Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Legezko oharra

Ogasun eta Administrazio Publikoen Ministerioko Idazkariordetzari atxikitako Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusia (aurrerantzean DGRCC) da honako Interneteko domeinuaren jabea: http://contratacioncentralizada.gob.es

Webgune honen erabilerak baldintza orokor hauen berariazko onarpen osoa dakar, erabiltzailea webgunera sartzen den momentuan duten bertsioaren arabera, webguneko zenbait edukirentzat edo zerbitzurentzat aplikagarriak izan litezkeen baldintza bereziak kaltetu gabe. Edozein kasutan, informazioaren eta zerbitzuen eguneratzea ez da berehalakoa izango, beraz desberdintasunak ager litezke. Beti ere webguneko informazioa, zerbitzuak eta edukiak eguneratuta daudela eta zehatzak direla egiaztatzea gomendatzen dugu.

Legezko ohar honetan jasotako termino eta baldintzak aldatzea gerta liteke, beraz Ataria atzitzen den bakoitzean baldintzak berrikustea gomendatzen da.

 1. Web atariaren erabilerarako baldintza orokorrak

  http://contratacioncentralizada.gob.es webgunean dagoen informazioak eta horri loturiko postontzien bidez erabiltzaileek planteatzen dituzten galderei ematen zaizkien erantzunek herritarrei informazio orokorra eta arreta emateko beharrak betetzen dituzte administrazio-informazioa emateko eta herritarrei arreta emateko zerbitzuak arautzen dituen otsailaren 9ko 208/1996 Errege Dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera; beraz, Atarian argitaratutako informazioak ez dakar inoiz araudiaren interpretaziorik, eta ez du izango domeinuaren jabe den erakundearentzat legezko baliorik edo balio ekonomikorik; informazioa besterik ez da eta bertatik ez da inoiz eratorriko inolako eragin juridiko loteslerik.

  Webguneko zerbitzuak hobetzeko xedearekin, erreserbatu egin da, edozein momentutan eta erabiltzaileei aurrez jakinarazi gabe, webguneko aurkezpena, konfigurazioa, zehaztasun teknikoak eta zerbitzuak alde bakar baten erabakiaz aldatzeko eskubidea.

 2. DGRCCko web atariaren diseinuaren, logotipoen eta bestelako irudien gaineko jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak

  Bai atariko diseinua eta horren iturburu-kodeak, eta baita bertan ageri diren logotipoak, markak eta bestelako ikur bereizgarriak DGRCCarenak dira eta dagozkien jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideen bitartez babestuak daude. Babes horrek bertan ageri diren irudiak ere barne hartzen ditu.

  Horien erabilera, erreprodukzioa, banaketa, komunikazio publikoa, eraldaketa edo antzeko beste edozein jarduera erabat debekatuta dago Zuzendaritza Nagusiaren berariazko baimena izan ezean. Atal honetan adierazitako Atari honetako elementuak erabiltzeko erabiltzaileari ematen zaion lizentziak honako ekintzak onartzen ditu soilik: erabiltzaileak eduki horiek deskargatzea eta edukien erabilera pribatua egitea, beti ere eduki horiek zatitzen ez badira.

  DGRCCak hirugarrenen jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak errespetatuko dituela adierazten du; horregatik, gune honek zure eskubideak urratzen dituela uste baduzu, atariko webmasterraren bidez gurekin harremanetan jartzea eskertuko genizuke, ondorengo helbide elektronikoan: portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es.

 3. Datu pertsonalen babesa

  Webgune honen postontzi- eta harpidetza-zerbitzuetan eskatu ohi diren datu pertsonalak isilpekotasunez tratatzen dira, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezarri dituen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 (EB) Erregelamenduan, 2016ko apirilaren 27koan, xedatutakoaren arabera eta 3/2018 Lege Organikoan, abenduaren 5ekoan, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzekoan xedatutakoaren arabera.  

  Edonork du  Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusiak (DGRCC)  beren datuez egingo duen tratamenduen gaineko informazioa eskuratzeko eskubidea. Zure datu pertsonalen tratamenduari edo zure eskubideak egikaritzeari buruzko kontu guztiei dagokienez, nahi izanez gero, jarri harremanetan Haziendako Datu Babesaren Ordezkariekin, informazioa eskatzeko inprimaki honen bitartez.

  Tratamenduaren arduradunaren aurrean eskubide hauek erabil daitezke, bidezkoa denean: datuak eskuratu, zuzendu eta ezabatzeko eskubideak eta horien eramangarritasunari buruzkoak, horien tratamendua mugatzeko eta haren aurka egiteko eskubideak, baimena kentzeko eskubidea, eta zure datuen tratamendu automatizatuan soilik oinarritutako erabakien xede ez izateko duzun eskubidea. Horretarako, eskubideak baliatzeko inprimaki honetaz baliatuko zara.

  Datuen Babeserako Espainiako Agentziari (Jorge Juan 6, 28001 MADRID) erreklamazioa egiteko eskubideaz baliatzeko, jo esteka  honetara.

  Erreklamazioa aurkeztu aurretik, Haziendako Datuen Babesaren Ordezkariarengana jo dezakezu, esandako Lege Organikoaren  37.1. artikuluan xedatutakoaren arabera, aurretiko erreklamazioa egiteko inprimaki honen bitartez.

  Gai horretaz eta Hazienda Ministerioko Datuen Babesaren Ordezkariarekin harremanetan jartzeko datuez gehiago jakiteko, jo datuen babeserako kanalera.

 4. Lege aplikagarria eta jurisdikzioa

  Legezko ohar honetako baldintzen interpretazioan gatazka edo auziren bat agertuko balitz, eta baita atari honetako zerbitzuekin loturiko edozein arazo ebazteko ere, Espainiako legeak aplikatuko dira. Atarira sartzearekin edo atariko zerbitzuen erabilerarekin loturiko edozein gatazka ebazteko, DGRCCak eta erabiltzaileak onartzen dute erabiltzailearen bizitokiko epaitegi eta auzitegien agintaritzaren pean ezarriko direla, beti ere bizitokia Espainian badago.

 5. Sektore Publikoko informazioa berrerabiltzea

  • Baldintza orokorren derrigortasuna

   www.datos.gob.es/avisolegal web orrian beti eskuragarri egongo diren baldintza orokor hauek lotesleak izango dira edozein berrerabiltzailerentzat horien mende dauden dokumentuak erabiltze hutsagatik. Eragin horietarako, berrerabiltzaile hitzak barne hartuko du sektore publikoko informazioa berrerabiltzen duen edozein pertsona, fisiko edo juridiko, erabilera merkataritza-helburuetarako nahiz bestelako helburuetarako bada ere.

  • Berrerabiltzeko baimena eta jabetza intelektualaren eskubideen lagapen ez esklusiboa

   Baldintza orokor hauek mende dituzten dokumentuen berrerabiltzea baimentzen dute merkataritza-helburuetarako eta bestelako helburuetarako. Berrerabiltzeak barne hartzen du sektore publikoaren informazioa berrerabiltzearen inguruko azaroaren 16ko 37/2007 Legea garatzen duen urriaren 24ko 1495/2011 Errege Dekretuaren 1.2 artikuluan aipatutako Estatuko Administrazio Orokorraren organoen eta estatuko sektore publikoko gainerako erakunde eta entitateen dokumentuen erabilera, erabilera hori pertsona fisikoek nahiz juridikoek egiten dutela, merkataritza-helburuetarako edo bestelako helburuetarako, beti ere erabilera hori jarduera administratibo publikoa ez bada. Baimendutako berrerabiltzeak barne hartzen ditu, adibide gisa, honako jarduerak: informazioaren kopia, banaketa, aldaketa, egokitzea, ateratzea, berrantolatzea eta konbinazioa.

   Dokumentuaren kontzeptuaren esanahia sektore publikoaren informazioa berrerabiltzearen inguruko azaroaren 16ko 37/2007 Legearen 3. artikuluan ezarritakoa da, sektore publikoaren informazioa berrerabiltzearen inguruko azaroaren 16ko 37/2007 Legea aldatzen duen uztailaren 9ko 18/2015 Legean emandako idazkeraren arabera, eta beraz barne du informazio guztia, bere euskarri material edo elektronikoa edozein izanda ere, informazio grafikoa, entzunezkoa edo irudizkoa izanda ere, eta, ondorioz, informazio bereiziena eta landugabeena ere barne hartuz.

   Baimen honek, halaber, jabetza intelektualaren eskubideen doako lagapen ez esklusiboa dakar, egokia denean, lehen aipaturiko dokumentuentzat, era horretan baimena emanez erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko edo eraldaketa jarduerak burutzeko baimenduriko berrerabiltzearen barne, edozein modalitatetan eta formatutan, mundu guztian eta Legeak onarturiko epe luzeenerako.

  • Berrerabiltzearen baldintza orokorrak

   Honako baldintza orokorrak aplikagarriak izango dira dokumentuen berrerabiltze kasuetarako:

   1. Informazioaren zentzua desnaturalizatzea debekatuta dago.

   2. Berrerabiltzen diren dokumentuen iturria aipatu behar da. Aipamen hori modu honetan egingo da: “Datuen jatorria: Kontratazioaren Arrazionalizazio eta Zentralizazio Zuzendaritza Nagusia - Ogasun Ministerioa”.

   3. Berrerabiltzen diren dokumentuen azken eguneratzearen data aipatu behar da, beti ere jatorrizko dokumentuan ageri bada.

   4. Ezingo da aipatu, adierazi edo iradoki berrerabilitako informazioaren jabe den DGRCCak berrerabiltzean parte hartzen duenik edo berrerabiltzea laguntzen edo sustatzen duenik.

   5. Berrerabilitako jatorrizko dokumentuan adierazitako eguneratze-dataren eta berrerabiltze-baldintzen inguruko metadatuak, halakorik balego, ezingo dira aldatu edo ezabatu.

  • Erantzukizunak baztertzea

   Berrerabiltzea burutzen duten erabiltzaile edo agenteek datu-sorten erabilera bere kontura eta arriskura egingo dute, eta haiei soilik dagozkie hirugarrenen aurrean sortutako kalteetatik erator litezkeen erantzukizunak.

   DGRCCa ez da erantzule izango bere informazioarekin berrerabiltzaileek burututako erabileren ondorioz, ez eta berrerabilitako informazioaren erabilerak sor litzakeen kalte ekonomiko, materialak edo datuekiko kalteak, zuzenak nahiz zeharkakoak, edo galera ekonomikoak direla eta.

   DGRCCak ez du bermatzen berrerabil daitezkeen dokumentuak eskuragarri egongo direnik, ez edukiei ez eta formari dagokionez, eta ez du erantzukizunik bere gain hartzen dokumentu horietan egon litezkeen akatsak edo omisioak direla eta.

  • Berrerabiltzailearen erantzukizuna

   Berrerabiltzailea sektore publikoko informazioa berrerabiltzearen gaineko araudiaren mende egongo da, azaroaren 16ko 37/2007 Legearen 11. artikuluan ezarritako zehapen-araubidea barne.

 6. Estekak eta hiperestekak

  Baliteke aldaketa hauek hirugarrenen web orrietara bideratutako webguneko hiperestekei eragitea. DGRCCak ez du bere gaineko erantzukizunik hartuko gune horietan egon litezkeen edukiak, informazioak edo zerbitzuak direla eta, web orri horiek bere jabetzakoak ez baitira eta ez baititu bertako edukiak berrikusten. Eduki, informazio eta zerbitzu horiek izaera informatiboa izango dute soilik eta ez dute esan nahi eduki edo gune horien jabeak diren pertsona edo erakundeekin erlaziorik dagoenik.

  http://contratacioncentralizada.gob.es domeinurako estekak hirugarrenen web orrietan aurki litezke. Horrek ez du esan nahi DGRCCaren eta web orri horien jabeen artean erlaziorik dagoenik, ez eta DGRCCak web orri horietako edukiak edo zerbitzuak bere osotasunean edo partzialki onartzen dituenik. Beraz, web orri horietako jabeek ezingo dute adierazi ez eta iradoki DGRCCak hiperesteka berariaz baimentzen duenik, edo DGRCCak bertan eskainitako edo iragarritako zerbitzuak bere gain hartzen dituenik edo gainbegiratzen dituenik.

  http://contratacioncentralizada.gob.es domeinura estekaren bat duten web orriek ezingo dute DGRCCarena den markarik, izenik, logotiporik, esloganik edo bestelako ikur bereizgarririk ageri, hiperestekan bertan ageri ezean. Halaber, orrialde horiek ezingo dute bidegabeko edo oro har onartutako jardunbide onen kontrako edukirik izan, ez eta hirugarrenen eskubideak urratzen dituen edukirik.

  DGRCCak ez du bermatzen eta ez du bere gain erantzukizunik hartzen hiperestekaren jabe den erakundeak eskaintzen dituen eduki edo zerbitzuen kalitatea, zehaztasuna, fidagarritasuna, zuzentasuna edo moralitatea dela eta. Web orri horietara sartzen diren pertsonek bere erantzukizun pean hartuko dituzte hiperesteka duen web orrira sartzeagatik erator litezkeen ondorioak, kalteak edo jarduerak.

 7. Hizkuntza anitzetako bertsioa

  Kontratazio zentralizatuaren web ataria Espainiako hainbat lurraldetan ofizialak diren hizkuntzetara itzuli da, Espainiako Konstituzioaren 3. artikuluan eta lurralde horietako Autonomia Estatutuetan ezarritakoaren arabera. Hizkuntza horiek katalana, euskara, galiziera eta valentziera dira. Halaber, Europar Batasuneko hizkuntza batera itzuli da (ingelesa).

  Ohartarazten da, oro har, gaztelaniako bertsioaren eta gainontzeko hizkuntzetako bertsioen artean desfaseren bat egon litekeela, itzulpen-prozesuaren ondorioz.

 8. Cookien politika

  Kontratazio Zentralizatuaren atariak aldi baterako cookieak instalatzen ditu, helburu bakarra eta esklusiboa da ataria hainbat hizkuntzatan ikusi eta saioa identifikatzeko.

  Cookie batek ez du pertsona bat identifikatzen, baizik eta ordenagailu-nabigatzaile-erabiltzailearen konbinazioa, aldi baterako baliotasun mugatua dute eta ez dira inolaz ere erabiltzen informazio pertsonala biltzeko.

  DGRCC Datuak Babesteko Espainiako Agentziaren arlo honetako araudi juridikoa eta jarraibideak jarraitzen ditu.

  Zehazki, instalatuko ziren cookie bakarrak honako hauek izango lirateke:

  Web atarian zehar nabigatzeko ez dago cookie hau instalatzeko baimenik eman beharrik, cookiea zuzenean nabigatzailetik desgai daitekeelako. Cookiea desgaitzekotan, ataria hizkuntza lehenetsian soilik bistaratuko da (gaztelania).

 9. Frameak

  DGRCCak berariaz debekatzen du “framing”-ak egitea edo hirugarrenek bestelako mekanismoak erabiltzea bere atariko jatorrizko diseinu, konfigurazio edo edukiak aldatzeko xedearekin.

 10. Irisgarritasuna

  Kontsultatu atari honen Erabilerraztasun Adierazpena.