Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui és qui

Paloma Rosado Santurino
Directora General de Racionalització i Centralització de la Contractació

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad Complutense de Madrid i funcionària del Cos Superior d'Intervenció i auditoria de l'Administració de la Seguretat Social. Des que hi va ingressar ha exercit càrrecs en l'àmbit de la gestió econòmica, financera i pressupostària en diversos ministeris, entre els quals destaquen: Subdirectora General d'Administració i Control de la Gestió i Subdirectora de l'Oficina Pressupostària al Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació, Oficial Major al Ministeri d'Educació, Política Social i Esport, Subdirectora General de l'Oficina Pressupostària i Gestió Financera al Ministeri de Política Territorial i Administració Pública i Subdirectora General de Coordinació i Gestió Pressupostària en la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Elena Rubio Aliste
Subdirectora General de Gestió Pressupostària i Assumptes Generals

Llicenciada en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Autònoma de Madrid. Pertany al Cos Superior d’Interventors i Auditors de l’Estat. Entre els anys 2014 i 2017 va exercir el lloc d’Interventora Territorial de Santa Cruz de Tenerife, sent en 2015 nomenada Delegada d’Economia i Hisenda a l’esmentada província.

Carmen Arroyo Waldhaus
Subdirectora General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministres per a la Gestió d'Immobles

Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid. Pertany al Cos Superior d’Administradors Civils de l’Estat. Entre 2002 i 2005 va exercir el lloc de Subdirectora General de Recursos Humans als Ministeris d’Economia i Indústria, Turisme i Comerç. Des de 2005 fins a 2008 va ser Subdirectora General de Coordinació, Assistència Tècnica i Desenvolupament Organitzatiu al Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. En 2008 va ser nomenada Cap del Gabinet Tècnic de la Sotssecretaria de Ciència i Innovació i en 2012 del Sotssecretari d’Economia i Competitivitat.

Alberto Ramallo Lucini
Subdirector General de Contractació Centralitzada de Tecnologies

Enginyer industrial per la Universitat Politècnica de Madrid, ha treballat en sector TIC des de 2005. L'any 2018 s'incorpora a l'Administració General de l'Estat com a funcionari del Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat, primer en el Ministeri de Justícia i, des de 2021, en el Ministeri d'Hisenda. Actualment exerceix el lloc de Sotsdirector General de Contractació Centralitzada de Tecnologia, en la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació.

Eugenio Albero Cifuentes
Sotsdirector General de Contractació Centralitzada de Serveis i Subministraments de Caràcter Operatiu

Llicenciat en Dret per la UNED. Pertany al Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat, al Cos Superior d'Inspectors d'Hisenda de l'Estat (en excedència), i a l'escala de suboficials del Cos General de l'Exèrcit de Terra (en excedència). Interventor delegat en diferents Ministeris i Organismes Autònoms (1998-2017). Vocal del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals (2017-2024).

José Santos Santamaría Cruz
Secretari de la Junta de Contractació Centralitzada

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universidad de Valladolid i Màster en Direcció Pública per l'Institut Nacional d'Administració Pública. Pertany al Cos Superior d'Interventors i Auditors de l'Estat i al de Tècnics d'Hisenda (en excedència). Vocal del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals des de la seua creació a l'any 2010 fins a maig de 2017.

 

Organigrama de la DGRCC

Organigrama DGRCC

Si vols saber quina subdirecció general gestiona cada contracte, fes clic en Contacta amb la DGRCC.