Logotipo de Ministerio de Facenda
Imagen de la Contratación Centralizada

Tres razóns para adherirte

Primeira: Aforro por redución de prezos. Os prezos dos produtos catalogados son significativamente máis baixos que os prezos de mercado, para produtos similares e con condicións de garantía e entrega equivalentes, grazas ao aumento da concorrencia derivada das maiores expectativas de ventas dos licitadores e ás economías de escala que xorden da agregación de demanda.

Segunda: Aforro por redución de prazos de tramitación. Tanto naqueles acordos marco nos que se fan compras directas como nos casos nos que se acude a unha nova licitación, o tempo total necesario para adquirir un ben ou servizo é moito menor que no caso de tramitar un procedemento ad hoc. A modo de exemplo, redúcense os prazos de publicidade mínima e non é necesaria a aplicación do prazo suspensivo para a interposición de recursos.

Terceira: Aforro pola redución de custos administrativos. Ao reducirse os trámites necesarios, diminúen os recursos que teñen que se asignar nos departamentos e organismos para a contratación, permitindo un mellor aproveitamento dos recursos humanos (por exemplo, non hai que elaborar uns pregos de contratación —no seu caso, un breve documento de licitación—, non hai que realizar cualificacións documentais, etc.).

Ademais, a tramitación é electrónica, de modo que é posible realizala integramente a través da plataforma CONECTA CENTRALIZACIÓN.