Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Novetats Veu-les totes

Otras Novedades

S’ha posat a disposició l’aplicació Autorizex de presentació de sol·licituds d’autoritzacions d’excepció per a organismes de l’àmbit subjectiu obligatori en l’enllaç https://app.serviciosinternos.hacienda.gob.es/AutorizEX/.

Fes clic aquí per veure més informació

El proper 1 de novembre s’iniciarà el nou contracte centralitzat de Serveis de Seguretat Integral i d’auxiliars de control en edificis del Sector Públic Estatal.

El proper 14 d’octubre de 2021 finalitza el termini de vigència de l’AM 12/2016. El termini en el qual poden adjudicar-se els contractes basats en l’acord marc és el de la seva vigència, de manera que s’estableix el dia 6 d’octubre de 2021 com a data límit per remetre les propostes d’adjudicació a través de Conecta-Centralización. Conforme al termini abans indicat, ja no és possible convocar noves licitacions per a l’adjudicació de contractes basats en l’AM 12/2016. El nou acord marc per al subministrament d’equips audiovisuals es troba en tràmit d’adjudicació, i actualment no es pot determinar la seva data concreta d’entrada en vigor. Conforme al que s’estableix en l’article 4 de l’Orde EHA/1049/2008, fins a l’entrada en vigor del nou acord marc l’adquisició d’aquests subministraments serà realitzada per l’òrgan competent segons les normes generals de competència i procediment.

El passat 23 de setembre es va publicar a la Plataforma de Contractació del Sector Públic l’adjudicació del contracte centralitzat de Serveis de Seguretat Integral i d’Auxiliars de control en edificis del Sector Públic Estatal, l’inici del qual està previst per al proper 1 de novembre.

Fes clic aquí per veure més informació

T'interessa