Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d’Hisenda s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://contratacioncentralizada.gob.es.

Situació de compliment

b) Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

  En el portal podrien existir documents i formularis descarregables, publicats amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 1112/2018 (20 de setembre de 2018), que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

  Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.

 2. càrrega desproporcionada

  No aplica.

 3. el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 6 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació realitzada pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 19 d'abril de 2024,

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les següents vies:

 • Correu electrònic: sg.coordinacionprocesos.dgrcc@hacienda.hacienda.gob.es.

 • Presencialment a les oficines de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació situades a C/Alcalá, 9 28071 Madrid.

Les comunicacions seran rebudes i tractades per la Subdirecció General de Coordinació de Processos i Anàlisi d'Informació de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, com a unitat responsable dels continguts d'aquest lloc web.

També pot sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits d’accessibilitat. Enllaç al procediment de sol·licitud d’informació accessible i queixes de l’article 12 del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre.

Procediment d’aplicació

A través d’aquest procediment podrà iniciar una reclamació per conèixer i oposar-se als motius de la desestimació d’una sol·licitud d’informació accessible o queixa, instar l’adopció de les mesures oportunes en el cas de no estar d’acord amb la decisió adoptada, o exposar les raons per les quals es considera que la resposta no compleix amb els requisits exigits.

Enllaç al procediment de reclamació, que ha de dirigir a la Unitat responsable d’accessibilitat del Ministeri d’Hisenda, o si la reclamació és per una actuació d’aquesta Unitat, llavors al seu superior jeràrquic.