Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui és qui

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Coordinación y Gestión Presupuestaria

Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado. Entre los años 2014 y 2017 desempeñó el puesto de Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, siendo en 2015 nombrada Delegada de Economía y Hacienda en la citada provincia.

Paloma Rosado Santurino
Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació

Llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universidad Complutense de Madrid i funcionària del Cos Superior d'Intervenció i Comptabilitat de l'Administració de la Seguretat Social. Des que hi va ingressar ha exercit càrrecs en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i pressupostària en diversos ministeris, entre els quals destaquen: Subdirectora General d'Administració i Control de la Gestió i Subdirectora de l'Oficina Pressupostària al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Oficial Major al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport i Subdirectora General de l'Oficina Pressupostària i Gestió Financera al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública.

Carmen Noguero Galilea
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres per a la Gestió d'Immobles

Llicenciada en Geografia i Història per la Universidad Complutense de Madrid. Pertany al Cos Superior d'Administradors Civils de l'Estat. Entre els anys 1995 i 2000 va exercir d'Oficial Major del Ministeri d'Educació i Ciència / Educació i Cultura. Des de l'any 2000 fins al 2013 ha estat Oficial Major en el Ministeri d'Hisenda / Economia i Hisenda / Hisenda i Administracions Públiques.

Rosa María Alonso Díaz
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Tecnologies

Llicenciada en Ciències Físiques per la Universitat Complutense de Madrid i Llicenciada en Dret per la UNED. Funcionària de l’Escala Tècnica de Gestió d’Organismes Autònoms (Rama Jurídica) i del Cos de Gestió de l’Administració Civil de l’Estat (en excedència). Ha desenvolupat la seva carrera professional en l’administració en llocs relacionats amb la gestió financera, en el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals i en la unitat de control de l’Autoritat de Gestió dels programes operatius del Fons Europeu de Desenvolupament Regional. Compta amb més de 13 anys d’experiència en el sector privat en l’àmbit de la consultoria de sistemes i processos de negoci.

José Santos Santamaría Cruz
Secretari de la Junta de Contractació Centralitzada

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad de Valladolid i Màster en Direcció Pública per l'Institut Nacional d'Administració Pública. Pertany al Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat i al de Tècnics d'Hisenda (en excedència). Vocal del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals des de la seua creació a l'any 2010 fins a maig de 2017.

 

Organigrama de la DGRCC

Organigrama de la DG

Si vols saber quina subdirecció general gestiona cada contracte, fes clic en Contacta amb nosaltres.