Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

Otras Novedades

El 27 de maig de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 12/2016 per al subministrament d’equips audiovisuals, per un termini de 12 mesos, des del 15 d’octubre de 2020 fins al 14 d’octubre de 2021.

Fes clic aquí per veure més informació

El 3 de juny de 2020 s’ha acordat la segona pròrroga de l’Acord marc 07/2016 per als subministraments de material d’oficina no inventariable, en tots els lots, des de l’1 d’octubre de 2020 fins al 30 d’abril de 2021.

Fes clic aquí per veure més informació

El 28 de maig de 2020 s’ha acordat la pròrroga de l’Acord marc 26/2015 de serveis de desenvolupament de sistemes d’administració electrònica amb les empreses adjudicatàries que han prestat la seva conformitat a aquesta. L’Acord marc es prorroga per un període de 6 mesos, des de l’1 d’agost de 2020 a l’1 de febrer de 2021.

Fes clic aquí per veure més informació

El 7 de maig de 2020 s‘ha acordat prorrogar l‘Acord marc 02/2016 per al subministrament d‘ordinadors de taula, ordinadors portàtils i monitors, per un període de 6 mesos, des del 3 de setembre de 2020 al 2 de març de 2021, per als lots del 2 al 9, i des del 14 de novembre de 2020 al 13 de maig de 2021, per al lot 1.

Fes clic aquí per veure més informació

T'interessa