Ogasun Ministerioaren logotipoa
Kontratazio zentralizatua

Derrigorrezko esparru subjektiboa

Lege horren Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 229 artikuluaren arabera, Estatuko Kontratazio Zentralizatuko Sistema nahitaezkoa da Estatuko sektore publikokoak diren erakunde, entitate eta legearen 1. paragrafoko a), b), c), d) eta g) idatz-zatietan adierazitako erakunde guztientzat, salbu eta kontratuak sekretupekoak edo isilpekoak direla deklaratu bada sekretu ofizialak arautzen dituen legerian xedatutakoaren arabera.

Hau da, nahitaezkoa da Estatuko Administrazio Orokorrarentzat, haren erakunde autonomoentzat, Gizarte Segurantzako kudeaketa-erakunde eta zerbitzu erkideentzat eta Estatuko gainerako erakunde publikoentzat.

Hona hemen derrigorrez parte hartu behar duten erakundeen zerrenda.

Derrigorrezko esparruaren barne bazaude, kontratazio zentralizatuko gisa izendatutako hornidurak eta zerbitzuen kontratazioa Estatuko Kontratazio Zentralizatuaren Sistemaren bidez burutu beharko duzu.