Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Consultes a empreses

Per tal d'incrementar la transparència dels processos de contractació centralitzada i de conèixer l'opinió del sector empresarial a què es dirigeixen els acords marc i els contractes, des de la DGRCC es duen a terme, de forma prèvia a l'aprovació dels plecs de condicions de la contractació, reunions amb associacions empresarials i sessions o consultes públiques amb licitadors potencials i associacions. Al llarg dels dos últims anys s'han mantingut les sessions o consultes públiques següents:

 • El 12 de desembre de 2013 es va celebrar una sessió informativa amb els principals operadors econòmics del sector de les estacions de servei (REPSOL, CEPSA, BP, DISA PENÍNSULA (LLICENCIATÀRIA DE SHELL) i DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS) per a combustibles d'automoció i es va remetre un qüestionari perquè les empreses opinessin sobre diversos aspectes del contracte.

 • El 30 de gener de 2014 es va celebrar una sessió informativa destinada a les empreses fabricants de vehicles turismes, per a la presentació del nou acord marc relatiu a l'adquisició d'aquests vehicles i per demanar l'opinió del sector en relació a diverses qüestions tècniques, que es van fer arribar a la DGRCC a través d'un qüestionari. A aquesta sessió van acudir representants de 26 empreses i associacions.

 • El 26 de març de 2014 es va celebrar una sessió informativa amb el sector empresarial de la seguretat privada, per a la presentació de la primera fase de la contractació centralitzada dels serveis de seguretat privada i auxiliars de control en diversos edificis de quatre ministeris i diversos organismes a Madrid, a la qual van assistir més de 60 persones de 45 empreses o associacions. Després de la reunió es va remetre un qüestionari a les empreses assistents sobre determinats aspectes determinants de la licitació com la durada del contracte, la integració de serveis, la distribució en lots, etc.

 • El dia 1 d'abril de 2014 es va celebrar una sessió informativa a la qual van acudir 68 representants de 61 empreses i associacions empresarials de publicitat, per presentar el procediment de contractació centralitzada dels serveis relatius a la compra d'espais en mitjans de comunicació i altres suports publicitaris relatius a la publicitat institucional.

 • El 8 d'abril de 2014 es va celebrar una reunió informativa amb associacions i empreses del sector de la neteja a què van assistir més de 100 representants i després de la qual se'ls va remetre un qüestionari per a conèixer la seva opinió sobre determinats aspectes del contracte, com la quantia anual que faria que el contracte fos accessible a les empreses de diferent mida.

 • El 29 d'abril i el 9 de juny es van celebrar sengles sessions informatives amb les empreses dedicades a la gestió de viatges, a les quals van acudir 35 representants d'empreses i associacions del sector, amb la finalitat de presentar el procediment de licitació del contracte centralitzat de serveis integrals de gestió de viatges per a l'Administració General de l'Estat, exposar a les empreses del sector les línies generals del procediment de contractació i recollir el seu punt de vista sobre la qüestió, per a la qual cosa es va remetre un qüestionari sobre diversos aspectes del contracte.

 • El 4 de juliol de 2014 es va celebrar la reunió de presentació de l'acord marc per al subministramentd'energia elèctrica de l'AGE, a la qual van ser convocades totes les empreses comercialitzadores. A aquesta reunió van assistir 28 empreses i més de 40 responsables. Després de la reunió es va remetre un qüestionari a les empreses sobre diversos aspectes del plantejament de l'acord marc.

 • El 17 de juliol de 2014 es va convocar una sessió de presentació del contracte de serveis postals (fase I), a la qual van acudir representants de les principals empreses de prestació de serveis postals i d'associacions empresarials del sector. Addicionalment, es van mantenir reunions amb representants de les principals organitzacions empresarials com ASEMPRE i UNO.

 • El 17 de juliol de 2014 es va fer un acte públic en relació a l'acord marc per a la contractació centralitzada del subministrament del mobiliari general i especialitzat al qual van assistir al voltant de 100 responsables de 66 empreses o associacions del sector.

 • El 2 d'octubre de 2014 es va celebrar una sessió informativa amb empreses del sector audiovisual, a la qual van confirmar l'assistència 100 representants de 65 empreses.

 • El 15 d'abril de 2015 es va celebrar la reunió de presentació del futur acord marc per al subministrament de material d'oficina no inventariable (MONI) de l'AGE, a la qual van ser convocades totes les associacions i empreses del sector. A la reunió van assistir 35 representants d'aquestes empreses i associacions. Després de la reunió es va remetre un qüestionari a les empreses sobre diferents aspectes del plantejament de l'acord marc.

 • El 10 de juliol del 2015 es va celebrar una sessió informativa amb empreses i associacions del sector de tecnologies de la informació relativa a la renovació de l'acord marc 26/2011 de serveis de desenvolupament de sistemes d'informació, a la qual van assistir 98 persones.

 • El 3 de febrer de 2016 es va remetre als principals operadors del sector de mobiliari d'oficina, de laboratori, i mèdic i geriàtric un qüestionari per recaptar la seva opinió sobre diversos aspectes relacionats amb la contractació centralitzada d'aquest tipus de subministrament. Dins del termini fixat per a la contractació, es reberen aportacions de 29 empreses.

 • El 23 de febrer del 2016 es va remetre als principals operadors del sector d'ordinadors personals i programari d'ofimàtica un qüestionari per recaptar la seva opinió sobre diversos aspectes relacionats amb la contractació centralitzada d'aquest tipus de subministrament. Dins del termini fixat per a la contractació, es reberen aportacions de 12 empreses.