Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit internacional

L'impuls que s'ha donat a la centralització de la contractació a Espanya i a la seva central estatal de compres està d'acord amb l'evolució de la contractació pública d'àmbit europeu. La major part dels Estats membres de la UE tenen centrals de compres d'àmbit estatal que, tot i ser molt diferents des del punt de vista organitzatiu, responen a una mateixa necessitat de professionalització i especialització de la contractació pública.

La pròpia Directiva 2014/24/UE recull aquesta realitat, assenyalant que les tècniques de centralització d'adquisicions s'utilitzen cada vegada més a la major part dels Estats membres i manifestant la conveniència d'establir una definició, a escala de la Unió, de les centrals de compres al servei dels poders adjudicadors. L'article 37 està dedicat a les activitats de compra centralitzada i a les centrals de compres.

Amb la finalitat d'intercanviar experiències entre diverses centrals de compres europees que treballen en un marc normatiu comú, va sorgir la Xarxa de Centrals de Compres (Central Purchasing Bodies Network), xarxa informal que agrupa les centrals de compres estatals d'Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia, França, Islàndia, Itàlia, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia i, des de maig de 2014, Espanya, representada per la DGRCC.

La CPB-Network celebra dues reunions anuals a les quals es presenten els diferents models organitzatius i s'estudien els problemes comuns sobre la regulació de les centrals de compres i sobre la gestió de contractes i acords marc. Així mateix, es treballa en l'elaboració d'indicadors d'activitat comuns, que permetin analitzar i realitzar estudis comparatius sobre el funcionament de les organitzacions.

A més dels representants de les centrals de compres, assisteixen com a observadors responsables de la Comissió Europea, a causa del paper estratègic que aquesta institució atribueix a les centrals de contractació com a mitjà per traslladar polítiques de la Unió Europea en matèria de contractació pública.

Fins avui, la DGRCC ha assistit a les reunions celebrades a Lisboa (2014), Reykjavík (2014), París (2015), Zagreb (2015), Viena (2016), Ljubljana (2016), Estocolm (2017), Madrid (2017), Hèlsinki (2018) o Dublin (2019). La propera reunió se celebrarà a Oslo a l'octubre de 2019.

Els dies 19 i 20 d'octubre de 2017 es va celebrar a Madrid la reunió semestral de la CPB-Network, amb la DGRCC en el paper d'amfitriona. A la reunió, a la qual van assistir centrals de contractació de 14 països europeus, van tractar-se aspectes organitzatius i funcionals de les centrals de contractació. Així mateix, van constituir-se tres grups de treball, relatius a sistemes dinàmics de contractació, sostenibilitat i criteris d'adjudicació en contractes de serveis.

Foto dels assistents a la reunió de la CPB-Network a Madrid

Reunió de la CPB-Network a Madrid

Dins de l'àmbit internacional, cal destacar també que la DGRCC ha estat convidada en diverses ocasions a presentar el seu projecte d'impuls a la contractació centralitzada davant de representants de centrals de compres d'altres Estats europeus.

A l'octubre de 2014 aquesta Direcció general va presentar, davant el Grup d'Experts en Contractació Pública de la Unió Europea, el procés de centralització que s'està duent a terme per part de la Direcció general de Racionalització i Centralització de la Contractació. El citat grup va elogiar els grans progressos aconseguits en tan poc temps per l'Administració Espanyola en aquest àmbit.

El desembre de 2014, la DGRCC va participar en les Jornades sobre Administració Electrònica oberta a la ciutadania. Cap a un nou paradigma basat en la transparència, la participació i la col·laboració” celebrades a Cartagena d'Índies, en les quals es va exposar el model de la nova central de compres estatal a Espanya i el seu impacte sobre la millora de l'eficiència de la despesa pública, sobre les garanties i sobre la transparència en la contractació. A més, es va debatre sobre experiències similars de les centrals de compres iberoamericanes. En aquestes jornades, van ser-hi presents funcionaris dels països iberoamericans.

La Direcció general per al Mercat Interior, la Indústria, les Empreses i les PIMES de la Comissió Europea va convidar la DGRCC, l'abril de 2015, a Varsòvia per presentar el projecte a representants de les administracions búlgara, ucraïnesa i polonesa.

També el grup TAIEX de la Comissió Europea, dedicat a facilitar el compliment dels requisits exigits per la UE als països aspirants a la seva integració, va convidar la DGRCC a presentar, en dos seminaris celebrats a Belgrad (Sèrbia) el novembre de 2014 i el juny de 2015, davant els representants de la CPB sèrbia i davant el personal d'organismes públics i empreses, el pla estratègic de creació d'una CPB estatal, amb la CPB espanyola com a exemple. També les bones pràctiques de contractació centralitzada, utilitzant com a exemple la definició, licitació i gestió d'un contracte centralitzat complex, com ara el de serveis d'agències de viatges per a l'Administració General de l'Estat a Espanya.

Els dies 2 i 3 de desembre de 2015 es va col·laborar amb la Comissió Europea en un taller sobre compres públiques celebrat a San Salvador en el marc dels projectes de TAIEX a Centreamèrica. A aquest taller van assistir representants d'El Salvador, Nicaragua, Hondures, Costa Rica, Guatemala i Panamà. En aquestes reunions es va produir un intercanvi de bones pràctiques de contractació i assessorament sobre determinades qüestions relacionades amb el funcionament de les centrals de contractació.

De la mateixa manera, la Central de Compres portuguesa (ESPAP) va convidar la DGRCC a participar en la II Conferència anual de serveis compartits i compres públiques, celebrada a Lisboa el passat 2 de desembre de 2015. Durant la conferència, dirigida principalment als Ministeris i organismes de l'Administració portuguesa i amb la participació d'experts d'organismes portuguesos i internacionals, s'hi van presentar els aspectes generals del projecte d'impuls a la centralització de la contractació desenvolupat a Espanya a partir de l'informe CORA.

El 23 d'abril de 2016, la DGRCC va col·laborar en la jornada organitzada pel Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament i l'Alta Autoritat per a Contractació Pública de Tunísia sobre contractació pública, dirigida a organismes públics i a empreses, amb ponents del BERD, de diverses centrals de compres europees i de la Cort Administrativa d'Estrasburg.

El 7 de juny de 2018, una delegació del Ministeri d'Economia, Desenvolupament i Comerç d'Ucraïna va fer una visita de treball a la DGRCC per conèixer l'organització i el funcionament de la Central de Contractació estatal a Espanya, en el marc de les visites fetes a diversos països europeus amb la finalitat de conèixer els diversos models d'implantació de polítiques de contractació pública i de racionalització de la contractació.