Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui és qui

Paloma Rosado Santurino
Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad Complutense de Madrid i funcionària del Cos Superior d'Intervenció i auditoria de l'Administració de la Seguretat Social. Des que hi va ingressar ha exercit càrrecs en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i pressupostària en diversos ministeris, entre els quals destaquen: Subdirectora General d'Administració i Control de la Gestió i Subdirectora de l'Oficina Pressupostària al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Oficial Major al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, Subdirectora General de l'Oficina Pressupostària i Gestió Financera al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i Subdirectora General de Coordinació i Gestió Pressupostària en la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Coordinació i Gestió Pressupostària

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Madrid. Pertany al Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Estat. Entre els anys 2014 i 2017 va exercir el lloc d’Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, sent en 2015 nomenada Delegada d’Economia i Hisenda a l’esmentada província.

Mª Belén Isla Ayuso
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres de caràcter Operatiu

Arquitecta per la Universitat Politècnica de Madrid. Funcionària del Cos de Tècnics Superiors. Nomenada l’any 2009 Oficial Major al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Des del 2012, a més, assumeix la gestió econòmica i financera, així com l’estudi, la preparació i les propostes de la contractació del Departament com a Subdirectora General de l’Oficialia Major i Administració Financera, ja que ha exercit fins al 2019 en els successius Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme, Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Carmen Arroyo Waldhaus
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres per a la Gestió d'Immobles

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Pertany al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat. Entre 2002 i 2005 va exercir el lloc de Subdirectora General de Recursos Humans als Ministeris d’Economia i Indústria, Turisme i Comerç. Des de 2005 fins a 2008 va ser Subdirectora General de Coordinació, Assistència Tècnica i Desenvolupament Organitzatiu al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. En 2008 va ser nomenada Cap del Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria de Ciència i Innovació i en 2012 del Sotssecretari d’Economia i Competitivitat.

Rosa María Alonso Díaz
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Tecnologies

Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid i Llicenciada en Dret per la UNED. Funcionària de l’Escala Tècnica de Gestió d’Organismes Autònoms (Rama Jurídica) i del Cos de Gestió de l’Administració Civil de l’Estat (en excedència). Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’administració en llocs relacionats amb la gestió financera, en el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i en la unitat de control de l’Autoritat de Gestió dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Compta amb més de 13 anys d’experiència en el sector privat en l’àmbit de la consultoria de sistemes i processos de negoci.

José Santos Santamaría Cruz
Secretari de la Junta de Contractació Centralitzada

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad de Valladolid i Màster en Direcció Pública per l'Institut Nacional d'Administració Pública. Pertany al Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat i al de Tècnics d'Hisenda (en excedència). Vocal del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals des de la seua creació a l'any 2010 fins a maig de 2017.

 

Organigrama de la DGRCC

Organigrama de la DG

Si vols saber quina subdirecció general gestiona cada contracte, fes clic en Contacta amb la DGRCC.