Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Accessibilitat

En compliment dels principis d'accessibilitat i disseny universal establerts en el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre les condicions bàsiques per a l'accés de les persones amb discapacitat a les tecnologies, productes i serveis relacionats amb la societat de la informació i mitjans de comunicació social, la DGRCC treballa per garantir que tots els ciutadans —amb especial atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat i grans— que es relacionin amb aquesta Direcció General a través del seu portal en Internet http://contratacioncentralizada.gob.es, puguin accedir a la informació i els serveis electrònics en igualtat de condicions, independentment de les seves circumstàncies personals, els seus mitjans o els seus coneixements.

A aquests efectes, el portal de la DGRCC s'ha desenvolupat seguint les recomanacions d'accessibilitat de la norma UNE 139803:2012 intentant ajustar-se el màxim possible al nivell Doble A de les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 1.0 del W3C, conforme al que disposa el Reial Decret 1494/2007, de 12 de novembre.

L'última revisió sobre el nivell d'accessibilitat d'aquest portal s'ha fet al juny de 2015.

En tot cas, qualsevol consulta en relació amb l'accessibilitat d'aquest lloc web podeu presentar-la a través del correu electrònic portalcontratacioncentralizada@minhafp.es.

Si voleu formular una queixa o un suggeriment formal, podeu presentar-los a través del procediment Queixes i Suggeriments Generals davant del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, d'acord amb el que estableix l'article 15 del Reial Decret 951/2005, de 29 de juliol, pel qual es regula el marc general per a la millora de la qualitat en l'Administració General de l'Estat.