Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Fòrum de Centrals de Contractació Autonòmiques

El Fòrum de Centrals de Contractació Autonòmiques té com a objectiu constituir una eina que permeti compartir experiències, reptes i solucions relatives als procediments de racionalització de la contractació i a l'activitat pròpia de les Centrals de Contractació Estatal i Autonòmiques.

Si pertanys al Fòrum de Centrals de Contractació Autonòmiques, i disposes del teu usuari i contrasenya, fes clic aquí per accedir-hi.

Si pertanys a una Central de Contractació Autonòmica, però no disposes d'usuari i contrasenya, posa't en contacte amb la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació per obtenir-los.

Celebració de la primera reunió del Fòrum de Centrals de Contractació

El 29 de maig de 2018, a la seu de l'Institut Nacional d'Administració Pública, es va celebrar la primera reunió del Fòrum de centrals de contractació, organitzat per la DGRCC, amb presència de responsables de les centrals de contractació o unitats de contractació de totes les comunitats autònomes. A la reunió va assistir un representant de la Comissió Europea, que va presentar les perspectives de la contractació pública a Europa i la Sotsdirectora General de Contractació Electrònica del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que va descriure la implementació de la licitació electrònica sobre la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Amb aquesta iniciativa, es pretén crear una xarxa per al coneixement mutu dels diversos models organitzatius i procedimentals de la centralització de la contractació a Espanya, a nivell de l'Estat i de les comunitats autònomes, i per a l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques, en honor d'una millor especialització i professionalització de la contractació pública.