Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

 • Nota informativa relativa a la publicació de nous models de documents de licitació per a contractes basats en els lots de l’1 al 9 de l’Acord marc 02/2016 de SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE TAULA, ORDINADORS PORTÀTILS I MONITORS
  23/11/2019

  S’informa que s’ha publicat una nova versió dels models de documents de licitació per a contractes basats en els lots de l’1 al 9 de l’acord marc 02/2016 per al SUBMINISTRAMENT D’ORDINADORS DE TAULA, ORDINADORS PORTÀTILS I MONITORS, com a conseqüència de l’entrada en vigor del Reial decret llei 14/2019, de 31 d’octubre, pel qual s’adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d’administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Els documents de licitació dels contractes basats en l’Acord marc 02/2016 hauran d’indicar si la prestació objecte del contracte implica o no el tractament de les dades personals. Finalment, es recorda que aquest Acord marc admet l’enviament d'invitacions a segones licitacions utilitzant el sistema d'informació de la DGRCC (CONECTA-CENTRALIZACIÓN) o a través de la plataforma de Contractació del Sector Públic.

 • AVÍS IMPORTANT SOBRE FINALITZACIÓ DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE PAPER 20/2017
  14/11/2019

  Informació sobre la fi de la vigència de l’Acord marc 20/2017, per al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores, i estat de la licitació del nou Acord marc 20/2019.

  Fes clic aquí per veure més informació
 • AVÍS IMPORTANT NOU AM 01/2019, MOBILIARI
  14/11/2019

  Informació sobre la licitació de nou Acord marc per al “SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI DE DESPATX I COMPLEMENTARI, D’ARXIU, BIBLIOTEQUES, MAMPARES, CLÍNIC I GERIÀTRIC I DE LABORATORI (AM 01/2019)”

  Fes clic aquí per veure més informació
 • TANCAMENT EXERCICI 2019 DE LA TRAMITACIÓ DE CONTRACTES BASATS EN ACORDS MARC DE LA CENTRAL DE CONTRACTACIÓ DE L'ESTAT
  13/11/2019

  A l'efecte de tancament de l'exercici 2019, s'informa que els documents de licitació i les propostes d'adjudicació de contractes basats, quan aquests contractes s'executin o iniciïn la seva execució en aquest exercici, hauran de tenir entrada en l'aplicació CONECTA CENTRALIZACIÓN dins dels terminis especificats.

  Fes clic aquí per veure més informació

T'interessa