Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Normativa

 1. Estructura orgànica i competències

 2. Normativa centralització

  • Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/2027/2013, de 30 d'octubre per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/536/2014, de 3 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/1392/2014, de 25 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HAP/1098/2015, d'11 de juny, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada

  • Ordre HAP/2834/2015, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/457/2018, de 30 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de subministraments i serveis de contractació centralitzada.

  • Ordre HFP/761/2022, de 2 d'agost, per la qual es modifica l'Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada

  • Resolució de 8 de maig de 2024, De la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, en relació amb la declaració de contractació centralitzada de determinats subministraments i serveis.

  • Resolució de 3 de gener de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'aprova la utilització de l'aplicació AUNA com a eina de gestió dels acords marc i dels sistemes dinàmics d'adquisició del sistema estatal de contractació centralitzada.

  • Resolució d'11 de gener de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament de paper.

  • Resolució de 19 d'abril de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament de motocicletes i ATV/QUADS.

  • Resolució de 27 d'abril de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament d'equips audiovisuals.

  • Resolució de 8 de maig de 2023, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió del sistema dinàmic d'adquisició i dels contractes específics per al subministrament del programari de sistema, desenvolupament i aplicació.

  • Resolució de 25 de gener de 2024, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'Acord marc i dels contractes basats dels serveis de compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional.

  • Resolució de 29 de maig de 2024, de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació, per la qual s'autoritza la utilització de l'aplicació informàtica AUNA com a eina de gestió de l'acord marc i dels contractes basats de subministrament de combustibles en estacions de servei.

 3. Normativa contractació nacional i comunitària