Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

Otras Novedades

Amb data 29 d’octubre de 2020, s’ha acordat la pròrroga dels lots 1 i 2 de l’Acord marc 20/2019, relatiu al subministrament de paper d’equips d’impressió, fotocopiadores, copiadores i multicopiadores, per un període d’1 any, des del 16 de març de 2021 fins al 15 de març de 2022.

Atesa la finalització de l’Acord marc 50/2017, per a la prestació dels serveis de compra d’espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris per a la difusió de les campanyes de publicitat institucional, el proper 28 de febrer de 2021, s’ha dictat la resolució per la qual es determina la data límit per iniciar expedients de contractació basats en aquest acord marc.

Fes clic aquí per veure més informació

S’ha iniciat la tramitació d’un nou Contracte centralitzat de serveis postals de Notificacions administratives i judicials, l’inici de les quals es preveu per a l’1 de novembre de 2020, en substitució del contracte vigent. La seva durada inicial és de 25 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social.

El passat 17 d’agost es va publicar en la Plataforma de Contractació del Sector Públic la licitació del nou Contracte centralitzat de serveis postals de Cartes ordinàries i certificades, enviaments publicitaris i franqueig a destinació, l’inici dels quals està previst per a l’1 de gener de 2021. La seva durada inicial és de 35 mesos, amb una possible pròrroga de fins a 12 mesos. L’àmbit subjectiu d’aquest contracte inclou a tots els Ministeris i Organismes del sector públic estatal, així com a les Entitats Gestores de la Seguretat Social. L’objecte del contracte és el servei de les cartes certificades i ordinàries, tant nacionals com internacionals, així com les urgents sempre que siguin nacionals. No s’inclouen les cartes urgents internacionals ni les cartes certificades internacionals. També s’inclouen els serveis d’enviaments publicitaris i les publicacions periòdiques, tant nacionals com internacionals, el franqueig a destinació i la devolució informada de cartes ordinàries.

T'interessa