Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Àmbit internacional

L’impuls que s’ha donat a la centralització de la contractació a Espanya i a la seva central estatal de contractació està d’acord amb l’evolució de la contractació pública a nivell europeu. La major part dels estats membres de la UE tenen centrals de compres d’àmbit estatal que, si bé són molt diferents des del punt de vista organitzatiu, responen a una mateixa necessitat de professionalització i especialització de la contractació pública.

La pròpia Directiva 2014/24/UE recull aquesta realitat i assenyala que les tècniques de centralització d’adquisicions s’utilitzen cada vegada més a la majoria dels estats membres i manifestant la conveniència d’establir una definició, a escala de la Unió, de les centrals de compres al servei dels poders adjudicadors. L’article 37 està dedicat a les activitats de compra centralitzada i a les centrals de compres.

Amb la finalitat d’intercanviar experiències entre diferents centrals de compres europees que treballen en un marc normatiu comú, va sorgir la Xarxa de Centrals de Compres (Central Purchasing Bodies Network), xarxa informal que agrupa les centrals de compres estatals d’Alemanya, Àustria, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Finlàndia, França, Islàndia, Itàlia, Noruega, Portugal, Regne Unit, Suècia i, des de maig de 2014, Espanya, representada per la DGRCC.

La CPB-Network celebra dues reunions anuals a les quals es presenten els diferents models organitzatius i s’estudien els problemes comuns en la regulació de les centrals de compres i en la gestió de contractes i acords marc. Així mateix, es treballa en l’elaboració d’indicadors d’activitat comuns, que permetin analitzar i realitzar estudis comparatius sobre el funcionament de les organitzacions.

A més dels representants de les centrals de compres, assisteixen com a observadors responsables de la Comissió Europea, a causa del paper estratègic que aquesta institució atribueix a les centrals de contractació com a mitjà per traslladar polítiques de la Unió Europea en matèria de contractació pública.

Fins ara, la DGRCC ha assistit a les reunions celebrades a Lisboa (2014), Reykjavík (2014), París (2015), Zagreb (2015), Viena (2016), Ljubljana (2016), Estocolm (2017), Madrid (2017), Hèlsinki (2018), Dublín (2019) i Oslo (2019). L'última reunió s'ha celebrat per videoconferència des de Lisboa a l'octubre de 2020 a causa de la situació sanitària.

Els dies 19 i 20 d’octubre de 2017 es va celebrar a Madrid la reunió semestral de la CPB-Network, i la DGRCC va tenir el paper d’amfitriona. A la reunió, a la qual van assistir centrals de contractació de 14 països europeus, van tractar-se aspectes organitzatius i funcionals de les centrals de contractació. Així mateix, van constituir-se tres grups de treball, relatius a sistemes dinàmics de contractació, sostenibilitat i criteris d’adjudicació en contractes de serveis.

Foto dels assistents a la reunió de la CPB-Network a Madrid

Reunió de la CPB-Network a Madrid

Dins de l’àmbit internacional, la DGRCC ha estat convidada també a diversos esdeveniments on ha pogut presentar el seu projecte d’impuls a la contractació centralitzada o a intercanviar experiències amb altres centrals de contractació. Cal destacar els següents esdeveniments:

 • Entre el 29 i el 31 d’octubre de 2018 va tenir lloc la Setmana de la Contractació Pública de l’OCDE celebrada a París, en la qual Espanya va participar a través d’una delegació de la DGRCC. L’esdeveniment es va enfocar en l’anàlisi dels beneficis i reptes de la implementació de la Recomanació en Contractació Pública de l’OCDE en tots els nivells de l’administració i dels diferents sectors.

 • El 18 d’octubre de 2018 la DGRCC va estar present en la conferència “Transformació digital de la contractació pública” organitzada per DG-GROWTH (Direcció general de Mercat Interior, Indústria, Emprenedoria i PIMES) de la Comissió Europea, i celebrada a Lisboa. En la conferència es van discutir els grans canvis que suposaran la transformació digital per a la contractació pública en el futur pròxim, raó per la qual, és una de les prioritats destacades en l’Estratègia de Contractació Pública de la Comissió.

 • En línia amb l’Estratègia de Contractació Pública de la Comissió Europea i en relació amb l’àmbit d’actuació per a la professionalització dels compradors públics, la DGRCC participa en el primer programa per a l’Excel·lència de la Contractació Pública organitzat per la Central de Compres d’Àustria i la Universitat d’Economia i Negocis de Viena que va començar el 24 de setembre de 2018.

 • El 7 de juny de 2018, una delegació del Ministeri d’Economia, Desenvolupament i Comerç d’Ucraïna va fer una visita de treball a la DGRCC per conèixer l’organització i el funcionament de la Central de Contractació estatal a Espanya, en el marc de les visites fetes a diversos països europeus amb la finalitat de conèixer els diferents models d’implantació de polítiques de contractació pública i de racionalització de la contractació.

 • El 23 d’abril de 2016 la DGRCC va col·laborar en la jornada organitzada pel Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament i l’Alta Autoritat per a Contractació Pública de Tunísia sobre contractació pública, dirigida a organismes públics i a empreses, amb ponents del BERD, de diverses centrals de compres europees i de la Cort Administrativa d’Estrasburg.

 • De la mateixa manera, la Central de Compres portuguesa (ESPAP) va convidar la DGRCC a participar en la II Conferència anual de serveis compartits i compres públiques, celebrada a Lisboa el passat 2 de desembre de 2015. Durant la Conferència, dirigida principalment als Ministeris i organismes de l’Administració portuguesa i amb la participació d’experts d’organismes portuguesos i internacionals, s’hi van presentar els aspectes generals del projecte d’impuls a la centralització de la contractació desenvolupat a Espanya a partir de l’informe CORA.

 • Els dies 2 i 3 de desembre de 2015 es va col·laborar amb la Comissió Europea en un taller sobre compres públiques celebrat a San Salvador en el marc dels projectes de TAIEX a Amèrica Central. A aquest taller van assistir representants d'El Salvador, Nicaragua, Hondures, Costa Rica, Guatemala i Panamà. En aquestes reunions es va produir un intercanvi de bones pràctiques de contractació i assessorament sobre determinades qüestions relacionades amb el funcionament de les centrals de contractació.

 • També el grup TAIEX de la Comissió Europea, dedicat a facilitar el compliment de requisits exigits per la UE als països aspirants a la seva integració, va convidar la DGRCC a presentar en dos seminaris a Belgrad (Sèrbia) el novembre de 2014 i el juny de 2015, davant els representants de la CPB sèrbia, així com davant el personal d’organismes públics i empreses, el pla estratègic de creació d’una CPB estatal, amb l’exemple de la CPB espanyola. També les bones pràctiques de contractació centralitzada, amb l’exemple de la definició, licitació i gestió d’un contracte centralitzat complex com és el de serveis d’agències de viatges per a l’Administració General de l’Estat a Espanya.

 • La Direcció General per al Mercat Interior, la Indústria, les Empreses i les PIMES de la Comissió Europea va convidar la DGRCC a l’abril de 2015 a Varsòvia per presentar el projecte a representants de les administracions búlgara, ucraïnesa i polonesa.

 • El desembre de 2014, la DGRCC va participar en les Jornades sobre “Administració Electrònica oberta a la ciutadania. Cap a un nou paradigma basat en la transparència, la participació i la col·laboració” celebrades a Cartagena d’Índies, en les quals es va exposar el model de la nova central de compres estatal a Espanya i el seu impacte sobre la millora de l’eficiència de la despesa pública, sobre les garanties i sobre la transparència en la contractació. A més, es va debatre sobre experiències similars de les centrals de compres iberoamericanes. En aquestes jornades, van estar-hi presents funcionaris dels països iberoamericans.

 • A l’octubre de 2014 aquesta Direcció General va presentar davant el Grup d’Experts en Contractació Pública de la Unió Europea, el procés de centralització que s’està duent a terme per part de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació. Aquest grup va elogiar els grans progressos que en tan poc temps havia aconseguit l’Administració Espanyola en aquest àmbit.