknikoen eta administrazio-klausula zehatzen agiriak egitea. Prestatze horrek, kontratu zentralizatuetan, zerbitzuak parametrizatzeko prozesu bat dakar, zerbitzuak emateko irizpide komunak finkatzen dituena – Hargatik eragotzi gabe ministerio edo erakunde bakoitzaren behar espezifikoak errespetatzea.
 • Hornidurak edo zerbitzuen kontratazio zentralizatuari lehen aldiz ekiten zaion prozeduretan, pleguen txostena eskatzen zaio Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari.