Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Accessibilitat

Declaració d'accessibilitat

La Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació del Ministeri d’Hisenda s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://contratacioncentralizada.gob.es.

Situació de compliment

b) Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 1. falta de conformitat amb el RD 1112/2018

  En el portal podrien existir documents i formularis descarregables, publicats amb posterioritat a l’entrada en vigor del RD 1112/2018 (20 de setembre de 2018), que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

  Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.

 2. càrrega desproporcionada

  No aplica.

 3. el contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

  Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Preparació de la present declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 6 de novembre de 2018.

El mètode emprat per preparar la declaració ha sigut una autoavaluació realitzada pel propi organisme.

Última revisió de la declaració: 6 de novembre de 2018,

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018) com, per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.

 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut.

 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

Aquestes comunicacions es realitzaran a través del correu electrònic portalcontratacioncentralizada@hacienda.gob.es o presencialment a les oficines de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació ubicades a C/Alcalá, 9 28071 Madrid.

La unitat del Ministeri d’Hisenda a càrrec de l’accessibilitat i la tramitació de les sol·licituds enviades a través del mecanisme de comunicació serà la següent:

 • Unitat accessibilitat del Ministeri d’Hisenda: Subdirecció General d’Informació de Transparència, Protecció de Dades i Serveis Web

 • Correu de contacte: accesibilidadweb@hacienda.gob.es

Procediment d’aplicació

El procediment de reclamació recollit en l’article 13 del RD 1112/2018 entrarà en vigor el 20 de setembre de 2020.