Logotip del Ministeri d'Hisenda
Imatge de la Contractació Centralitzada

Conecta Centralización

Conecta Centralización

A través de l'aplicació CONECTA-CENTRALIZACIÓN es poden dur a terme de manera electrònica i segura les diverses gestions relacionades amb la contractació de productes i servicis disponibles en els acords marc en vigor.

També, i sobre la base del compromís de transparència que ha adquirit esta Direcció general, és possible consultar el catàleg obert de tots els productes i servicis disponibles en el Sistema Estatal de Contractació Centralitzada.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN permet fer les gestions següents:

Per a ciutadans:

  • Consultar el catàleg obert de productes i servicis de contractació centralitzada.

Per als organismes públics usuaris del sistema:

  • Comprar productes o servicis.

  • Consultar el catàleg de productes i servicis de contractació centralitzada.

  • Comparar els productes existents.

  • Enviar electrònicament les sol•licituds de productes i servicis.

  • Fer el seguiment de l'estat de les sol•licituds realitzades.

  • Rebre notificacions relatives a les sol•licituds de productes i servicis.

Per a les empreses adjudicatàries:

  • Enviar electrònicament les propostes d'actualització dels productes o servicis adjudicats.

CONECTA-CENTRALIZACIÓN és una aplicació que data de l'any 2002, per la qual cosa s'està procedint a realitzar una nova aplicació per part de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació, que permetrà oferir funcionalitats addicionals.