Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Qui som

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació és la unitat dependent de la Sotssecretaria del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, que dirigeix i gestiona el sistema estatal de contractació centralitzada, com a via per a la seva racionalització i millora de la seva eficiència i transparència. Aquest model no sols genera estalvis de naturalesa econòmica sinó també altres derivats de la reducció de tràmits i de càrregues administratives, estant obert a totes les Administracions Públiques.

Missió

Impuls, gestió i millora contínua del sistema estatal de contractació centralitzada.

Visió

Treballem per a la consolidació de la contractació centralitzada, com a model de referència basat en la sostenibilitat i qualitat dels subministraments i serveis adquirits, amb la millora de l’eficiència i la rendibilitat de la despesa pública.

Valors

Qualitat; Eficiència; Igualtat de tracte; Integritat; Lliure concurrència; Participació; Professionalització; Responsabilitat; Simplificació; Sostenibilitat; Transparència.