Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Historia Nobedadeak

 • Disponibles instrucciones y plantillas para nuevas licitaciones del Acuerdo Marco 02/2016
  05/09/2018

  Se han publicado las instrucciones para la contratación de ordenadores personales, ordenadores portátiles y monitores a través del acuerdo marco 02/2016. A su vez, se han publicado también las plantillas para homogeneizar las ofertas por parte de los adjudicatarios y facilitar a los organismos la evaluación y la realización de las propuestas de adjudicación.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Aviso sobre el acuerdo marco 02/2016 de suministro para el suministro de ordenadores de mesa, ordenadores portátiles y monitores
  04/09/2018

  El acuerdo marco 02/2016 ha entrado en vigor el 3 de septiembre de 2018.

 • Eskuragarri dago inbentariagarria ez den bulego-materialaren 07/2016 Esparru Akordioaren tresnen bertsio berria
  23/08/2018

  Inbentariagarria ez den bulego-materialaren 07/2016 esparru-akordioaren tresnen bertsio berria argitaratu da (20180816 bertsioa), hainbat hobekuntza barne dituena. Halaber, 7., 8., 11. eta 13. loteetako tresnek kontuan hartzen dute Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak adostutako ALPADI, S.A. esleipendunaren aldi baterako kanporaketa. Conecta plataforman ez da tresnen aurreko bertsioarekin burututako eskaera berririk onartuko.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioaren 5. motaren amaiera
  07/08/2018

  Jakinarazten da 2018ko abuztuaren 8an amaitu zela ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioaren 5. motaren (bulegotika-softwarea) indarraldia, urriaren 12ko 1098/2001 Errege Dekretuak onartu zuen Herri Administrazioen Kontratuen Legearen Araudi Orokorraren 193.5 b) artikuluan xedatutako epea igaro ondoren. Ezin izan da esparru-akordio horren mota hori ordeztuko duen esparru-akordio berri baten lizitaziorik burutu. DGRCCaren aldetik, prozedura berri bat izapidetzen ari da xede berarekin.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioari buruzko ohar garrantzitsua
  31/07/2018

  Ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioaren baitako esleipenetarako proposamenak onartzeko epea luzatuko da: abuztuaren 20ra bitartean CONECTA sisteman dokumentazio guztiarekin eta akatsik gabe sartzen diren proposamenak izapidetuko dira.

 • Ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioari buruzko ohar garrantzitsua
  24/07/2018

  Mahai gaineko ordenagailuen, ordenagailu eramangarrien eta monitoreen hornidurarako 02/2016 esparru-akordioa laster indarrean sartuko denez, ondorengoa jakinarazten dizuegu: uztailaren 31ra arte izapidetuko dira ordenagailu pertsonalen eta bulegotika-softwarearen hornidurarako 02/2013 esparru-akordioaren esleipen-proposamenak, CONECTA sisteman dokumentazio oso eta zuzenarekin sartu direnak, hain zuzen ere.

 • Energia elektrikoa hornitzeko 23/2017 esparru-akordioaren inguruko ohartarazpena
  23/07/2018

  Datorren 2018ko abuztuaren 15erako aurreikusi da energia elektrikoa hornitzeko 23/2017 esparru-akordio berria indarrean sartzea.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Inprimagailuen, funtzio anitzeko inprimagailuen, eskanerren eta beren osagarri eta material suntsikorren (tonerra) horniduraren inguruko informazio-oharra
  23/07/2018

  05/2013 esparru-akordioaren indarraldia amaituta, hamabi hilabetetik gorako iraunaldia behar duten adierazitako ondasunen hornidura-kontratuek (esaterako, errentamendu-kontratuak) ondasunen aitorpenen eta kontratazio zentralizatuko zerbitzuen inguruko apirilaren 10eko EHA/1049/2008 Aginduaren 4. artikuluan aurreikusitako baimena jaso beharko dute kontratazioaren aurretik.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Administrazio elektronikoko sistemak garatzeko 26/2015 esparru-akordioaren luzapena
  22/07/2018

  Administrazio elektronikoko sistemak garatzeko 26/2015 esparru-akordioa bi urteko iraunaldiarekin gauzatu zen, beste bi urtetan zehar luzatzeko aukerarekin, eta 2016ko abuztuaren 1ean sartu zen indarrean. Hasierako iraunaldia amaituta eta dagokion izapide administratiboa burututa, esparru-akordio honen iraunaldia 2020ko uztailaren 31ra bitartean luzatzea erabaki da.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko
 • Inprimagailuak, funtzio anitzeko ekipoak eta eskanerrak hornitzeko 05/2018 Esparru Akordio berriaren lizitazioa argitaratzea
  11/07/2018

  2018ko uztailaren 9an, argitaratu da Sektore Publikoko Kontratazio Plataforman argitaratu da, inprimagailuak, funtzio anitzeko ekipoak eta eskanerrak hornitzeko 05/2018 Esparru Akordioaren iragarki berria.

  Egin klik hemen informazio gehiago lortzeko