Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Metodologia

Esparru-akordioak eta kontratu zentralizatuak prestatzeko metodologia

Esparru-akordioak eta kontratu zentralizatuak prestatzeko prozesuak ondorengo faseak ditu:

 1. ESKARIA AZTERTZEA (ADMINISTRAZIOAREN BEHARRAK)

  • Administrazioko zerbitzu eta hornidura komunak zehaztea.

  • Ministerio eta erakundeen beharren azterketa, horiek emandako informazioan oinarrituta, eskuratu beharreko ondasun eta zerbitzuen ezaugarriak zehaztu ahal izateko.

  • Indarrean dauden kontratuei buruzko informazioaren azterketa: preskripzio teknikoak, berariazko klausula administratiboetako agirien oinarrizko alderdiak, prezio unitarioak, etab.

  • Kontratu zentralizatuen kasuan: zentralizatu litezkeen eta indarrean dauden kontratuei buruzko datuak biltzea, ministerio eta erakundeak kontratu zentralizatuetara atxikitzeko esparru subjektiboa, faseak eta datak bai eta kontratatu beharreko zerbitzuak zehaztu ahal izateko.

 2. ESKAINTZA AZTERTZEA (MERKATU AZTERKETA)

  • Sektoreko araudi aplikagarrien azterketa eta, behar direnean, bilerak dagokion sektorean arautze-eskumenak dituzten ministerio edo erakundeekin, arautze-agiriek indarrean dagoen araudia eta eskumena duten organoen interpretazio-irizpideak errespetatzen dituztela bermatzeko.

  • Sektoreko enpresen analisia: lurraldean duten ezarpena, tamaina, espezializazioa, eta abar aztertzea, faseak, loteak, ETEei sarrera emateko neurriak, mota kontratagarriak, azpi-kontratazioa, eta orokorrean, enpresen lizitazio-ahalmenarekin loturiko agiriko alderdiak zehazteko asmoz.

  • Merkatuko prezioen eta produktuen ezaugarrien analisia. Kostuen azterketa.

  • Sektoreko enpresei kontsulta, saio publikoan edo web atariaren bidez, izapidetuko den kontratuaren edo esparru-akordioaren hainbat alderdiren inguruan, kontratazio-baldintzen agiriak onartu aurretik. Prozedura honek prozesuaren gardentasuna areagotzen du eta enpresa guztiek informazio bera eskuratzeko aukera dutela bermatzen du. Halaber, iraganean burututako kontsulten esperientziari esker dakigu enpresen ekarpenak oso baliagarriak direla, bileretan egin dituzten parte-hartzeei esker eta bete dituzten galdetegiei esker lizitazio-prozesuaren kalitatea hobetu ahal izan baitugu.

 3. KONTRATAZIO ESPEDIENTEAREN OINARRIZKO DOKUMENTUAK PRESTATZEA

  • Aurreko ataletan adierazitako jarduerak burutu ondoren, preskripzio teknikoen agiriak eta berariazko klausula administratiboak prestatzen dira. Prestaketa honek, kontratu zentralizatuetan, zerbitzuen parametrizazio-prozesu bat dakar zerbitzu horiek emateko irizpide komunak ezarriz –ministerio edo erakunde bakoitzaren behar espezifikoak errespetatzeko beharra kaltetu gabe. Aurrekontuak prestatzeko irizpide homogeneoak ere ezartzen dira, kontratu zentralizatuetan –MINHAParen 31. atalari egozten zaizkionak– derrigorrezkoa baita kontratuaren zenbatekoa, urteroko zenbatekoak eta parte-hartzaileek gain hartuko duten finantziazioa zehaztea.

  • Bai esparru-akordioetan eta baita kontratu zentralizatuetan ere ministerio eta erakundeen iritziak jaso dira. Lehenengoen kasuan, esparru-akordioaren bitartez eskuratu beharreko ondasun eta zerbitzuetan pisu gehien dutenei galdetu zaie iritzia eta, bigarrenen kasuan, kontratuan parte hartzen duten zentroei.

  • Azkenik, nabarmendu beharra dago prozedura guztietan agirien gaineko txostena eskatzen zaiola Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalari.