Logotip del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui és qui

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Coordinación y Gestión Presupuestaria

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Entre los años 2014 y 2017 desempeñó el puesto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, siendo en 2015 nombrada Delegada de Economía y Hacienda en la citada provincia.

Paloma Rosado Santurino
Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense de Madrid i funcionària del Cos Superior d'Intervenció i Comptabilitat de l'Administració de la Seguretat Social. Des que hi va ingressar ha exercit càrrecs en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i pressupostària en diversos ministeris, entre els quals destaquen: Subdirectora General d'Administració i Control de la Gestió i Subdirectora de l'Oficina Pressupostària al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Oficial Major al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i Subdirectora General de l'Oficina Pressupostària i Gestió Financera al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Lucía Campos Zambrano
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres de caràcter Operatiu

Llicenciada en Dret per la Universitat Complutense de Madrid i per la Universitat Sorbona de París. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Des que va ingressar a l'Administració, ha estat exercint diversos treballs relacionats amb la contractació pública. Entre els anys 2008 i 2013 va tenir el càrrec de Sotsdirectora Adjunta de l'Oficial Major del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Des de l'any 2013 fins al 2017 ha sigut Sotsdirectora Adjunta de Contractació Centralitzada de Subministraments, Obres i Serveis.

Carmen Noguero Galilea
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres per a la Gestió d'Immobles

Llicenciada en Geografia i Història per la Universidad Complutense de Madrid. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Entre els anys 1995 i 2000 va exercir d'Oficial Major del Ministeri d'Educació i Ciència / Educació i Cultura. Des de l'any 2000 fins al 2013 ha estat Oficial Major en el Ministeri d'Hisenda / Economia i Hisenda / Hisenda i Administracions Públiques.

Carmen Gandarillas Rodríguez
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Tecnologies

Llicenciada en Dret per la Universidad Complutense de Madrid i Màster en Direcció Pública per l'EOI i l'Institut d'Estudis Fiscals. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Des que va ingressar a l'Administració ha exercit diversos càrrecs relacionats amb la contractació pública.

José Santos Santamaría Cruz
Secretari de la Junta de Contractació Centralitzada

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad de Valladolid i Màster en Direcció Pública per l'Institut Nacional d'Administració Pública. Pertany al Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat i al de Tècnics d'Hisenda (en excedència). Vocal del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals des de la seua creació a l'any 2010 fins a maig de 2017.

 

Organigrama de la DGRCC

Organigrama de la DG

Si vols saber quina subdirecció general gestiona cada contracte, fes clic en Contacta amb nosaltres.